География кафедраси

16 December, 2021

Кафедра мудири: г.ф.н., катта ўқитувчи

 

Паҳлавон Рустамович Қурбонов

Телефон: (+998 91) 222-65-01

Электрон манзил: Pahlavon82@umail.uz

Кафедра тарихи

Мустақил География кафедраси 1969-йилда  ташкил этилган бўлсада, аслида Ботаника кафедраси таркибида А.Рўзиев (1963), М.Янгибоев (1962), Р.Аҳмедов(1963), И.Тоиров (1964), А.Маматов (1966), А.Нажимов (1966) лар география мутахассислиги бўйича ўқитувчиларни тайёрлашда катта хизмат қилганлар. География кафедрасига ўтган давр мобайнида қуйидаги профессор-ўқитувчилар раҳбарлик қилган: Маматов Абдулла – 1960-75, 1977-78-йиллар; Рўзиев Абдимўмин – 1975-77-йиллар; Янгибоев Маҳмуд – 1978-1989-йиллар; Абдуллаев Суюн – 1990-94, 1999-2004-йиллар; Калонов Баҳриддин – 1994-98-йиллар; Эрдонов Латиф – 1998-2012-йиллар; Жанкобилов Илҳомиддин – 2012-2015 йиллар; Қурбонов Паҳлавон -2015 йилдан.  

Ҳозирда кафедрада 16,25 штат бирлиги мавжуд бўлиб, профессор-ўқитувчилардан 2 нафари фан номзоди, доцент, 2 нафар фан номзоди, катта ўқитувчи, 2 нафар ф.д., катта ўқитувчи, 1 нафар катта ўқитувчи, 9 нафар ассисент ўқитувчилар ҳисобланади. Кафедранинг илмий салоҳияти– 37,5%.   

Кафедранинг профессор-ўқитувчилар таркиби:  

Қурбонов Пахлавон Рустамович

Абдуллаев Суюн Исматович

Эрдонов Латиф Нуралиевич

Усмонова Рохатжон Усмоновна

Файзуллаев Мақсуд Абдуллаевич

Назаров Мақсуд Гелдиёрович

Муртазаев Бахром Чориевич

Жумаев Хайрулла Ҳайитович

Муқумова Ҳуснора Эргашевна

Муродова Дилафрўз Суннатовна

Бердиқулова Муҳайё Тоштемировна

Навотова Дилноза Ибрагимовна

Боймуродов Сами Мамурович

Эшбоев Бекзод Тожиевич

Бойқобилов Ҳусниддин Мардонович

Юсупов Баҳриддин Бобоназарович

Хушмуродов Фаррух

География кафедраси “5110500-География ўқитиш методикаси”, “5110500-География ва иқтисодий билим асослари”, “5140600-География” йўналиши бўйича мутахассис тайёрловчи кафедра ҳисобланади. Мазкур йўналишда бугунги кунда 396 нафар талаба таҳсил олмоқда. Кафедрада ўқитиладиган барча фанлардан замонавий педагогик технологиялари ва ахборот технологиялари асосида таълим технологиялари яратилган.

Кафедра қошида 2 та замонавий таълим технологиялари асосида машғулотларни ўтиш хонаси ташкил қилинган. Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан мутахасссислик фанлари бўйича маъруза ва амалий машғулотлар мазкур хонада олиб борилади

Кафедрада ўқитиладиган фанлар:

География ўқитиш назарияси ва методикаси

Умумий Ер билими

Умумий табиий география

Геология ва тупроқлар географияси

Топография ва картография асослари

Материклар ва океанлар табиий географияси

Ўрта Осиё табиий географияси

Ўзбекистон табиий географияси

Жаҳон мамлакатлари иқтисодий ва ижтимоий географияси

Марказий Осиё мамлакатлари иқтисодий ва ижтимоий географияси

Ўзбекистон  иқтисодий ва ижтимоий географияси

Аҳоли географияси ва демография асослари

Қашқадарё географияси

Геоэкология асослари

Топонимика

Ўлкашунослик

География ўқитишда инновасион технологиялар

Географиянинг асосий муаммолари 

Туризм ва рекреацион география

Транспорт, саноат ва қишлоқ хўжалик географияси

Кафедра ўқув юкламасида ўқув дала, ишлаб чиқариш ва малакавий педагогик амалиётлар ҳам бўлиб талабалар белгиланган ўқув режасига мувофиқ 1-курс талабалари Қарши-Яккабоғ-Қарши, 2-курс талабалари Қарши-Самарқанд-Навоий-Бухоро-Қарши, иккинчи йўналиш Қарши-Тошкент-Андижон-Қарши маршрутлари бўйича амалга оширилади. 4-курс талабалари педагогик амалиётни Қарши шаҳридаги умумий ўрта талим мактабларида кафедра билан ҳамкорлик шартномаси имзолаган турли корхона ва ташкилотларда ўтайди.  

Ўзбекистон жанубида ўзига хос илмий география мактаби сифатида кафедранинг фаолияти қуйидаги икки йўналишда амалга оширилмоқда. 

 1. Жанубий Ўзбекистон табиатидан фойдаланишнинг географик-экологик жиҳатлари 

 2.Ўрта мактаб, лицей ва олий ўқув юртларида география таълимини такомиллаштиришнинг илмий-услубий масалалари  

Мазкур йўналишлар бўйича кафедра профессор ўқитувчилари томонидан ҳозирга қадар Қашқадарё географияси (1994),“География дарсларида  техника воситаларидан фойдаланиш” (1979), “Қашқадарё ҳавзасида экскурсиялар ўтказишга доир методик кўргазмалар” (1986), “Навоий тасаввурида юрт табиати ва жаҳон географияси” (2000),“Оммабоп география” (2006), “Умумий ер билимидан географик номларни ўрганиш” (2008), “Жаҳон табиий географияси  бўйича географик  номларни ўрганиш” (2009), “Синф раҳбари” (2008), “Ҳисор қўриқхонаси-Ўрта Осиё тоғ табиатининг  андозаси” (2010), “Битирув малакавий иши” (2014), “Рекреацион география” (2015), “Географиядан малакавий ўқув дала амалиёти” (2016), “Умумий ер билимидан лабаратория машғулотлари” (2017), “Материклар ва океанлар табиий географиясидан амалий машғулотлар”(2019), “Жанубий Ўзбекистонда урбанизация жараёнлари”(2019), “Жанубий Ўзбекистон қишлоқ хўжалик географияси”(2020), “Қашқадарё ҳавзасининг антропоген ландшафтлари ва уларнинг геоэкологик ҳолати” (2020), “Географияда масала ва машқлар”(2020), “Иқтисодий ва ижтимоий географиядан мавзулаштирилган тестлар тўплами”(2020) каби илмий, илмий методик, илмий оммабоп ва ўқув услубий қўлланмалар нашр этилди.  

География  кафедраси катта ўқитувчиси, г.ф.н. И.Х.Жонқобилов раҳбарлигида “Қашқадарё вилоятининг экологик, атроф-муҳит муҳофазаси, ичимлик сувлари сифати карталарини тузиш ва амалиётга жорий этиш” мавзусидаги умумий қиймати 100 миллион сўмлик грант асосида инновацион лойиҳа 2014-2015 йилларда муваффақиятли бажарилди.

Кафедра қошида “Ёш географлар” илмий тўгараги фаолият кўрсатиб келмоқда, унга 30 дан ортиқ иқтидорли талабалар жалб этилган ҳамда уларга илмий-тадқиқот иши мавзулари берилган.  

Кафедра томонидан ҳозирги вақтда Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент давлат педагогика университети, Самарқанд давлат университети, Навоий давлат педагогика институти ва бошқа республика олий ва ўрта махсус таълим муассасалари билан мунтазам ҳамкорлик алоқалари йўлга қўйилган. Ушбу ҳамкорлик доирасида кафедрада профессорлар А.Абдулқосимов, Э.Ю.Сафаров, доцентлар Б.Калонов, Н.Алимқулов, М.Миракмалов, М.Назаров, Х.Тошевлар маърузалари доимий равишда ташкил этилади. Улар “5110500-География ўқитиш методикаси” “5110500-География ва иқтисодий билим асослари”, “5140600-География” йўналиши талабаларига маърузалар ўқиб, битирув малакавий ишларига раҳбарлик қиладилар.  

2020 йилда Москва давлат университети География факультети билан икки томонлама халқаро хамкорлик юзасидан шартнома тузиш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Шу билан бирга кейинги ўқув йилида кафедра аъзоларидан Х.Жумаев ва Б.Муртазаевларнинг мазкур университетда малака ошириши ҳам режалаштирилган.

2017 йил 19 декабрь куни кафедра катта ўқитувчиси М.А.Файзуллаев “Жанубий Ўзбекистон чўл ҳудудларида қишлоқ хўжалиги ривожланишининг иқтисодий-географик омиллари” мавзусидаги ПҳД диссертациясини муваффиқиятли ҳимоя қилди.

2020 йил 19 август куни кафедра катта ўқитувчиси М.Г.Назаров “Қашқадарё ҳавзасининг антропоген ландшафтлари ва уларнинг геоэкологик ҳолати” мавзусидаги ПҳД диссертациясини муваффиқиятли ҳимоя қилди.

Шунингдек мазкур йилда кафедра кабинет мудири Ҳ.М.Бойқобилов ЎзМУ география факультети 11.00.01-Табиий география йўналиши бўйича доктарантура босқичини тугатиб ҳимоя қилиш арафасида.

Кафедра ёш ўқитувчиларидан магистрантлар Б.Эшбоев, Х. Жумаев, С.Боймуродов, Ф. Хушмуродовларнинг илмий тадқиқот фаолиятлари юзасидан ЎзМУ, СамДАҚИ профессор - ўқитувчилари билан фаол ҳамкорликда иш олиб бормоқда.

Кафедра жамоаси 2021 йилда ўтказиладиган “Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар” республика ҳудудий ярмаркасида  “Қашқадарё вилояти туристик объектларини географик ўрганиш ва янги туристик маршрутлар ишлаб чиқиш” мавзусида  инновацион лойиҳа билан иштрок этишга тайёргарлик кўришмоқда.  

Кафедра манзили :  Қарши шаҳри кўчабоғ 17 уй, Қарши ДУ Табиий фанлар факультети 2-қават.