Амалий математика кафедраси

3 May, 2021

Кафедра мудири: 

Эшқараева Нархол Ғузаровна

Телефон: (+998 91) 215-17-71

E-mail: norxol@mail.ru  

Кафедра ҳақида

Университет ташкил этилгандан буён “Информатика ва ҲТ”, “Информатика”, “Информатика ва математик моделлаштириш”, “Татбиқий дастурлаш ва информатика”, “Амалий математика ва информатика” номлари остида фаолият олиб борган кафедра негизида Қарши давлат университети ректорининг университет тузилмасига ўзгартириш киритиш тўғрисидаги 2018-йил 1-ноябрдаги №508-Х буйруғига асосан “Амалий математика ва информатика” кафедраси иккита кафедра — “Информатика ўқитиш методикаси” ва “Амалий математика” кафедраларига ажралди. Кафедрада 2019-йил июнь ойидан  буён техника фанлари номзоди, доцент Эшқораева Норхол Ғузоровна кафедра мудири лавозимида ишлаб келмоқда. Амалий математика кафедрасида 5130200–Амалий математика йўналишида бакалавр ва 5А130201-Амалий математика (соҳалар бўйича) мутахассислиги бўйича магистр тайёрланади.

Кафедрада 2019-2020 ўқув йилидан  буён 05.01.07-«Математик моделлаштириш, сонли усуллар ва дастурлар мажмуи» ихтисослиги бўйича PhD (таянч докторантура) фаолият юритмоқда. Ҳозирда 2 нафар докторант таҳсил олмоқда.

Кафедрада мутахассис бўлиб етишиши кутилаётган бўлажак кадрлар, ўрта умумтаълим мактаблари, академик лицейлар, касб-ҳунар коллежларида информатика ва математика фанларидан таълим бериш, шунингдек корхона ва ташкилотларда компьютер хизматлари кўрсатишда, компьютер дастурларини маҳаллийлаштириш ва ишлаб чиқаришда иштирок этади ва ОТМ лар ҳамда илмий тадқиқот муассасаларида фаолият олиб боради.

Амалий математика кафедрасида 16,75 штат бирлигида 14 нафар профессор-ўқитувчилар фаолият кўрсатади, шулардан 2 нафари фан доктори, 3 нафари фан номзоди, доцент, 9 нафари катта ўқитувчи ва ассистентларни ташкил этади. Кафедранинг илмий салоҳияти 36 %.

Кафедра профессор-ўқитувчилари таркиби

Эшқараева Нархол Ғузаровна – кафедра мудири, техника фанлари номзоди, доцент

Шукуров Омон Мусурмонович – физика-математика фанлари доктори, профессор в.б.

Холмуродов Абдулхамид Эркинович–физика-математика фанлари доктори(DSc), доцент

Шукурова Ойсара Пўлатовна – техника фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD)

Узоқов Зоир Узоқович – техника фанлари номзоди, доцент(ўриндошлик асосида)

Қурбонов Зафар Маманазарович – катта ўқитувчи 

Эшбоев Эркин Абдирашидович   – катта ўқитувчи

Шойқулов Шодмон Қудратович – катта ўқитувчи

Шовалиев Баҳодир Ҳақназарович – катта ўқитувчи

Пирова Рашида Қудратовна – ўқитувчи

Хуррамов Алишер Ҳасанович – ўқитувчи

Хуррамов Исмоил Дилмуродович – ўқитувчи

Бозоров Акмал Аширович  – ўқитувчи

Одилов Жаҳонгир Қобил ўғли – ўқитувчи

Эргашева Маъмура Ғайратовна – ўқитувчи

Матанов Муҳаммад Чаршамиевич – ўқитувчи(ўриндошлик асосида)

Жабборов Ойбек Раҳмонович – ўқитувчи(ўриндошлик асосида)

Ортиқов Саидмурод Ҳайитович – ўқитувчи(ўриндошлик асосида)

Қораев Фаёз Қозоқжонович – ўқитувчи(ўриндошлик асосида)

Кафедра томонидан бакалавр йўналиши ва магистратура мутахассислиги бўйича  қуйидаги фанлардан маъруза, амалиёт ва лаборатория машғулотлари олиб борилади:

Алгоритмик тиллар ва дастурлаш

Основы программирования

Криптографик усуллар

Дастурлаш асослари

Дастурлаш технологиялари

Компьютер графикаси

Алгоритмлар назарияси

Математик тизимлар

Ҳисоблаш усуллари

Берилганлар базасини бопшариш тизимлари

Тизимли дастурлаш

Мультимедиали дастурлаш

WЭБ дастурлаш технологиялари

Ўйинлар назарияси ва жараёнлар тадқиқоти

Сплайн функциялар методи

Тармоқ технологиялари

Амалий масалаларни математик моделлаштириш

Дастурий инжиниринг

Математик моделлаштиришнинг замонавий усуллари

Дастурлаш тиллари

Wэб дизайн

Маълумотлар базаси

Компьютерли моделлаштириш

Вариацион ҳисоб ва оптималлаштириш усуллари

Озиқ-овқат инженерингида ахборот технологиялари

Озиқ-овқат инженерингида моделлаштириш

Таълимда ахборот технологиялари

Физик жараёнларни компьютерда моделлаштириш

Информатика ва замонавий ахборот технологиялари

Туризмда ахборот технологиялари ва тизимлар

Информацион коммуникацион технологиялар ва жараёнларлани математик моделлаштириш

Биоинформатика

Иқтисотчилар учун математика

Техник тизимларда ахборот технологиялари

Қишлоқ хужалигида ахборот коммуникацион технологиялари

Иқтисодиётда ахборот коммуникацион технологиялар ва тизимлар

Амалий математика 2

Кафедра профессор-ўқитувчилари мунтазам равишда, Халқаро ва Республика миқёсида ўтказилаётган илмий амалий анжуманларда ўз тезис ва мақолалари билан фаол иштирок этиб келишмоқда. Академик лицейлар, умум ўрта таълим мактаблари билан ҳамкорлик шартномалари асосида давра суҳбатлари ва маҳорат дарслари ўтказиб келинмоқда.

2018-2020 йиллар давомида кафедра аъзолари томонидан 3 та монография, 2 та ўқув қўлланма, 3  та ўқув услубий қўлланма Scopus, Web of Science каби халқаро илмий-техник маълумотлар базаларида индексацияланган журналларда 20 дан ортиқ ва хорижий журналларда 30 га яқин, ОАК тасарруфидаги илмий журналларда. 20 дан ортиқ,  Республика миқёсида 60 дан зиёд тезис ва мақолалар чоп эттирилди, Кафедра профессор-ўқитувчилари ва иқтидорли талабалар томонидан 10 дан ортиқ дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқилди ва Интеллектуал мулк агентлиги томонидан ЭҲМ дастурлари учун гувоҳномалар қўлга киритилди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 7 февралдаги 56-Ф-сонли Фармойиши билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг 2020 йилда Республика ва халқаро миқёсида ўтказиладиган илмий ва илмий-техник тадбирлар режаси асосида жорий йилнинг 23-24 октябрь кунлари “Математик моделлаштириш, ҳисоблаш математикаси ва дастурий таъминот инженериясининг долзарб муаммолари” мавзусида илмий конференция ўтказилди. Конференция ишида Россия, Беларус Республикасидан олимлар маърузалари билан иштирок этишди.

Кафедрада ОТ-Атех-2018-340 «Икки тезликли муҳит динамикасининг амалий геофизик масалаларини назарий ва сонли тадқиқ этиш» мавзусидаги (2018-2020) амалий лойиҳа бўйича тадқиқотлар олиб борилди. “Математик моделлаштиришнинг замонавий муаммолари” мавзусида илмий семинар фаолият кўрсатиб келмоқда. Талабалар учун “Ёш дастурчи” ва “Компьютер графикаси” тўгараклари фаолият олиб бормоқда. 

Кафедра қуйидаги ОТМ ва ташкилотлар билан ҳамкорлик алоқаларини ўрнатган: 

-         Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети;

-         Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университет;

-         Тошкент ахборот технологиялари университети Қарши филиали;

-         Самарқанд давлат университети;

-         Термиз давлат университети;

-         Жанубий деҳқончилик илмий татқиқот институти;

-         Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети;

-         Урозбоев номидаги Иншоатлар сейсмик мустаҳкамлиги ва механика илмий татқиқот институти;

-         Тошкент давлар техника универсистети;

-         Қарши давлат университети қошижаги 2-сонли Академик лицей;

-         Вилоятимизнинг бир қатор туманларидаги умумтаълим мактаблари; 

Кафедра қуйидаги халқаро ОТМ билан ҳамкорлик алоқаларини ўрнатган: 

-         Россия ФА Сибир бўлими ҳисоблаш математикаси ва математик геофизика ИТИ;

-         Беларус давлат университети (Беларус Республикаси);

-         Қозон Федерал университети;

-         Янка Купала номидаги Гродно ДУ (Беларус Республикаси);

-         Москва давлат университети қошидаги механика илмий татқиқот институти; 

Манзил: Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри, Кўчабоғ кўча 17-уй. Тел:(+99891)215-17-71

E-mail: amaliymat@umail.uz