Бошланғич таълим кафедраси

2 July, 2022

Кафедра мудири: педагогика фанлари доктори. профессор

http://qarshidu.uz/images/fak/pedfak/Shodiyev_R.jpg

Ризамат Давранович Шодиев

Телефон: (+998 98) 777-53-43

E-mail: qardu_rizamat@edu.uz

Кафедра тарихи

“Бошланғич таълим” кафедраси 1960 йилда Қарши давлат педагогика институтида "Бошланғич таълим методикаси" номи билан ташкил топган. Кафедрага шу ўтган даврда профессор М. Очилов, профессор Т. Ғаффорова, доцентлар Т.Расулов, Ш.Нуруллаева,  Н.Ориповалар мудирлик қилган. 2014 йил 1 апрелдан бошлаб “Ижтимой педагогика” ва “Мактабгача таълим” кафедраларини оптималлаштириш ва таркибий ўзгаришлар натижасида “Мактабгача ва бошланғич таълим методикаси”  кафедраси ташкил топди. 2018 йил октябрь ойидан бошлаб кафедра “Бошланғич таълим” номи билан фаолият юритиб келмоқда. Ҳозирги кунда мазкур кафедрага педагогика фанлари доктори, профессор  Р.Д.Шодиев мудирлик қилиб келмоқда.

Кафедра равнақига  олимлардан  профессор М. Очилов ва профессор Т. Ғаффоровалар катта ҳисса қўшган. Малла Очилов 1960 йилдан 2010 йилгача кафедрада фаолият кўрсатди. Иш жараёнида унумли меҳнат қилиб, устоз деган улуғ номни шараф билан оқлаб келди. Илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш, кўплаб дарслик, ўқув ва методик қўлланмалар чоп этилишига бош қош бўлди.

2002-2009 йилларгача кафедрага педагогика фанлари номзоди, доцент Талъат Ғаффорова раҳбарлик қилди, бу даврда ҳам кафедра ҳар тарафлама тараққий этиб илмий салоҳияти кўтарилиб борди. У мудирлик қилган йиллардан  кафедра ўқитувчилардан Ш.Нуруллаева, Н.Орипова, Д.Кенжаева, Ш.Ҳамроевлар номзодлик диссертациясини ҳимоя қилиб, педагогика фанлари номзоди илмий даражасини олди. Профессор Т.Ғаффорова раҳбарлик ишлари билан бирга мамлакатимиз таълим соҳасига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшди. Жумладан, бошланғич синф ўқувчилари учун “Алифбе”, “Ўқиш” дарсликларини нашрдан чиқарди. Шу йиллар давомида кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан ҳам кўплаб рисолалар ҳамда  илмий мақолалар чоп эттирилди.

2009-2014 йилларгача кафедрага педагогика фанлари номзоди, доцент Нуруллаева Шахло Ўктамовна раҳбарлик қилди. Унинг раҳбарлиги жараёнида ҳам  кафедра кўрсаткичлари ўсиб борди. Бу даврга келиб кафедрада  5А111701- Бошланғич таълим мутахассислиги бўйича магистратура ва 13.00.01 – Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент ихтисослиги бўйича катта илмий ходим изланувчилар  институти фаолият юрита бошлади.

2014 йил июнь ойидан бошлаб кафедрага  Шодиев Ризамат Давранович мудирлик қила бошлади.  Шодиев Ризамат Давранович кафедрага мудирлик қилаётган даврдан буён кафедрада илмий тадқиқот ишлари янада юксалиши кузатилмоқда. Бу даврга келиб, кафедрада 5А111701 - Таълим-тарбия назарияси ва методикаси  (Бошланғич таълим) магистратура ҳамда 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи, 13.00.02 –Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси ҳамда 13.00.05- Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси ихтисосликлари бўйича таянч докторантура (PhD) ҳамда докторантура (DSc) фаолият юритмоқда.

Кафедра аъзолари 18 кишини ташкил этиб, 2 нафари фан доктори прфессор,  1 нафари фан номзоди профессор, 1 нафар фан номзоди, 6 нафари педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) доцентлар,  8 нафари катта ўқитувчи ва ассистент ўқитувчилар фаолият кўрсатади. Илмий салоҳият 56 % ни ташкил этади.

Бошланғич таълим кафедраси 5111700 – бошланғич таълим йўналиши бўйича ихтисослик  кафедраси ҳисобланади. 

Бакалавриат: 

5111700 – бошланғич таълим йўналишида қуйидаги фанлар ўқитилади

·       Она тили ўқитиш методикаси 

·       Математика 

·       Математика  ўқитиш методикаси 

·       Олий математика асослари

·       Умумий педагогика назарияси ва амалиёти 

·       Технология ва уни ўқитиш методикаси 

·       Тарбиявий иш методикаси 

·       География  ва уни ўқитиш методикаси

·       Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси 

·       Бошланғич таълимни ўқитишда инновацион педагогик технологиялар 

·       Халқ педагогикаси 

Кафедра аъзолари:

·       Шодиев Ризамат Давранович - п.ф.д., профессор 

·       Ғаффорова Талъат Ғаффоровна - п.ф.н., профессор

·       Набиев Абдисалом - п.ф.н., доцент

·       Нуруллаева Шахло Ўктамовна – DSc, профессор

·       Ярманова Юлдуз Бўриевна

·       Ёзиева Умида Лутфуллаевна - PhD

·       Аслонова Орзигул Пиримовна- PhD

·       Йўлдошев Содиқ Норчаевич- PhD

·       Чориева Феруза Амруллаевна- PhD

·       Бердиев Баходир Равшанович - доцент

·       Очилов Акмал Эштемирович

·       Йўлдошев Жаҳонгир Тилакмуродович.

·       Умиров Азамат Абдиназарович

·       Хаитова Юлдуз Саитовна- PhD

·       Казакова Марҳабо Қудратовна- PhD

·       Ниёзқулов Миржалол Бахтиёрович

·       Ражабов Адхам Умарқулович

·       Тиркашов Муҳиддин

2015-2017 йилларда “Ёшларни умуммиллий қадриятларимизга хос тарбиясини шакллантириш технологияси ва методикасини ишлаб чиқиш” мавзусида давлат гранти бажарилган.

Кафедра қошида “Модернизациялашган таълим техналогиялари” номли илмий-методик семинар доимий фаолият олиб боради

Ўтган 2021-2022 ўқув йили давомида кафедра аъзолари томонидан 9 та дарслик ва ўқув қўлланмалари учун Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги мувофиқлаштириш кенгашининг гувоҳномасига эга бўлиниб,  нашрдан чиқарилди ҳамда ўқув жараёнига тадбиқ этилди.

Шу билан илмий тадқиқот ишларини натижаси сифатида 2 та монография ҳам чоп эттирилган.

2018 йилдан буён кафедра мудири педагогика фанлари доктори, профессор Р.Д.Шодиев илмий раҳбарлигида 2 та фан доктори (DSc) ва 8та педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациялари ҳимоя қилинди.

П.ф.д., профессор Ш.Ў.Нуруллаева илмий раҳбарлигида 2 та педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациялари ҳимоя қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 сентябрдаги Қарорига кўра кафедра мудири Р.Д.Шодиевнинг таълим соҳасидаги кўп йиллик меҳнати эътироф этилиб “Шухрат медали” билан мукофотланди.