Миллий ғоя ва маънавият асослари кафедраси

8 November, 2022

Кафедра мудири: педагогика фанлари номзоди, доцент

Raxmonova Maxfuza Xolmurodovna

Telefon: (+99893) 937-89-37

E-mailMahfuza.Rahmonova15@mail.ru

Кафедра ҳақида

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2005 йил 17 сентябрдаги 9/2-сонли қарори ҳамда Қарши давлат университети ректорининг 2006 йил 4 декабрдаги 253 Х - сонли буйруғига мувофиқ ташкил этилган. 2018-йилда университет ректорининг буйруғи билан кафедра номи “Миллий ғоя, маънавият асослари” билан алмаштирилди.

Кафедрада 12 нафар профессор – ўқитувчилар фаолият кўрсатади, шундан: 1 фан номзоди, профессор, 3 нафар фан номзоди –  доцент, 2 нафар фан номзоди (PhD), 2 нафар - катта ўқитувчи , 4 нафар ассистент ўқитувчилардир. Илмий салоҳият – 50%.

Кафедра ЎзМУ, СамДУ, ТерДУ, БухДУ, Низомий номидаги ТДПУ, ТДЮУ, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув Академияси, Тошкент Ислом университети каби олий таълим муассасалари билан ҳамкорлик ўрнатган.

Кафедра 2018 йилдан буён хорижий ОТМлар, жумладан Қозоғистон Республикасининг Мирас универистети, хамда 2019 йилдан Россия Федерациясининг Москва ШПУ билан доимий илмий-амалий ҳамкорликда фаолият олиб бормоқда. Халқаро ҳамкорлик доирасида 2019 йилнинг апрель ойида Москва ШПУни Ижтимоий фанлар институтининг Ҳуқуқ ва ижтимоий фанларни ўқитиш методикаси кафедраси доцентлари А.Сорокин ва А.Половниковалар Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 3 курс талабаларига Ҳуқуқ фанларини ўқитиш методикаси фанидан маъруза ва семинар дарсларини олиб бордилар.

Шунингдек, кафедра Ички ишлар Вазирлиги Қашқадарё вилоят академик лицейи билан доимий ҳамкорлик қилади

23-30 апрел кунлари Спортнинг "Армрестлинг" тури буйча Самарқанд шаҳрида "ХХ"- Осиё чемпионати булиб ўтди унда осиёнинг 12 та давлатидан келган спортчилар беллашишди.

Мазкур мусобакада 80.кг вазн тойфасида  Тарих факультети “Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими”йўналиши талабаси  Жабборов Отабек фахрли  1-ўринни эгаллади. 

Кафедра асосий эътиборини профессор-ўқитувчилар томонидан олиб борилаётган ўқув жараёнини талаб даражасида ва сифатли бўлиши таъминлашга қаратадилар. Инновацион технологиялар асосида маъруза ва семинар машғулотлари олиб борилади.

Илмий ишлар

Кафедранинг бош устувор илмий - тадқиқот мавзуси:  “Маънавий тарбиянинг методологик асослари”.

Кафедра 2015-2022 йиллар давомида бир қатор илмий-амалий конференциялар ўтказиб келмоқда. Жумладан, қуйидаги:

2015 йилда Постмодерн жамият ва инсон муаммоси;

2017 йилда Ижтимоий фанларни олий таълимда ўрганишнинг долзарб-назарий методологик муаммолари;

2018 йилда Мустақиллик йилларида ижтимоий-гуманитар фанлар тизимининг такомиллашуви;

2019 йилда Ҳаракатлар стратегиясининг миллий ғоя, асосий тушунча ва тамойиллари риворжланишига таъсири;

2021 йилда Учинчи Ренессанс ғоясининг ижтимоий-маданий аҳамияти мавзуларида.

Кафедранинг қуйидаги профессор-ўқитувчилари томонидан бир қатор монография, дарслик, ўқув ва ўқув-услубий қўлланмалар тайёрланиб нашрдан чиқарилмоқда. Жумладан, 

Профессор А.Эркаев  муаллифлигида қуйидаги илмий ишлар чоп эттирилди:

“Миллий ғоя ва маънавият” – Т. 2002 й.;

Маънавият ва тараққиёт модели. – Т 2005 й.;

Тафаккур эркинлиги. – Т. 2006 й.;

Духовность и развитие. – Т. 2008 й.;

Собит қадам карвон. –Т. 2009 й.;

Ўзбекистон йўли. – Т. 2017 й.;

Маънавиятшунослик. 2 томлик – Т. 2018 й.;

Ўзбекистон йўли ( янги тахрир). – Т. 2021 й.;

Доцент Ғ.Соатовнинг қуйидаги монографиялари чоп эттирилди;

“Маданиятшунослик”, – 2000.;

“Маданиятшунослик асослари”, – 2008.;

“Ўзбекистон маданияти”, – 2011.;

“Этномаданият” ўқув қўлланма, – 2019 .;

“Тафаккур эркинлиги”монографиялари чоп эттирилди;-Т.2021. ;

 “Янги Ўзбекистон мўлжал учинчи ренсссанс” –Т.2021. ;

 “Абдулла орипов  дахолари”-Т.2021. ;

Педагогика фанлари номзоди, доцент  М.Рахмонованинг “Ссенарийнавислик ва маданий –оммовий  тадбирларни ташкил этиш” Қарши. – 2021 й. Ўқув-услубий қўлланмаси чоп эттирилди.

Педагогика фанлари номзоди, доцент  М.Рахмонованинг “Паркшунослик” Қарши. – 2022 й. Ўқув-услубий қўлланмаси чоп эттирилди.

Фалсафа фанлари номзоди, доцент  Н.Ўроқованинг  “Н.А.Бердяев қадриятлар ҳақида” номли монографияси  чоп эттирилди . “ Фан ва таълим нашриёти”,  Қарши,   2022.  

Катта ўқитувчи А.Ёқубов, Б.Каримов, М.Олтибоев “Диний экстремизмга қарши курашишнинг  маънавий-маърифий асослари номли” ўқув қўлланмаси чоп этилди.

Ўқитувчи Д.Сунатовнинг “Маънавиятнинг ахлоқий асослари” Ўқув-услубий қўлланмаси чоп эттирилди. Қарши. – 2021 й.

Катта ўқитувчи А.Рўзиев “Тарбия” Ўқув-услубий қўлланмаси чоп эттирилди. Қарши. – 2022 й.

Ўқитувчи.З.Боймуродовнинг “Билиш назарияси: асосий муаммолари ва йўналишлари” Тошкент. – 2022 й. Ўқув-услубий қўлланмаси чоп эттирилди.

Ўқитувчи.Ш.Бойбекованинг“Эстетиканинг предмети,мақсади ва вазифалари” Тошкент. – 2022 й. Ўқув-услубий қўлланмаси чоп эттирилди.

Ўқитувчи Г.Исмоилованинг “Мантиқ Қонунлари” Тошкент. – 2022 й. Ўқув-услубий қўлланмаси чоп эттирилди.

2022 йил 28 апрелда кафедра профессор-ўқитувчиларидан С.Ашурова “Жамият тарққиётига барқарор ва беқарор  жараёнларнинг таъсири”(09.00.01 – Онтология, гносеология ва мантиқ) мавзусидаги Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияни ҳимоя қилди.

Кафедра қошида ташкил этилган “Ёш маънавиятчилар” тўгараги мунтазам фаолият олиб боради.

Тўгаракда турли мавзуларда талабаларнинг иншолар танлови, Академик, профессорлар, ҳамда депутатлар билан учрашувлар ўтказилиб келинади. Илмий йўланишлари учун зарур илмий-назарий маслаҳатлар бериб борилади.

Маънавий-маърифий ишлар;

Кафедрада маънавий-маърифий соҳага доир Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармонлари, Қарорлари, Вазирлар Маҳкамаси Қарорлари, Вазирлик ҳайъати Қарорлари, буйруқлари, модемлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 25 августдаги “Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида”ги ПҚ – 451-сонли Қарорининг ижроси бўйича берилган вазифаларни тўлақонли бажарилиши ташкил этилган.

Кафедра профессор-ўқитувчилари доимий равишда Республика маънавият ва маърифат маркази Қашқадарё кенгаши тарғиботчилари гуруҳи аъозлари сифатида вилоят, туман ва шаҳар аҳоли ва меҳнаткашлари ўртасида маънавий-маданий, сиёсий-ҳуқуқий ва ижтимоий-иқтисодий соҳалардаги ислоҳотларнинг мазмун-моҳиятини ўргатиб, таргибот-ташвиқот ишларини амалга ошириб келмоқдалар 

Кафедрада тайёрланаётган таълим йўналишлари ва мутахассисликлар:

1.5111600 – “Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими”.

2. 5151700 - Маданият ва санъат муассасаларини ташкил   этиш ҳамда бошқариш.

3.5А111601 “Ижтимоий фанларни ўқитиш методикаси (маънавият асослари)” 

Кафедра профессор-ўқитувчилари таркиби: 

Рахмонова Махфуза Холмуродовна – кафедра мудири,

Иркаев Абдураҳим Панжиевич – ф.ф. н, профессор

Соатов Ғайрат – филология фанлари номзоди, доцент

Ўроқова Наргиза Саломовна – доцент

Ашурова Сарвиноз Ўраловна – фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Ёқубов Абдураҳмон Тўрайвич – катта ўқитувчи

Рўзиев Алишер Холмуродович – катта ўқитувчи

Ниёзов Собир Содиқович – ўқитувчи

Сунатов Дилшод  Ҳошимович – ўқитувчи

Боймуродов Зоҳид Шокирович – ўқитувчи

Бойбекова Шахноза Алиевна – ўқитувчи

Исмоилова Гулҳаё Камол қизи– ўқитувчи

 

Кафедра манзили: Қарши шаҳар Кўчабоғ кўчаси 17-уй, Тарих  факультети, 333-хона.