География кафедраси

10 November, 2022

Кафедра мудири:  г.ф.ф.д (PhD)доцент

Мақсуд Гелдиёрович Назаров

Телефон: (+99899) 666-38-10

E-mail:  mgnkd@mail.ru 

Кафедра тарихи

Мустақил География кафедраси 1969-йилда  ташкил этилган бўлсада, аслида Ботаника кафедраси таркибида А.Рўзиев (1963), М.Янгибоев (1962), Р.Аҳмедов(1963), И.Тоиров (1964), А.Маматов (1966), А.Нажимов (1966) лар география мутахассислиги бўйича ўқитувчиларни тайёрлашда катта хизмат қилганлар. География кафедрасига ўтган давр мобайнида қуйидаги профессор-ўқитувчилар раҳбарлик қилган: Маматов Абдулла – 1960-75, 1977-78-йиллар; Рўзиев Абдимўмин – 1975-77-йиллар; Янгибоев Маҳмуд – 1978-1989-йиллар; Абдуллаев Суюн – 1990-94, 1999-2004-йиллар; Калонов Баҳриддин – 1994-98-йиллар; Эрдонов Латиф – 1998-2012-йиллар; Жанкобилов Илҳомиддин – 2012-2015 йиллар; Қурбонов Паҳлавон -2015-2021 йиллар; Назаров Мақсуд - 2021 йилдан.

Ҳозирда кафедрада 16,75 штат бирлиги мавжуд бўлиб, профессор-ўқитувчилардан 4 нафари фан номзоди, доцент, 1 нафар фан номзоди, катта ўқитувчи, 2 нафар г.ф.ф.д (PhD), катта ўқитувчи, 1 нафар катта ўқитувчи, 6 нафар ассисент ўқитувчилар ҳисобланади. Кафедранинг илмий салоҳияти– 53 %.

Кафедранинг профессор-ўқитувчилар таркиби:

Назаров Мақсуд Гелдиёрович

Абдуллаев Суюн Исматович

Эрдонов Латиф Нуралиевич

Усмонова Рохатжон Усмоновна

Файзуллаев Мақсуд Абдуллаевич

Қурбонов Пахлавон Рустамович

Эшбоев Бекзод Тожиевич

Жумаев Хайрулла Ҳайитович

Муртазаев Бахром Чориевич

Муқумова Ҳуснора Эргашевна

Муродова Дилафрўз Суннатовна

Бердиқулова Муҳайё Тоштемировна

Навотова Дилноза Ибрагимовна

Боймуродов Сами Мамурович

Сафаров Исоқ Бозор ўғли

География кафедраси “5110500-География ўқитиш методикаси”, “5110500-География ва иқтисодий билим асослари”, “5140600-География”, “60530400-География”, “70530402-География (ўрганиш объекти бўйича)” йўналишлари бўйича мутахассис тайёрловчи кафедра ҳисобланади. Мазкур йўналишда бугунги кунда 268 нафар талаба ва 14 нафар магистр таҳсил олмоқда. Кафедрада ўқитиладиган барча фанлардан замонавий педагогик технологиялари ва ахборот технологиялари асосида таълим технологиялари яратилган.

Кафедра қошида 2 та замонавий таълим технологиялари асосида машғулотларни ўтиш хонаси ташкил қилинган. Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан мутахассислик фанлари бўйича маъруза ва амалий машғулотлар мазкур хонада олиб борилади

Кафедрада ўқитиладиган фанлар:

География ўқитиш назарияси ва методикаси

Умумий табиий география

Гидрология ва иқлимшунослик

Иқтисодий ва ижтимоий география

Геоморфология ва геология асослари

Топография, картография ва ГИС

Шаҳарлар географияси ва геоурбанистика

Тупроқлар географияси

Материклар ва океанлар табиий географияси

Ўрта Осиё табиий географияси

Жаҳон мамлакатлари иқтисодий ва ижтимоий географияси

Марказий Осиё мамлакатлари иқтисодий ва ижтимоий географияси

Ўзбекистон  географияси

Ландшафтшунослик

Жаҳон географияси

Аҳоли географияси ва демография асослари

Қашқадарё географияси

Геоэкология ва ландшафт экологияси

Биогеография

Топонимика

Ўлкашунослик

Географиянинг асосий муаммолари

Туризм ва рекреацион география

Транспорт, саноат ва қишлоқ хўжалик географияси  

Кафедра ўқув юкламасида ўқув дала, ишлаб чиқариш ва малакавий педагогик амалиётлар ҳам бўлиб талабалар белгиланган ўқув режасига мувофиқ 1-курс талабалари Қарши-Яккабоғ-Қарши, 2-курс талабалари Қарши-Самарқанд-Навоий-Бухоро-Қарши, иккинчи йўналиш Қарши-Тошкент-Андижон-Қарши маршрутлари бўйича амалга оширилади. 3-4-курс талабалари педагогик амалиётни Қарши шаҳридаги ҳамда ўзлари истиқомат қиладиган ҳудудларидаги умумий ўрта талим мактабларида, кафедра билан ҳамкорлик шартномаси имзолаган турли корхона ва ташкилотларда ўтайди.

Ўзбекистон жанубида ўзига хос илмий география мактаби сифатида кафедранинг фаолияти қуйидаги икки йўналишда амалга оширилмоқда.

1. Жанубий Ўзбекистон табиатидан фойдаланишнинг географик-экологик жиҳатлари

2. Ўрта мактаб, лицей ва олий ўқув юртларида география таълимини такомиллаштиришнинг илмий-услубий масалалари

Мазкур йўналишлар бўйича кафедра профессор ўқитувчилари томонидан ҳозирга қадар Қашқадарё географияси (1994),“География дарсларида  техника воситаларидан фойдаланиш” (1979), “Қашқадарё ҳавзасида экскурсиялар ўтказишга доир методик кўргазмалар” (1986), “Навоий тасаввурида юрт табиати ва жаҳон географияси” (2000),“Оммабоп география” (2006), “Умумий ер билимидан географик номларни ўрганиш” (2008), “Жаҳон табиий географияси  бўйича географик  номларни ўрганиш” (2009), “Синф раҳбари” (2008), “Ҳисор қўриқхонаси-Ўрта Осиё тоғ табиатининг  андозаси” (2010), “Битирув малакавий иши” (2014), “Рекреацион география” (2015), “Географиядан малакавий ўқув дала амалиёти” (2016), “Умумий ер билимидан лабаратория машғулотлари” (2017), “Материклар ва океанлар табиий географиясидан амалий машғулотлар”(2019), “Жанубий Ўзбекистонда урбанизация жараёнлари”(2019), “Жанубий Ўзбекистон қишлоқ хўжалик географияси”(2020), “Қашқадарё ҳавзасининг антропоген ландшафтлари ва уларнинг геоэкологик ҳолати” (2020), “Географияда масала ва машқлар”(2020), “Иқтисодий ва ижтимоий географиядан мавзулаштирилган тестлар тўплами”(2020), “Қашқадарё вилояти топонимлари”(2021), “Жаҳон мамлакатлари номларининг географик ва топонимик асослари”(2021), “Материклар ва океанлар табиий географиясидан амалий машғулотлар”(2021), “Умумий гидрология фанидан амалий машғулотлар”(2021), “Қашқадарё вилояти табиий географиясидан амалий машғулотлар”(2022) каби илмий, илмий методик, илмий оммабоп ва ўқув, ўқув услубий қўлланмалар нашр этилди.

Кафедра қошида “Ёш географлар” илмий тўгараги фаолият кўрсатиб келмоқда, унга 30 дан ортиқ иқтидорли талабалар жалб этилган ҳамда уларга илмий-тадқиқот иши мавзулари берилган.

Кафедра томонидан ҳозирги вақтда Қирғизистон Республикаси Ош давлат университети, Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент давлат педагогика университети, Самарқанд давлат университети, Бухоро давлат университети, ва бошқа республика олий ва ўрта махсус таълим муассасалари билан мунтазам ҳамкорлик алоқалари йўлга қўйилган. Ушбу ҳамкорлик доирасида кафедрада профессорлар А.Абдулқосимов, Э.Ю.Сафаров, С.Б.Аббосов, М.Т.Миракмалов, доцентлар Қ.Ярашов, Н.Алимқулов, М.Назаров, Х.Тошевлар, Ош давлат унверситети профессори А.Г.Низамиевнинг маърузалари доимий равишда ташкил этилади. Улар “5110500-География ўқитиш методикаси” “5110500-География ва иқтисодий билим асослари”, “5140600-География” йўналиши талабаларига ҳамда, “70530402-География (ўрганиш объекти бўйича)” магистрларига маърузалар ўқиб, магистрлик диссертация ишларига раҳбарлик қиладилар.

2022 йилда Москва давлат университети География факультети билан икки томонлама халқаро хамкорлик юзасидан шартнома тузиш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Шу билан бирга кейинги ўқув йилида кафедра аъзоларидан Х.Жумаев ва Б.Муртазаевларнинг мазкур университетда малака ошириши ҳам режалаштирилган.

2021 йилда кафедра ўқитувчилари Б.Т.Эшбоев “Қашқадарё вилояти топонимларини тадқиқ этишнинг табиий-географик жиҳатлари”, Ҳ.М.Байкобилов “Жаҳон мамалакатлари номларининг географик ва топонимик асослари”, 2022 йилда Х.Х.Жумаев “Қашқадарё вилояти туризм рекреация салоҳиятини баҳолаш ва туризм инфратузилмаларини ҳудудий такомиллаштириш“  мавзусидаги PhD диссертациясини мувоффақиятли ҳимоя қилдилар.

Шунингдек мазкур йилда кафедра ўқитувчилари Д.С.Муродова, Д.И.Навотоваларнинг 11.00.02-Иқтисодий ва ижтимоий география йўналиши бўйича докторлик диссертациясини ҳимоя қилиш арафасида.

Кафедра ёш ўқитувчиларидан С.М.Боймуродов, И.Б.Сафаров, Ф.М.Хушмуродовларнинг илмий тадқиқот фаолиятлари юзасидан ЎзМУ, СамДАҚИ, СамДУ профессор - ўқитувчилари билан фаол ҳамкорликда иш олиб бормоқда.

Кафедра жамоаси 2021 йилда ўтказиладиган “Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар” республика ҳудудий ярмаркасида  “Қашқадарё вилояти туристик объектларини географик ўрганиш ва янги туристик маршрутлар ишлаб чиқиш” мавзусида  инновацион лойиҳа билан иштрок этишга тайёргарлик кўришмоқда.

 

Кафедра манзили: Қарши шаҳри Кўчабоғ 17 уй, Қарши ДУ География ва аграномия факультети 2-қават.