Миллий ғоя ва маънавият асослари кафедраси

27 January, 2022

Кафедра мудири в.б.: тарих фанлари фалсафа доктори (PhD), доцент

Усмонов Муртоз

Телефон: (+99897) 294-22-26

E-mail: murtozusmonov@gmail.com

Кафедра ҳақида

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2005 йил 17 сентябрдаги 9/2-сонли қарори ҳамда Қарши давлат университети ректорининг 2006 йил 4 декабрдаги 253 Х - сонли буйруғига мувофиқ ташкил этилган. 2018-йилда университет ректорининг буйруғи билан кафедра номи “Миллий ғоя, маънавият асослари” билан алмаштирилди.

Кафедрада 20 нафар профессор – ўқитувчилар фаолият кўрсатади, шундан: 1 фан номзоди, профессор, 5 нафар фан номзоди доцентлар, 1 нафар фан номзоди – катта ўқитувчи, 1 нафар катта ўқитувчи, 12 нафар ассистент ўқитувчилардир. Илмий салоҳият – 39,47%.

Кафедра ЎзМУ, СамДУ, Термиз ДУ, БухДУ, Низомий номидаги ТДПУ, ТДЮУ, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув Академияси, Тошкент Ислом университети каби олий таълим муассасалари билан ҳамкорлик ўрнатган.

Кафедра 2018 йилдан буён хорижий ОТМлар, жумладан Қозўгистон Республикасининг Мирас универистети, хамда 2019 йилдан Россия Федерациясининг Москва ШПУ билан доимий илмий-амалий ҳамкорликда фаолият олиб бормоқда. Халқаро ҳамкорлик доирасида 2019 йилнинг апрель ойида Москва ШПУни Ижтимоий фанлар институтининг Ҳуқуқ ва ижтимоий фанларни ўқитиш методикаси кафедраси доцентлари А.Сорокин ва А.В.Половниковалар Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 3-курс талабаларига Ҳуқуқ фанларини ўқитиш методикаси фанидан маъруза ва семинар дарсларини ўтдилар.

Шунингдек, кафедра Ички ишлар Вазирлиги Қашқадарё академик лицейи билан доимий ҳамкорлик қилади.

Кафедра профессор- ўқитувчилари асосий эътиборини томонидан олиб борилаётган ўқув жараёнини талаб даражасида ва сифатли бўлиши таъминлашга қаратадилар. Инновацион технологиялар асосида маъруза ва семинар машғулотлари олиб борилади.

Илмий ишлар

Кафедранинг бош устувор илмий - тадқиқот мавзуси:  “Ўзбекистонда ҳуқуқий ва демократик жамият қуриш жараёнида маънавий маданият-нинг роли: муаммо ва ечимлар”.

Кафедра 2015-2021 йиллар давомида бир қатор илмий-амалий конференциялар ўтказиб келмоқда. Жумладан, қуйидаги

2015 йил “Постмодерн жамият ва инсон муаммоси”

2017 йилда Ижтимоий фанларни Олий таълимда ўрганишнинг долзарб – назарий методологик муаммолари

2018 йилда Мустақиллик йилларида ижтимоий-гуманитар фанлар тизимининг такомиллашуви

2019 йилда Ҳаракатлар стратегиясининг Миллий ғоя асосий тушунча ва тамойиллари риворжланишига таъсири

2021 йилда Учинчи Ренессанс ғоясининг ижтимоий-маданий аҳамияти мавзуларида; 

Кафедранинг қуйидаги профессор-ўқитувчилари томонидан бир қатор монография, дарслик, ўқув ва ўқув-услубий қўлланмалар тайёрланиб нашрдан чиқарилмоқда. Жумладан,

Ф.ф.д.,профессор О.Эргашев -1.“Конституция: шахс-жамият-давлат” (ҳаммуаллифликда) Т.:-2013 й.;

Жамоатчилик назорати ва ижтимоий бошқарув тизими - Т.:-2020 й.;

Профессор А.Эркаев -

“Миллий ғоя ва маънавият” Т-2002-й.;

Маънавият ва тараққиёт модели. - Т-2005-й.;

Тафаккур эркинлиги. – Т:, 2006-й.;

Духовность и развитие. – Т:, 2008-й.;

Собит қадам карвон. –Т:, 2009-й.;

Ўзбекистон йўли. – Т:, 2017-й.;

Маънавиятшунослик. 2 томлик – Т:, 2018-й.;

Ўзбекистон йўли ( янги тахрир). – Т:, 2021-й.

Доцент Ғ.Соатовнинг қуйидаги монографиялари чоп эттирилди;

“Маданиятшунослик”, – 2000.

“Маданиятшунослик асослари”, – 2008.

“Ўзбекистон маданияти”, – 2011.

“Этномаданият” ўқув қўлланма, – 2019.

Шунингдек, ф.ф.н., доцент М.Олтибоевнинг “Истиқлол яшаш демакдир” (Қарши. 2013-й.), “Диншунослик” (Қарши. 2020-й.) Ўқув-услубий қўлланмаси чоп эттирилди.

Фалсафа фанлари номзоди, доцент Х.Махманованинг “Конституция ва кучли фуқаролик жамияти сари” Ўқув-услубий қўлланма. Қарши – 2015-й.;

Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Омоновнинг 2014-йилда “Ўзбекистоннинг Орол бўйи минтақасидаги экологик сиёсати” номли монографияси; “Мирзо Улуғбекнинг илмий- Фалсафий меросида дин масалалари” (ҳаммуаллифликда) 2017-йилда чоп эттирилди.

Ўқитувчи Д.Сунатовнинг “Маънавиятнинг ахлоқий асослари” Қарши -2021 -й. Ўқув-услубий қўлланмаси чоп эттирилди.

2018 - йил 31-мартда кафедра профессор-ўқитувчиларидан Б.Омонов “Ўзбекистоннинг Орол бўйи минтақасидаги экологик сиёсати” (09.00.04-Ижтимоий фалсафа) мавзусидаги Фалсафа фанлари фўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияни ҳимоя қилди.

Кафедра қошида ташкил этилган “Ёш маънавиятчилар” тўгараги мунтазам фаолият олиб боради. Тўгаракда турли мавзуларда талабаларнинг иншолар танлови, Академик, профессорлар, ҳамда депутатлар билан учрашувлар ўтказилиб келинади. Илмий йўланишлари учун зарур илмий-назарий маслаҳатлар бериб борилади.

Маънавий-маърифий ишлар;

Кафедрада Маънавий-маърифий соҳага доир Ўзбекистон Республи-каси Президенти Фармонлари, Қарор-лари, Вазирлар Маҳкамаси қарорлари, Вазирлик ҳайъати қарорлари, буйруқ-лари, модемлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 25-августдаги “Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида”ги ПҚ – 451-сонли Қарорининг ижроси бўйича берилган вазифаларни тўлақонли бажарилишини ташкил этилган.

Кафедра профессор-ўқитувчилари доимий равишда Республика маънавият ва маърифат маркази Қашқадарё кенгаши тарғиботчилари гуруҳи аъозлари сифатида вилоят, туман ва шаҳар аҳоли ва меҳнаткашлари ўртасида маънавий-маданий, сиёсий-ҳуқуқий ва ижтимоий-иқтисодий соҳалардаги ислоҳотларнинг мазмун-моҳиятини ўргатиб, таргибот-ташвиқот ишларини амалга ошириб келмоқдалар 

Кафедрада тайёрланаётган таълим йўналишлари ва мутахассисликлар:

1.5111600 – “Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими”

2.5А111601 “Ижтимоий фанларни ўқитиш методикаси (маънавият асослари)” 

Кафедра профессор-ўқитувчилари таркиби: 

Қаноатова Феруза Бобокуловна - кафедра мудири, Илмий даражаси ва унвони: фалсафа фанлари номзоди, доцент

Иркаев Абдураҳим Панжиевич – ф.ф. н, профессор

Алтибоев Муродилла – ф.ф. н., доцент.

Соатов Ғайрат – филология фанлари номзоди, доцент

Махманова Хосият Нормўминовна – доцент

Ўроқова Наргиза Саломовна – доцент

Омонов Баҳодир Нуриллаевич – доцент

Ёқубов Абдураҳмон Тўраэйвич – катта ўқитувчи

Рўзиев Алишер Холмуродович – ўқитувчи

Маллаева Феруза Ражабовна – ўқитувчи

Ниёзов Собир Содиқович – ўқитувчи

Кенжаев Зармамат Тўймуродивич – ўқитувчи

Ашурова Сарвиноз Ўраловна – ўқитувчи

Бойсунов Жонибек Хидирович – ўқитувчи

Сунатов Дилшод  Ҳошимович – ўқитувчи

Рахматова Наргиза Акбаровна – ўқитувчи

Боймуродов Зоҳид Шокирович – ўқитувчи

Дўстёрова Садоқат Нурсубхоновна– ўқитувчи

Бойбекова Шахноза Алиевна – ўқитувчи

Боратов Элдор Муҳиддинович – ўқитувчи

Исмоилова Гулҳаё Камол қизи

Кафедра манзили: Қарши шаҳар Кўчабоғ кўчаси 17-уй, Ижтимоий фанлар факультети, 333-хона.