Миллий ғоя ва маънавият асослари кафедраси

3 May, 2021

Кафедра мудири: фалсафа фанлари номзоди, доцент

Қаноатова Феруза Бобокуловна

Телефон: (+998 91) 211-88-48

Электрон манзили: fkanoatova@umail.uz

Кафедра ҳақида

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2005-йил 17-сентябрдаги 9/2 сонли қарори ҳамда Қарши давлат университети ректорининг 2006-йил 4-декабрдаги 253 Х – сонли буйруғига мувофиқ 2006-йилда ташкил этилган. Кафедра  мудири лавозимида  фалсафа фанлари номзоди, доцент Қаноатова Феруза  фаолият юритмоқда.

Кафедрада 23 нафар профессор – ўқитувчилар фаолият кўрсатади, шундан: 1 нафар фан доктори, профессор, 5 нафар фан номзоди доцентлар, 1 нафар PhD – катта ўқитувчи, 3 нафар фан номзоди – катта ўқитувчилар, 2 нафар катта ўқитувчи, 11 нафар ассистент ўқитувчилардир. Илмий салоҳият –49%.

Кафедра ЎзМУ, СамДУ, Термиз ДУ, БухДУ, Низомий номидаги ТДПУ, ТДЮУ, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув Академияси, Тошкент Ислом университети каби олий таълим муассасалари, шунингдек, Қозўгистон Республикаси Мирас универистети билан ҳам доимий илмий ҳамкорликда.

Кафедрада ўқитиладиган фанлар:

Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими фанларини ўқитиш методикаси.

Маънавиятшунослик.

Диншунослик.

Маънавиятнинг ахлоқий асослари.

Маънавиятнинг эстетик асослари.

Этномаданият.

Глобаллашув асослари.

Давлат ва ҳуқуқ тарихи ва назарияси.

Халқаро ҳуқуқ. Хорижий мамлакатлар конституцияси.

Маъмурий ҳуқуқ

Экология ҳуқуқи

Меҳнат  ҳуқуқ.

Жиноят ҳуқуқи

Фуқаролик ҳуқуқи

Оила ҳуқуқи

Жаҳон сиёсий мафкуравий таълимотлар тарихи.

Ижтимоий таъминот ҳуқуқи.

Миллий ғоя тарғиботи технологиялари

Маънавий-маърифий ишлар ва уни ташкил этиш методикаси

Геосиёсат асослари.

Тадбиркорлик – бизнес ҳуқуқи.

Магистратура

Мутахассислик фанларни ўқитиш методикаси.

Маънавиятнинг илмий асослари.

Шарқ ва Ғарб маънавияти.

Маънавиятнинг диний асослари.

Маънавият оммавий маданият.

Маънавият ва ижтимоий тараққиёт.

Ўқув - услубий ишлар

Кафедранинг қуйидаги профессор-ўқитувчилари томонидан бир қанча монографиялар, дарсликлар, ўқув ва ўқув-услубий қўлланмалар тайёрланиб нашрдан чиқарилди:

2018-йил 31-мартда кафедра профессор-ўқитувчиларидан Б.Омонов “Ўзбекистоннинг Орол бўйи минтақасидаги экологик сиёсати” (09.00.04-Ижтимоий фалсафа) мавзусидаги Фалсафа фанлари фўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияни ҳимоя қилди.

- Фалсафа фанлари доктори, профессор О.Эргашевнинг “Конституция: шахс-жамият-давлат” (ҳаммуаллифликда) Қ-2013 й.;

- А.Эркаевнинг “Миллий ғоя ва маънавият” Т-2002-й, “Маънавият ва тараққиёт модели” Т-2005-й, “Тафаккур эркинлиги” Т-2006-й, “Духовность и развитие” Т-2008-й, “Собит қадам карвон” Т-2009-й, “Ўзбекистон йўли ” Т-2017-й.;

- Фалсафа фанлари номзоди, доцент М.Олтибоевнинг “Истиқлол яшаш демакдир” Қарши. 2013-й.;

Филология фанлари номзоди, доцент Ғ.Соатов “Ўзбекистон маданияти” Ўқув қўлланма. “Тафаккур бўстони” нашриёти. Тошкент-2011-й.;

Фалсафа фанлари номзоди, доцент Ғ.Соатов “Маданиятшунослик” Ўқув қўлланма. “Фан” нашриёти. Тошкент- 2008-й.;

Фалсафа фанлари номзоди, доцент Х.Махманованинг “Конституция ва кучли фуқаролик жамияти сари” Ўқув-услубий қўлланма. Қарши - 2015-й.;

Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Омоновнинг 2014 йилда “Ўзбекистоннинг Орол бўйи минтақасидаги экологик сиёсати” номли монографияси;

Кафедра илмий йўналиши:

Кафедранинг бош устувор илмий-тадқиқот мавзуси “Ўзбекистонда ҳуқуқий ва демократик жамият қуриш жараёнида маънавий маданиятнинг роли: муаммо ва ечимлар”.

Кафедра профессор-ўқитувчилари доимий равишда хорижий журналларда илмий мақоллалар билан қатнашадилар.

Кафедра

2015-йил “Постмодерн жамият ва инсон муаммоси”.
2017 йил  “Ижтимоий фанларни олий таълимда ўрганишнинг долзарб назарий методологик муаммолари” мавзуларида Республика илмий-амалий конфренция ўтказилди.
2018 йил ноябрь ойида “Мустақиллик йилларида ижтимоий-гуманитар фанлар тизимининг  такомиллашуви“ номли конференция ўтказиш режалаштирилган.

Кафедрада тайёрланаётган таълим йўналишлари ва мутахассисликлар:

5111600 – “Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими” йўналиши  
5А111601 “Ижтимоий фанларни ўқитиш методикаси(маънавият асослари)” мутахассислиги бўйича кадрлар тайёрланмоқда.

Кафедра профессор-ўқитувчилари таркиби:

Қаноатова Феруза Бобокуловна – кафедра мудири, Фалсафа фанлари номзоди, доцент

Эргашев Очил – Фалсафа фанлари доктори, профессор.

Эркаев Абдураҳим – Фалсафа фанлари номзоди, доцент

Олтибоев Муродилла – Фалсафа фанлари номзоди, доцент.

Дўстмуратов Жомурод Хуррамович – Фалсафа фанлари номзоди, доцент

Соатов Ғайрат – Филология фанлари номзоди, доцент

Тоғаев Шавкат – Фалсафа фанлари номзоди, доцент

Махманова Хосият Нормўминовна – Фалсафа фанлари номзоди,

Ўроқова Наргиза Саломовна – Фалсафа фанлари номзоди

Омонов Баҳодир Нуриллаевич–фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Маънавий-ахлоқийватарбиявийишлар

Кафедра қошида мунтазам “Ёш маънавиятчилар” тўгараги фаолият олиб боради.

Кафедра профессор-ўқитувчилари доимий равишда университет  ва Вилоят миқёсида ўтказиладиган маънавий-маърифий тадбирларда фаол иштирок этади.

“Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими” йўналиши талабалари турли хил  Вилоят ва Республика миқёсидаги танлов ва олимпиадаларга иштирок этади.

Кафедра мунтазам равишда ишлаб чиқариш корхоналари ва ташкилотлари билан  алоқада