Бошланғич таълим кафедраси

10 November, 2021

Кафедра мудири: педагогика фанлари доктори. профессор

http://qarshidu.uz/images/fak/pedfak/Shodiyev_R.jpg

Ризамат Давранович Шодиев

Телефон: (+998 98) 777-53-43

E-mail: qardu_rizamat@edu.uz

Кафедра тарихи

“Бошланғич таълим” кафедраси 1960 йилда Қарши давлат педагогика институтида "Бошланғич таълим методикаси" номи билан ташкил топган. Кафедрада шу ўтган даврда профессор М.Очилов, профессор Т.Ғаффорова, доцентлар Т.Расуловлар, Ш.Нуруллаева, Н.Ориповалар мудирлик қилган. 2014 йил 1 апрелдан бошлаб “Ижтимой педагогика” ва “Мактабгача таълим” кафедраларини оптималлаштириш ва таркибий ўзгаришлар натижасида “Мактабгача ва бошланғич таълим методикаси” кафедраси ташкил топди. Университет таркибида амалга оширилган ўзгаришлар натижасида Университет ректорининг 3-декабрдаги 565 Х сонли буйруғига асосан Мактабгача ва бошланғич таълим методикаси кафедраси негизида 2 та бошланғич таълим ва мактабгача таълим кафедраси ташкил этилди. Ҳозирги кунда мазкур кафедрага педагогика фанлари доктори. профессор Р.Д.Шодиев мудирлик қилмоқда. 

Кафедра равнақига  катта ҳисса қўшган олимлардан  профессор М. Очилов ва профессор Т.Ғаффоровалардир. М.Очилов 1960-йилдан 2010-йилгача кафедрада фаолият кўрсатди. Иш жараёнида унумли меҳнат қилиб, устоз деган улуғ номни шараф билан оқлаб келди. У ўз фаолияти давомида  ёшларни етук мутахассис, комил инсон қилиб тарбиялашга улкан хисса қўшиш билан бирга юздан ортиқ илмий мақолалар, рисолалар ва дарсликлар ёзиб нашрдан чиқарди. Ўнлаб фан номзодлари тайёрлаб, кўплаб докторлик диссертацияларига илмий маслахатчи бўлган. Устоз “Олий мактаб педагогикаси” дарслигининг муаллифидир. Шунингдек, профессор М.Очилов илмий изланишлари натижасида “Янги педагогик технологиялар”, “Ўқитувчи одоби” каби кўплаб ўқув қўлланмаларини нашрдан чиқарди. Олим чех педагоги Ян Амос Коменскийнинг “Буюк дидактика” асарини ўзбек тилига  таржима қилди. Ҳукуматимиз олимнинг кўп йиллик илмий ва педагогик маҳоратини инобатга олиб, уни бир қанча  орден, медаль ва фахрий ёрлиқлар билан тақдирлаган. Олимнинг “Олий мактаб педагогикаси” номли дарслиги ҳозирги кунда магистрантлар учун асосий адабиётлардан бири сифатида хизмат қилмоқда. 

2002-2009 йилларгача кафедрага педагогика фанлари номзоди, доцент Талъат Ғаффорова раҳбарлик қилди, бу даврда ҳам кафедра ҳар тарафлама тараққий этиб илмий салоҳияти кўтарилиб борди. У мудирлик қилган йилларда кафедра ўқитувчилардан Ш.Нуруллаева, Н.Очилова, Н.Орипова, Д.Кенжаева, Ш.Ҳамроевлар номзодлик диссертациясини ҳимоя қилиб, педагогика фанлари номзоди илмий даражасини олди. Профессор Т.Ғаффорова мудирлик ишлари билан бирга мамлакатимиз таълим соҳасига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшди. Жумладан, бошланғич синф ўқувчилари учун “Алифбе”, “Ўқиш” дарсликларини нашрдан чиқарди. Шу йиллар давомида кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан ҳам кўплаб рисолалар, ўқув – услубий қўлланмалар тайёрланди ва оммавий ахборот воситаларида, даврий матбуотда кўплаб илмий мақолалар чоп этилди. 

2009-2014 йилларгача кафедрага педагогика фанлари номзоди, доцент Нуруллаева Шахло Ўктамовна раҳбарлик қилди. Унинг раҳбарлиги жараёнида ҳам кафедра кўрсатгичлари ўсиб борди. Бу даврга келиб кафедрада 5А111701- Бошланғич таълим мутахассислиги бўйича магистратура ва 13.00.01 – Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент ихтисослиги бўйича катта илмий ходим изланувчилар  институти фаолият юрита бошлади. 

2014 йил июнь ойидан бошлаб кафедрага Шодиев Ризамат Давранович мудирлик қила бошлади. Шодиев Ризамат Давранович кафедрага мудирлик қилаётган даврдан буён кафедрада илмий тадқиқот ишлари янада юксалиши кузатиляпти. Бу даврга келиб, кафедрада 5А111701 - Таълим-тарбия назарияси ва методикаси магистратура ҳамда 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар назарияси. 13.00.05- Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси бўйича таянч докторантура (PhD) ҳамда докторантура (DSc) фаолият юритмоқда.

Кафедрада 1 нафар фан доктори, 2 нафар профессор, 2 нафар фан номзоди, 3 нафар педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) доцентлар, 17 нафар ўқитувчи фаолият кўрсатади. Илмий салоҳият 30 % ни ташкил этади. 

Кафедра йўналишлари

Бошланғич таълим кафедраси 5111700 – бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш йўналишлари бўйича ихтисослик кафедраси ҳисобланади. 

Бакалавриат: 

5111700 – бошланғич  таълим ва спорт тарбиявий иш йўналишида қуйидаги фанлар ўқитилади 

Математика 

Математика  ўқитиш методикаси 

Бошланғич математика курси назарияси 

Умумий педагогика 

Меҳнат ва уни ўқитиш методикаси 

Тарбиявий иш методикаси 

Табиатшунослик ва уни ўқитиш методикаси 

Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси 

Бошланғич таълимни педагогикаси инновация ва интеграцияси 

Халқ педагогикаси 

Технология ва уни ўқитиш методикаси 

Бошланғич синфларда ахборот технологиялари 

Педагогик маҳорат 

Магистратура: 

5А111701–Бошланғич таълим мутахассислиги бўйича қуйидаги фанлар ўқитилади: 

Бошланғич талим методологияси. 

Бошланғич таълим фанлари назарияси. 

Мутахассислик фанларини ўқитиш методикаси. 

Педагогик тадқиқотларда статистик методлар 

Дунё мамлакатлари таълим тизими 

Тарбиявий ишлар назарияси ва уни ўқитиш  методикаси 

Педагогик конфликтология. 

Педагогик компетентлик. 

Педагогик маҳорат. 

Кафедранинг илмий услубий ишлари

Мазкур йўналиш бўйича Профессор П.Шодиевнинг дарслик китоби, доцент Т.Ғаффорова, Ш.Нуруллаева, Н.Орипова,  О.Аслонова, М.Муҳаммадиева, Й.Ярманова монография ва рисолалари нашр қилинган. 

2018-йилда кафедра ходимларидан 4 нафари Фалсафа фанлари доктори (PhD) даражасига эга бўлишди. 

Кафедра аъзолари

проф.  Шодиев Ризамат Давранович 

проф. Ғаффорова Талъат Ғаффоровна 

дотс. Нуруллаева Шахло Уктамовна

дотс. Набиев Абдисалом 

к.ўқ. (PhD) Ёзиева Умида Лутфуллаевна 

к.ўқ. Мухиддин Тиркашев 

Чориева Феруза Амруллаевна 

Ярманова Юлдуз Бўриевна 

Аслонова Орзигул Пиримовна 

Йўлдошев Содиқ Норчаевич 

Очилов Акмал Эштемирович 

Бердиев Баходир Равшанович 

Йўлдошев Жаҳонгир Тилакмуродович 

Ражабов Адҳам Умарқулович 

Умиров Азамат Абдиназарович 

Хаитова Юлдуз Саитовна 

Темиров Шухрат  Кахрамонович 

Казакова Марҳабо Қудратовна 

Ниёзқулов Миржалол Бахтиёрович

2015-2017 йилларда “Ёшларни умуммиллий қадриятларимизга хос тарбиясини шакллантириш технологияси ва методикасини ишлаб чиқиш” мавзусида давлат гранти бажарилган. 

Кафедра қошида “Модернизациялашган таълим технологиялари”номли илмий-методик семинар доимий фаолият олиб боради

2017-йилда кафедра ўқитувчилари томонидан 2 та монография чоп эттирилган.

2018-йилнинг биринчи ярмида кафедра мудири педагогика фанлари доктори Р.Д.Шодиев илмий раҳбарлигида кафедра аъзолари бўлган Ш.Р.Турдиев, И.Б.Камолов ва У.Л.Ёзиевалар педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун  диссертацияларини ҳимоя қилдилар.

Кафедра катта ўқитувчиси Рахматуллаева Шаходат Зиётовна Ўзбек тили  ихтисослиги бўйича (PhD) илмий даражасига эга бўлди.

2018-йилда дастурий таъминот буйича интеллектуал мулк агентлигидан 2 та муаллифлик гувохномаси олинди.

2018-йил кафедра мудири проф. Р. Шодиев Ўзбекистон Респебликаси Президентининг 2018-йил 28-сентябрдаги фармонига биноан “Шухрат” медали билан мукофотланди.