Мактабгача таълим кафедраси

3 May, 2021

Кафедра мудири: педагогика фанлари номзоди, доцент

Орипова Нодима Халиловна 

Телефон: (+99890) 288-60-73

Электрон манзил: oripova73@mail.ru

Кафедра тарихи

"Мактабгача таълим" кафедраси 1991 йилда Қарши Давлат педагогика институтида  "Мактабгача тарбия" номи билан ташкил топган. 1993 йилда кафедра номи “Мактабгача тарбия педагогикаси ва методикаси” номи билан юритила бошланган. 2010 йилда кафедра “Ижтимой педагогика- психология ва мактабгача таълим” кафедраси номи билан ўзгарган.

Мазкур кафедрага дотс. Т.Расулов, проф.А.Чориев, дотс. Х.Каримов, п.ф.д. Р.Шодиевлар мудирлик қилган. 2014 йил 1-апрелдан университет кафедраларининг оптималлашганлиги сабабли ушбу кафедра “Бошланғич таълим” кафедраси таркибига қўшилган ва ”Мактабгача ва бошланғич таълим методикаси” кафедраси деб номлана бошланди.

2018 йил октябрь ойида Қарши давлат университети структурасига ўзгартириш киритилганлиги боис ”Мактабгача ва бошланғич таълим методикаси” кафедраси таркибидан “Мактабгача таълим” кафедраси ажралиб чиқди. Ҳозирги кунда кафедрага педагогика фанлари номзоди (2008 йил 18 декабрда номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган) доцент мудирлик қилмоқда.

Шу йиллар мобойнида кафедрада дотс. Т. Яхшиева, ф.ф.н. О.Қосимхўжаева, проф. Т. Ғаффорова, п.ф.д. Р.Шодиев, дотс. Ш. Нуруллаева, дотс. Орипова, дотс. М. Файзиева, п.ф.н. Д. Кенжаева, п.ф.н. Г. Эшмуродова каби илмий даражали проффессор-ўқитувчилар  фаолият юритган. Мудирлар ичида кафедранинг равнақига катта ҳиссасини қўшган олимлардан бири профессор А. Чориевдир. Проф. А. Чориев фаолияти жараёнида ёшларни етук мутахассис, маънавияти юксак инсон қилиб тарбиялашга ҳисса қўшиш билан бирга юздан ортиқ илмий мақолалар, рисолалар ва дарсликлар ёзиб нашрдан чиқарди. Кўплаб фан номзодлари тайёрлаб, докторлик диссертациясига илмий маслаҳатчи бўлди. У магистратура талабалари учун тайёрланган ва нашрдан чиқарилган “Педагогик тадқиқотлар методологияси” дарслигининг муаллифидир. Шунингдек, профессор А. Чориев илмий изланишлари натижасида “Педагогиканинг фанлараро боғлиқлик методологияси”, ”Педагогика тарихи методологияси” каби ўқув қўлланмаларини нашрдан чиқарди.

Проф. Чориев мудирилик қилган йилларда кафедра ўқитувчилардан Д. Кенжаева, Г.Эшмуродовалар номзодлик диссертациясини ҳимоя қилиб, педагогика фанлари номзодлик илмий даражасини олди.

1993-1996 йилларда кафедрага доцент Т.Расулов мудирлик қилди. Доцент Т. Расулов мудирлик қилган йилларда кафедранинг моддий-техник баъзаси, ўқув-методик таъминоти яратилди. У кафедрада ўқув ишларини ташкил этиш ва бошқариш билан бирга  мамлакатимиз таълим соҳасига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшди. Шу йиллар давомида кафедра профессор- ўқитувчилари томонидан ҳам кўплаб рисолалар, ўқув – услубий қўлланмалар тайёрланди ва оммавий ахборот воситаларида, даврий матбуотда кўплаб илмий мақолалар чоп этилди. Шу билан бирга турли ҳалқаро илмий анжуманларда ўз маърузалари билан фаол қатнашдилар.

2014-2018 йилларгача кафедрага педагогика фанлари доктори Р. Шодиев  раҳбарлик қилди. Унинг раҳбарлиги жараёнида кафедрага иш фаолияти янада ўсиб борди. Кафедра ўқитувчилари  унинг мудирлиги даврида ўқув, илмий, услубий, ташкилий  жиҳатдан ишларни самарали олиб борди. У раҳбарлик қилаётган йилларда кафедрада  5А111701 - Таълим-тарбия назарияси ва методикаси  (Мактабгача таълим) магистратура ҳамда 13.00.01 – Педагогика тарихи ва назарияси. Таълимда менежмент ҳамда 13.00.05- Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси бўйича таянч докторантура (ПҳД) ҳамда докторантура (ДСc) фаолият юритмоқди.

Шодиев Ризамат Давранович кафедрага мудирлик қилган даврдан буён кафедрада илмий тадқиқот ишлари янада юксалиши кузатилди. Бу даврга келиб, кафедрада 1 нафар фан доктори,  1 нафар профессор, 5 нафар фан номзоди, 3 нафар педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (ПҳД) доцентлар фаолият кўрсатди. Илмий салоҳият 42 % ни ташкил этади.

Бугунги кунда “Мактабгача таълим” кафедраси 5111800-Мактабгача таълим ва 5А111801 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (Мактабгача таълим) бўйича ихтисослик кафедраси ҳисобланади.

Кафедрада ўқитиладиган фанлар

Бакалавриат: 

5111800 - Мактабгача таълим йўналишида қуйидаги фанлар ўқитилади:

Мактабгача таълимнинг меёрий асослари

Коррекцион педагогика

Болаларни саҳналаштириш ва ижодий фаолиятга ўргатиш

Педагогик конфлектология

Умумий педагогика

Мактабгача педагогика

Нутқ ўстириш назарияси ва методикаси

Математик тассаввурларни шакллантириш назарияси ва методикаси

Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси

Тарбиявий ишлар методикаси

Табиат билан таништириш назарияси ва методикаси

Тасвирий фаолиятга ўргатиш назарияси ва методикаси

Педагогик маҳорат

Мактабгача таълимни ташкил этиш ва раҳбарнинг ташкилотчилик маданияти

Мактабгача таълимда педагогик диагностика

Педагогик илмий тадқиқот методлари

Мактабгача таълимни ўқитишда технологиялар ва лойиҳалаштирш

Кафедрада 5А111801 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (Мактабгача таълим) мутахассислиги бўйича магистрлар тайёрланади. 

Мазкур магистратура мутахассислигида қуйидаги фанлар ўқитилади:

Мактабгача таълим методологияси

Мутахассислик фанларини ўқитиш методикаси

Мактабгача таълимни бошқаришнинг илмий асослари

Мактабгача таълимда инновацион фаолият

Мактабгача педагогик акмеология

Дунё мамлакатлари таълим тизими

Педагогик конфлектология

Тарбиявий ишлар назарияси ва уни ўқитиш методикаси

Педагогик акмеология

Кафедранинг илмий услубий ишлари:

Ушбу йўналишда доцент Н.Орипова, педагогика фанлари номзодлари Кенжаева Дилдора, Кенжаэва Сабоҳат, Ашурова Толганой, Ҳамроэв Шухрат томонидан монографиялар ва рисолалар нашр эттиришган.

Кафедра ходимлари Т. Ашурова, М.Мухаммадиэв номзодлик диссертациялари устида ишламоқдалар.

Кафедранинг ҳамкорлик алоқалари 

Кафедра Жанубий Кореянинг КОИCА ташкилоти, Россиянинг Белгород давлат миллий тадқиқот университети, Қори Ниёзий номидаги педагогика фанлари илмий тадқиқот институти, Низомий номидаги ТДПУ, Бухоро ДУ, Урганч ДУ, Наманган ДУ, Самарқанд ДУ ҳамда Қарши педагогика коллежи билан илмий алоқалар ўрнатган.

2019 йилдан буён жорий йилда КОИCА ташкилотидан бир нафар илмий даражали профессор-ўқитувчи Ли Ёнгил кафедра валантёри сифатида фаолият олиб бормоқда. Шунингдек, 2019 йилда Россиянинг Белгород давлат миллий тадқиқот университети профессори педагогика фанлари доктори  Л.Кормокова мактабгача таълим йўналишида “Умумий педагогика” фанидан онлайн маъруза машғулотини олиб борган бўлса, п.ф.н. доцент Й.П. Рижкова “Табиат билан таништириш назарияси ва методикаси” фанидан 12 соатлик маъруза машғулотини ташкил этди.

Кафедра аъзолари

дотс. Орипова Нодима

п.ф.н. Кенжаева Дилдора

п.ф.н.Кенжаева Сабоҳат

п.ф.н. Ҳамроев Шуҳрат

Мирзаева Манзура

Муҳаммадиева Манзура

Ашурова Тўлғаной

Алимардонова Моҳичеҳра

Аширова Сожида

Назиров Усмон

Ботирова Латофат 

Кафедрада олиб бораётган илмий ишлар:

Кафедранинг бош устувор илмий-тадқиқот мавзуси “Мактабгача таълим соҳасини малакали  кадрлар ва ўқув-услубий таъминотини такомиллаштириш” деб белгиланган. 

Кафедра манзили : 6 - блок  2 – этаж