Алгебра ва геометрия кафедраси

16 December, 2022

Кафедра мудири: физика – математика фанлари доктори

Имомов Аъзам Абдурахимович

Телефон: (+99891) 257-04-44

Электрон манзили: imomov_azam@mail.ru,

Кафедра тарихи

“Математик анализ” кафедраси 1982-йилда ташкил этилиб, унда ф.-м.ф.н. Э.Эшдавлатов мудирлик вазифасини бажара бошлади.

1988-йилда 1992-йилгача “Математик анализ” кафедрасида доцент Н.Дилмуродов мудирлик қилган. 1992-йилда ушбу кафедра мудирлиги лавозимида доцент Ж.Тошев ишлаган. Шу йили кафедра учга бўлиниб, “Математик анализ”, “Алгебра ва геометрия” ҳамда “Дифференциал тенгламалар” кафедралари ташкил этилган. “Математик анализ” кафедрасига доцент Ж.Тошев, “Алгебра ва геометрия” кафедрасига доцент С.Узоқов, “Дифференциал тенгламалар” кафедрасига доцент Ж.Оромов мудирлик қилган.

1995-йилда “Математик анализ” ва “Дифференциал тенгламалар” кафедралари бирлаштирилиб, “Математик анализ” кафедраси деб номланди. Бу кафедрага 1998 йилгача доцент Ж.Тошев мудирлик қилди.

1998-йилдан 2001-йилгача “Математик анализ” кафедрасига доцент Ж.Оромов мудирлик қилди. 2001-йил кафедра мудири лавозимига доцент Э.Эшдавлатов тайинланди.

2005-йилда “Математик анализ” ва “Алгебра ва геометрия” кафедралар бирлаштирилди ва “Математик анализ ва алгебра” кафедраси ташкил этилган. Кафедрага доцент Н.Шарипов мудирлик қила бошлаган.

2010–2014 йилларда “Математик анализ ва алгебра” кафедраси мудири лавозимга           ф.-м.ф.н. А.Имомов фаолият кўрсатган. Ўша даврда кафедрада Россия, Украина, Германия, Венгрия, АҚШ, Буюк Британия, Австралия, Испания ва Малайзия давлатлари университет ва илмий марказлари билан илмий ва таълим соҳасида мунтазам алоқалар давом этган. Бу ҳамкорликлар доирасида кафедра аъзолари Венгрия, Россия, Украина, Буюк Британия давлатларида қисқа муддатли сафарларда бўлишган.

Кафедрамиз илмий ҳамкорликлардан ташқари Европа Иттифоқининг ТЕМПУС дастури доирасида ҳам муайян натижаларга эришган. Хусусан, 2011–2013 йилларда А.Имомов Буюк Британия, Литва, Греция ва Ўзбекистон университетлари ҳамкорлигидаги “Enhancement of Quality Assurance System through" professional development of academic leaders” лойиҳасининг Қарши ДУ бўйича координатори бўлган. Кафедра ташаббуси билан 2013-йилда университетда “Таълим сифатини таъминлаш маркази” ташкил этилган.

2014-йил “Математик анализ ва алгебра” ва “Умумий математика” кафедралари бирлаштирилди ва “Математика” кафедраси ташкил этилди. 2014-йил сентябридан 2018-йил 1-ноябргача ушбу кафедрада мудир лавозимида ф-м.ф.н. Э. Алиқулов ишлади.

2018-йил 1-ноябрдан “Математика” кафедраси негизида “Математик анализ ва дифференциал тенгламалар” кафедраси ҳамда “Алгебра ва геометрия” кафедралари ташкил этилди.

2018-йил 1-ноябрдан “Алгебра ва геометрия” кафедраси мудири вазифасини ф-м.ф.д., доцент А.Имомов бажариб келмоқда.

Кафедра қошида “Стохастик анализ ва актуар математика масалалари” номли илмий семинар фаолият кўрсатади.

Кафедра аъзолари 60540100 – Математика таълим йўналиши барча курсларида алгебра, геометрия ва эҳтимолликлар назарияси ихтисослик фанларидан, шу билан бирга бошқа таълим йўналишларида ҳамда сиртқи таълим йўналишларида математикага оид фанлардан дарс олиб боради.

Кафедрада ўқитиладиган фанлар:

Алгебра ва сонлар назарияси

Аналитик геометрия

Чизиқли алгебра

Чизиқли алгебра ва аналитик геометрия

Элементар математикадан практикум

Тўпламлар назариясига кириш

Дискрет математика

Алгебра

Эҳтимолликлар назарияси ва математик статистика

Эҳтимолликлар назариясининг замонавий масалалари

Комбинаторика элементлари

Дифференциал геометрия ва топология

Математик статистика

Математика ва информатика ўқитиш усуллари

Алгебранинг танланган боблари

Геометриянинг танланган боблари

Амалий математика

Олий математика

70540101 - Математика (йўналишлар бўйича) Эхтимоллар назарияси ва математик статистика мутахассислиги бўйича магистратура талабарига ўқитиладиган фанлар:

Тасодифий миқдорлар йиғиндилари назарияси

Тасодифий миқдорлар учун лимит теоремалар

Статистик баҳоларнинг асимптотик хоссалари

Регуляр ўзгарувчили функциялар ва уларнинг тадбиқлари

Тармоқланувчи тасодифий жараёнлар

Статистик маълумотлар таҳлили

Кафедра профессор-ўқитувчилари

Физика-математика фанлари доктори, доцент Имомов Аъзам Абдурахимович

Физика-математика фанлари номзоди, доцент Абулов Мумин Орзиқулович

Педагогика фанлари номзоди, доцент – Абдурахмонов Абдимумин

Физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент в.б. – Турсунов Байрамали Акбарович

Катта ўқитувчи – Шодиев Саъдулла Юсупович

Катта ўқитувчи – Абдирахмонова Раъно Эшқобиловна

Катта ўқитувчи – Жўраева Мухайё Неъматиллаевна

Ўқитувчи – Оқбоева Нилуфар Ўроқовна

Ўқитувчи – Тўхтаев Эркин Эгамбердиевич

Ўқитувчи – Мейлиев Аброр Хужаназарович

Ўқитувчи Темиров Шерали Уралович

Ўқитувчи Хуррамов Ойбек Шермаматович

Ўқитувчи – Иброҳимова Ёрқиной Эркин қизи

Кафедрада қуйидаги илмий йўналишлар бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда:

Марков тасодифий тармоқланувчи жараёнлар назарияси ва уларнинг тадбиқлари. А.А.Имомов, Э.Э.Тўхтаев, А.Х.Мейлиев илмий тадқиқот иши олиб бормоқда.

Докторант Тўхтаев Эркин Эгамбердиевич “Асимптотическая структура ветвящихся временем и неизвестной дисперцией мавзусида диссертация иши олиб бормоқда, илмий раҳбар А.А.Имомов.

Илмий йўналишлар:

Марков тасодифий тармоқланувчи жараёнлар назарияси ва уларнинг тадбиқлари;

Регуляр ўзгарувчи функциялар назариясининг эҳтимоллар назарияси масалаларига тадбиқлари;

Эгрилиги номанфий кўпхилликларда риман субмерсиялари геометрияси.

Семинар ва тўгараклар

Магистрлар ва талабалар учун “Замонавий математика масалалари” математика тўгараги ташкил этилган бўлиб, тўгарак ҳафтанинг Жума кунида, соат 11-30 дан 12-50 гача, 119-аудиторияда М.О.Абулов, Б.А.Турсунов, Ш.У.Темиров раҳбарлигида фаолият юритади.

Илмий ҳамкорлик

Кафедра Томск Давлат университети, Тбилиси Давлат университети, Тарас Шевченко номидаги Киев Миллий университети, Озарбайжон Миллий фанлар академияси бошқарув тизимлари институте, Сибир Федерал университети, Новосибирск Давлат университети, Қозон Федерал университетлари, Республикамиздаги ФА Математика институт ва етакчи ОТМларининг кафедралари билан ҳамкорлик алоқаларини ўрнатган.

Ташкил этилган конференция

2021 йилнинг март ойида кафедра ташаббуси билан ҚаршиДУ ва Томск Давлат университети (QS World University Rankings рейтингида 250-ўрин, РФ) ўртасида имзоланган ўзаро англашув меморандуми доирасида 2022 йил 25–29 октябрь кунлари ҚарДУ да “Ахборот технологиялари ва математик моделлаштириш” ХХI Халқаро конференция бўлиб ўтди. Конференция ҚарДУ, ТомскДУ, Россия Халқлар дўстлиги университети, Россия ФА Бошқарув муаммолари Институти ва ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика Институти томонидан ташкил этилди. Конференция доирасида “Замонавий стохастик моделлар ва актуар математика муаммолари” (Modern stochAstic Models & probleMs Of actuarial maTHematics: MAMMOTH – 2022) Халқаро симпозиуми ҳамда “Oliy ta'lim dasturlarida end-to-end raqamli texnologiyalar” давра столи ташкил этилди.

Конференциядан мақсад эҳтимоллар назарияси ва уларнинг татбиқлари, ахборот ва телекоммуникацион технологиялари, математик моделлаштириш, сунъий интеллект, рақамли иқтисодиёт ва бошқа муҳим илмий тадқиқотлар ва илмий-техник ишланмалар соҳасида илмий тадқиқотларнинг энг устивор йўналишларини аниқлашда Россия университетлари ҳамда Ўзбекистон математика жамиятининг саъй-ҳаракатларини бирлаштириш, тўпланган тажрибалар бўйича фикр алмашиш ва умумлаштиришдан иборат.

Конференцияда Чет давлатлардан Италия, Россия, Венгрия, Япония, Ҳиндистон ҳамда Қозоғистон ва Озарбайжон давлатлардан иштирокчилар қатнашишди. ТомскДУ да фаолият кўрсатаётган Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш таркибига ҚарДУ профессор-ўқитувчиларини киритиш масаласи кўриб чиқилиши келишиб олинди. Яқин 2–4 йил ичида ҚарДУ 2 нафар тадқиқотчиларининг диссертациялари ҳимоясини ТомскДУ ўтказилиши бўйича келишувга эришилди. Италиянинг Пиза университети ва ҚарДУ ўртасида икки томонлама англашув Меморандумини тайёрлаш жараёнини бошлашга келишиб олинди.

Шунингдек, ТомскДУ профессори С.П.Моисеева кафедрамиз бир нафар магистрант талабасининг магистрлик диссертациясига раҳбарлик қилмоқда.

ЎзР ФА Математика институти билан ҳамкорлик доирасида институтнинг 2 нафар таянч докторантлари диссертацияларига А.А.Имомов илмий маслаҳатчи ҳисобланади.

Ҳозирги вақтда А.А.Имомов  “Mathematics and Statistics” (Scopus), “Journal of Applied Probability and Statistics” (Scopus), “Communications On Stochastic Analysis” (Scopus) ва Bulletin of the Institute of Mathematicsжурналлари таҳририяти аъзоси, “Discrete Event Dynamic Systems: Theory and Applications” (Scopus), “Athens Journal of Education” (Scopus) ва American Journal of Applied Mathematics and Statistics” (Crossref) журналлари референти. Шунингдек, А.Имомов Инновацион ривожланиш вазирининг 2021 йил 10 августдаги 209-сон буйруғи билан Математика, физика ва механика фанларибўйича Илмий-техник Кенгаш аъзоси этиб тасдиқланган.

Кафедрада Тасодифий жараёнлар назарияси, Диофант тенгламалари назарияси, Геометрия ва топологиянинг замонавий масалалари ва математик фанларни ўқитишнинг замонавий тенденциялари йўналишлари бўйича илмий-тадқиқот ишлар олиб борилмоқда.

 

Кафедра манзили: 180103, Қарши шаҳри, Кўчабоғ 17 уй.