Лингвистика кафедраси

19 November, 2022

Кафедра мудири: катта ўқитувчи

Омонова Махфурат Келдияровна

Телефон: (+998 93) 937-63-36

Электрон манзили: maxfurat.omonova@mail.ru

Омонова Махфират Келдияровна 2020 йил январь ойидан Лингвистика кафедраси мудири лавозимида ишлаб келмоқда. Унинг муаллифлиги остида "Improve your English through phrasal verbs" // "Инглиз тилини фраземалар орқали ўрганинг", “Назарий фонетика” номли ўқув қўлланмалари нашр этилган. Бундан ташқари 20 дан ортиқ илмий мақолалари нуфузли хорижий ва республика илмий журналларида чоп этилган. Ҳозирги кунда "Мелиоратив терминларининг лексик-семантик хусусиятлари (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)" мавзусида мустақил тадқиқот олиб бормоқда.

Кафедра тарихи

"Лингвистика" кафедраси 2018 йил 1 ноябрдан ташкил этилган. Кафедрада 32 нафар профессор-ўқитувчилар, шу жумладан 14 нафар катта ўқитувчи ва 18 нафар ассистент-ўқитувчи фаолият юритмоқда. Кафедрада ўқитиладиган барча фанлар бўйича замонавий таълим технологиялари ва ахборот технологиялари яратилган, электрон ўқув-услубий мажмуалар тайёрланган. Талабалар учун курслар энг замонавий алоқа воситалари билан жиҳозланган хоналарда олиб борилади. Кафедра қошида "Зукко китобхон" номли ёш китобхонлар тугараги ташкил этилган. Тугаракнинг асосий мақсади талабаларни таниқли жаҳон ва маҳаллий ёзувчи ва шоирларнинг ижодий фаолияти билан таништириш, табаларда маънавий ва маданий салоҳиятни оширишдан иборат. Тугарак режасига мувофиқ ушбу тўгарак ўзбек ва инглиз ёзувчи ва шоирларининг турли романлари билан ёш китобхонларни таништиради ва мавзуси юзасидан муҳокама олиб боради. Ҳар чоракда кафедранинг профессор-ўқитувчилари томонидан талабалар ўртасида ёш китобхонлар танлови ўтказилади. Ёзувчиларнинг шеърлари ва романлари, қиссалари мунтазам равишда талабаларга таржима қилиш учун топшириқ сифатида берилади. Ўқув йилининг ҳар чорагида "Зукко китобхон" мусобақаси босқичма-босқич ташкил этилади. Ғолиб жамоалар совринлар ва эсдалик совғалар билан тақдирланади.

Лингвистика кафедраси ташкил этилганидан буён халқаро ва минтақавий ҳамкорликни муваффақиятли амалга ошириб келмоқда. Кафедра 2019 йилдан бошлаб Қарши давлат университети номи билан Москва давлат лингвистика бакалавриат йўналишида, Белгород давлат университети (Россия) магистратура йўналишида қўшма таълим асосида академик ва илмий фаолият олиб бормоқда. Университетнинг 5120100/60230100 шифрдаги билим соҳасида - Филология ва тилларни ўқитиш (инглиз тили) ва 5А120102/70230101 - Лингвистика (инглиз тили) йўналишларида ҳамкор ОТМлар профессор-ўқитувчилари билан ҳамкорликда дарс жараёнлари олиб борилади.

Бундан ташқари, Лингвистика кафедраси Қарши давлат университети қошидаги 1-сон академик лицейи, Қашқадарё вилоят Халқ таълими, "Нуристон" академик лицейи, Ўзбекистон давлат Жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, Самарқанд давлат чет тиллар университети билан мунтазам илмий ҳамкорлик қилиб келмоқда.

Лингвистика кафедраси қошида "Умид" ўқув маркази фаолият юритади. Ўқув марказнинг асосий вазифаси талабаларнинг инглиз тилини билиш бўйича Ўқиш ва ёзиш амалиёти, оғзаки нутқни ўстириш бўйича қўшимча шартнома асосида ўқув мақсадларини амалга оширади. Марказда қуйидаги инглиз тили кўникмаларини ривожлантириш асосида дарслар ўтказилади: ўқиш, ёзиш, тинглаш ва гапириш. APTIS, CEFR, TOEFL, TESL каби чет тили C1 даражасига эга бўлган ўқитувчилар дарсларни олиб боришади. Ҳозирда Лингвистика кафедраси Қашқадарё вилоят статистика бўлими, Қашқадарё вилоят суди бошқармаси, "Прогресс инноватион", "Глобал Эдуcатион" ва "Интернатионал Бридге" каби нодавлат таълим марказлари билан ҳамкорликда инглиз тилини хусусий келишув асосида ўқув ишларини олиб бормоқда. "Fullbright Program (ETA)", "ACCESS", Инновасия вазирлиги томонидан ташкил этилган “Ёш олимларни қисқа муддатли стажировкаси” каби инглиз тили таълимига йўналтирилган лойиҳалар иштирокчиси ҳисобланиб, унда кафедра профессор-ўқитувчилари хорижий таълим лойиҳалари иштирокчилари сифатида турли хорижий давлатларнинг олий таълим муассасалари ва маҳаллий умумтаълим мактабларида инглиз тилини ўқитиш билан шуғулланмоқдалар кафедра профессор-ўқитувчилари хорижий таълим лойиҳалари иштирокчилари сифатида турли хорижий давлатларнинг, масалан Туркия давлатининг Дижле университетида, АҚШнинг Техас университетида, Қирғизистон давлати олий таълим муассасаларида стажировка ва илмий тадқиқот ишларини олиб бормоқда.

Кафедра "Замонавий инглиз тилида лингвистик таҳлил ва таржима назарияси муаммолари" мавзусида илмий тадқиқот иши олиб борилади. Профессор-ўқитувчилар мунтазам равишда хорижий ва республика миқёсидаги илмий анжуманларда фаол иштирок этиб келмоқдалар. Уларнинг мақолалари Венгрия илмий журналида чоп этилди, Annali d’Italia илмий журнали, Германия илмий журнали, ва жаҳон ТЕСОЛ Академияси, АҚШ ва Буюк Британиянинг юқори импакт факторли журналларида нашр этилган. Кафедра тадқиқотчилари томонидан 50 дан ортиқ илмий мақола ва тезислар чоп этилган. Кафедрада "Устоз-шогирд" тизими яхши ташкил этилган. Кафедра профессор-ўқитувчилари илмий раҳбарлигида тадқиқотчи-талабаларнинг бир қатор илмий мақола ва тезислари чоп этилган.

Кафедранинг 15 дан ортиқ профессор-ўқитувчилари мустақил тадқиқотчи сифатида илмий-тадқиқот ишлари устида ишламоқда. Жумладан, Омонова М., Атамуродова Ф., Амирқулова Н., Халилова Ш., Некбоэва Р., Эргашева Г., Шакурова Н., Номозова М., Чорева З., Мавлонова Н., Аҳмедова Г., Хидирова Г., Маматқулова Ш. каби профессор-ўқитувчилар мавзулари юзасидан тадқиқот олиб боришмоқда. 

Бакалавриат 5120100/60230100 - Филология ва тилларни ўқитиш (инглиз), йўналишида ўқитиладиган мутахассислик ва танлов фанлар рўйҳати 

Ўқиш ва ёзиш амалиёти

Оғзаки нутқ амалиёти

Амалий грамматика

Амалий фонетика

Тилшунослик

Адабиётшунослик.

Назарий фонетика

Назарий грамматика

Лексикология

Чет тилларини ўқитишнинг интеграллашган курси

Роман-герман филологияси

Ўрганилаётган тил тарихи

Стилистика

Тили ўрганилаётган мамлакат адабиёти

Методика ва таълим технологиялари

Қиёсий типология

Таржима назарияси ва амалиёти

Иккинчи хорижий тил (немис ва француз тиллари)

Ўзбек тили

Рус тили

Маданиятлараро компетенция

Матбуот тили 

Магистратура 70230101 - Лингвистика (инглиз тили) мутахассислигида ўқитиладиган мутахассислик ва танлов фанлар рўйҳати 

Матн Лингвистикаси

Замонавий Лингвистика

Қиёсий тилшунослик

Лингвистик таҳлил методлари

Замонавий хорижий адабиёт

Илмий ва касбий фаолиятга йўналтирилган инглиз тили

Кафедранинг профессор-ўқитувчилар таркиби:

1         Омонова Махфурат Келдияровна                               Каф.муд

2         Эргашева  Гулноз Алимовна                                         Кат.ўқ.

3         Тўраева Гўзал  Хурсановна                                          Кат.ўқ.

4         Қурбонова Сурайё Анваровна                                     Ўқит

5         Мавланова Наргиза Тураевна                                      Ўқит

6         Иркаев Жасур Абдурахимович                                    Ўқит

7         Халилова Шахло Жалиловна                                       Кат.ўқ.

8         Некбоева Раъно Зокировна                                            Кат.ўқ.

9         Амирқулова Наргиза Амирқуловна                            Кат.ўқ.

10       Ғайбуллоева Малохат Пулатовна                               Кат.ўқ.

11       Шакурова Наргиза Хамракуловна                              Кат.ўқ.

12       АтамуродоваФеруза Ташмуродовна                          Кат.ўқ.

13       Номозова Марғуба Аллоновна                                    Кат.ўқ.

14       Мухторова Умида Толиповна                                       Стажёр ўқит

15       Чориева Зебинисо  Бахтиёр қизи                                 Стажёр ўқит

16       Маматкулова Шохсанам Исроиловна                        Стажёр ўқит

17       Эшқобилова Феруза Уразовна                                     Стажёр ўқит

18       Латипов Бобур Баҳром ўғли                                          Стажёр ўқит

19       Хамдамова Дилноза Дилшодовна                               Стажёр ўқит

20       Жуманова Севара Холмурод қизи                               Стажёр ўқит

21       Ахмедова Гўзал Юсуповна                                           Стажёр ўқит

22       Отамуродова Орзугул Мусаевна                                 Стажёр ўқит

23       Хидирова Гулноза Халиловна                                     Стажёр ўқит

24       Чариева  Дилноза  Аллақуловна                                  Ўқит

25       Намозова Саодат Бахтиёровна                                     Стажёр ўқит

26       Амиров Камолиддин Хусанович                                 Стажёр ўқит

27       Каримова Ирода Бахтиёр қизи                                     Стажёр ўқит

28       Нусратов Жавохир Баходир                                          Стажёр ўқит

29       Тохирова Дилнавоз Акбар қизи                                    Стажёр ўқит

30       Авазов Хамза Панжиевна                                               Стажёр ўқит

31       Узоқова Шахноза Бекназарова                                    Стажёр ўқит

32       Ёқубов Улуғбек Ёқубхон уғли