Жаҳон тарихи кафедраси

7 November, 2022

Кафедра мудири: т.ф.д. профессор

Гавҳар Мўминова Эсановна

Тел: +99891-962-22-52

Электрон манзили: gavharmuminova69@mail.ru 

Кафедра тарихи

1957 йилда “Умумий тарих” кафедраси номи билан, 1996 йилдан “Жаҳон тарихи”, 2004 йилнинг 29 сентябридан “Жаҳон тарихи” кафедраси ҳамда “Археология ва этнология” маркази негизида “Жаҳон тарихи ва археология” кафедраси ташкил этилган. Турли йилларда бу кафедрага проф. Г.Тўхтаметов, проф. О.Эшқувватов, проф. А.Мавлонов, доц. Х.Эгамбердиев, доц. С.Турдиев, доц. Й.Манзаров, доц. Т.Рашидова ва О.Бўриевлар мудирлик қилишган. 2014 йил июнида 2018 декабригача Ўзбекистон тарихи ва Жаҳон тарихи ва археология кафедралари Тарих кафедрасига бирлаштирилди. 2018 йилнинг декабридан кафедра иккига бўлиниб, Жаҳон тарихи қайта ташкил этилди, унга дастлаб вақтинчалик т.ф.н. Н.Ражабова мудирлик қилди. Кафедрага 2019 йил июлдан т.ф.д. профессор Г.Мўминова мудирлик қилиб келмоқда.

Мудирлар орасида кафедранинг равнақига жуда катта ҳиссасини қўшган олимлардан Г.Тўхтаметов, О.Эшқувватов, А.Мавлонов, Т.Рашидова ва О.Бўриевлардир. Улар ҚаршиДУ “Умумий тарих” (кейинчалик Жаҳон тарихи ва атхеология) кафедрасида унумли фаолият кўрсатишди. Иш жараёнида унумли меҳнат қилиб, устоз деган улуғ номни шараф билан оқладилар. Улар ўз фаолиятлари давомида ёшларимизни етук мутахассис, комил инсон қилиб тарбиялашга улкан ҳисса қўшиш билан бирга юздан ортиқ илмий мақолалар, рисолалар ва китоблар ёзиб нашрдан чиқаришди.

2004-2013 йилларда Очил Бўриев кафедрага мудирлик қилди. Унинг раҳбарлиги жараёнида ҳам кафедра иш фаолияти сусайгани йўқ, аксинча янада юқорига кўтарилди. Кафедра қошида “07.00.07 – Этнология, этнография ва антропология” ихтисослиги бўйича илмий семинар фаолият кўрсатди. Унда кўплаб номзодлик ва докторлик диссертациялари муҳокама қилиниб, ҳимояга тавсия этилган (жумладан хорижий тадқиқотчилар ҳам).

Доц. О.Бўриев 2013-йилнинг январь ойида Турон Фанлар академиясининг академиги, 2017-йилнинг июнидан университетнинг фахрий профессори бўлди.

2000 йилдан бошлаб кафедрага ёш ўқитувчилар қабул қилиниб, аспирантурада таҳсил олиб, номзодлик диссертацияларини муваффақиятли ҳимоя қилишди. Уларга т.ф.н., доц. Г.Тошева (1976-2012), т.ф.н. Ф.Раҳмонов, Н.Ражабова ва М.Усмоновларни киритиш мумкин.

Кафедрада ҳозирги вақтда 2 та профессор, 2 та фан доктори, 4 та доцент, 4 та доцент в.б, 4 та катта ўқитувчи ва ассистент-ўқитувчи фаолият кўрсатади.

Кафедрада ўқитиладиган барча фанлардан замонавий педагогик технологиялари ва ахборот технологиялари асосида таълим технологиялари яратилган. Кафедра қошида битта замонавий ахборот-коммуникация воситалари билан жиҳозланган маърузалар зали мавжуд. Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан маъруза машғулотлари мазкур маърузалар залида олиб борилади.

Кафедранинг ўқув юкламасида археологик, этнологик ва педагогик амалиётлар ҳам бўлиб, талабалар белгиланган режага мувофиқ амалиётга олиб чиқилади.

Кафедра ҳалқаро алоқаларда Қарши давлат университети ва Россия Федерациясининг Балгород давлат миллий тадқиқот университети билан имзоланган мерморандумга асосан қўшма таълим дастури асосида “Россия тарихи ва хужжатшунослиги” кафедраси билан ҳамкорлик йулга қуйилган. Қўшма таълим доирасида “Россия тарихи ва хужжатшунослиги” кафедраси доцентлари Анна Дудка ва Иван Шатохинлар магистрларга маъруза ўқишди.

Кафедра ЎзРФА Тарих, Археология, Шарқшунослик илмий-тадқиқот институтлари, ЎзМУ, СамДУ, ТерДУ, БухДУ, Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика университети каби олий таълим муассасалари билан доимо илмий ҳамкорлик қилиб келади. ЎзРФА тарих институти профессорлари Қаҳрамон Ражабов ва Адҳамжон Ашировлар магистрларга маъруза ўқишди.

Кафедра қошида “Ёш археолог” тўгараги фаолият кўрсатиб, унда 40 га яқин иқтидорли талаба жалб этилган ҳамда уларга илмий тадқиқоти иши мавзулари берилган.

Кафедрада ўқитиладиган фанлар:

Бакалавриат: 60220300 – Тарих (малакатлар ва йўналишлар бўйича)

1. Махсус тарих фанлар

2. Рақамли тарих

3. Тарихий антропология

4. Археология ва этнология

5. Жаҳон тарихи

6. Фан ва техника тарихи

7. Халқаро ҳамкорлик ва дипломатия тарихи

8. Жаҳон цивилизациялари тарихи

9. Тарих ўқитиш методикаси ва таълим технологиялари

10. Шарқ алломаларининг илмий мероси

11. Хорижий мамлакатларнинг замонавий тарихи

Магистратура: 70220301 – Тарих (йўналишлар ва фаолият турлари бўйича)

Тарихий реконструкция масалалари

Палеоэкология ва цивилизация

Қадимги Шарқ тарихи манбалари ва тарихшунослиги

Жаҳон этнологиясининг долзарб масалалари

ХХ асрда Евроосиёда сиёсий жараёнлар: мустабид тузумнинг қулаши

Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи

Европа цивилизациялари тарихи

XVIII-XIX аср Россиянинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ривожланиши

Кафедра профессор-ўқитувчилари:

1. Мўминова Гавҳар-тарих фанлари доктори, доцент

    gavhar.muminova@qarshidu.uz

2. Очил Бўриев - тарих фанлари номзоди, профессор

    ochil.buriyev@qarshidu.uz

3. Ражабова Нилуфар, тарих фанлари номзоди, доцент

     nilufar.rajabova@qarshidu.uz

4. Раҳмонов Фахриддин –тарих фанлари номзоди, доцент.

     faxriddin.rahmonov@qarshidu.uz

5. Усмонов Муртоз-тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

     murtoz.usmonov@qarshidu.uz

6. Пардаев Асрор - тарих фанлари номзоди, доцент.

     asror.pardaev@qarshidu.uz

7. Бердиев Жамшид - тарих фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD)

     jamshid.berdiyev@qarshidu.uz

8. Дўстов Абдували- доцент в.б.

     abduvali.dustov@qarshidu.uz

9. Равшанова Гулора- тарих фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD)

     guloro.ravshanova@qarshidu.uz

10. Тошпўлатов Бекзод - тарих фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD)

      bekzod.toshpulatov@qarshidu.uz

11. Эгамбердиев Фахриддин- катта ўқитувчи

      fahriddin.egamberdiyev@qarshidu.uz

12. Тўхтамишева Фотима- ўқитувчи

      fotima.tuxtameshova@qarshidu.uz

13. Омонова Сарвиноз- ўқитувчи

       orif.omonova@qarshidu.uz

14.Тоштемирова Нигора- ўқитувчи

       nigora.toshtemirova@qarshidu.uz

15. Тоштемиров Достон - кабинет мудири

       ilmnuri4105@gmail.com

Кафедрада олиб борилаётган илмий ишлар:

Кафедранинг илмий-тадқиқот мавзуси “Жаҳон цивилизациялари контексида Қашқадарё воҳаси”деб номланиб, мазкур йўналиш бўйича Г.Мўминова, О.Бўриев, Ф.Раҳмонов, Н.Ражабова, М.Усмонов, А.Пардаев, Ж.Бердиев, Б.Тошпўлатов, Ф.Эгамбердиев, Ф.Тўхтамишевалар тадқиқотлар олиб бормоқдалар. 

Кафедрада олиб борилаётган илмий-услубий ишлар:

Т.р.

Номи

Тури

Чоп этилган жойи ва нашриёти

Ҳажми (б.т.)

Ҳаммуаллифлар

Дарсликлар

1

Марказий Осиё халқлари этнологияси.    

Дарслик

Тошкент., 2021.

288 б.

 

Бўриев Очил,

Аширов Адҳам 

Монографиялар

1

Ўзбек уруғлари.

 

монография

 Т.: “Ворис нашриёти”, 2021.

283 б.

Бўриев Очил

2

Этнология атамаларининг қомусий луғати.    

луғат

Т.: “Ворис нашриёти”, 2021

383 б.

Бўриев Очил, Раҳмонов Фаҳриддин

3

Илм-маърифат маҳзани.

 

 

Т.: “Ворис нашриёти”, 2021.

90 б.

Бўриев Очил,

 

4

Реформирование системы здравоохранения

монография

Соединеные Штатты Америки-2022

218 б

Г.Мўминова

5

Жанубий Ўзбекистонда шаҳарсозлик ва урбанизация тарихи (XVIII– XX аср бошлари)

монография

“LESSON PRESS” nashriyoti Тошкент – 2022

160 б

Ж.Бердиев

6


Temuriylar davri Turkiston ziyoratgohlari

 

монография

Т.: “Ворис нашриёти”, 2022.

252 б

Бўриев Очил,

Асилбек Хўжаёров

Ўқув қўлланмалар

1

Ўзбекистоннинг энг янги тарихи

ўқув қўлланмалар

T.: “Фан ва таълим, 2021

272 б.

Г.Мўминова

2

Ўзбекистон тарихи

ўқув қўлланмалар

Qarshi “INTELLEKT”, 2022.

264 б.

Г.Мўминова

Услубий қўлланмалар

1

Тарихий реконструксия масаласи

услубий қўлланма

Т.: “Ворис нашриёти”, 2021.

176 б.

Ражабова Н.

2

Археология

услубий қўлланма

Т.: “Ворис нашриёти”, 2021.

165 б.

Ражабова Н.

Рисолалар

1

Амир Темурни Қашқадарёда хотирлаб.

Рисола.

Қарши, 2021.

50 б.

 

Бўриев Очил,

 

 

Т.р.

Фамилияси, исми ва шарифи

 

Иш жойи

КИХИ ёки МИ

Тадқиқот мавзуси

Ҳимоя муддати

Илмий раҳбари

1.

Эгамбердиев Фахриддин Панжиевич

Қарши ДУ ўқитувчи

Мустақил тадқиқотчи

Кеш воҳаси илк ўрта асрлар даври

қишлоқлари маданияти

 

2022

 

т.ф.д. А.Раимқулов

2.

Очилова Ойдиной Раҳмиддиновна

Қарши ДУ ўқитувчи

таянч докторант

Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш сохасини ривожлантиришда халқ табобатининг ўрни (1945-2021 йй.)

 2022

 проф. Г.Мўминова

3.

Акмаматов Отабек

Қар МИИ ўқитувчи

таянч докторант

Ўзбекистонда жамоалаштириш

сиёсати ва унинг аҳоли ижтимоий ҳаётига таъсири (ХХ асрнинг

20-30-йиллари Қашқадарё вилояти мисолида)

 2022

проф. Ю.Эргашева

4

Тоштемирова Нигора

Қарши ДУ ўқитувчи

Мустақил тадқиқотчи

Ўзбекистонда оналик ва болаликни муҳофаза қилиш иши тарихи (1991-2019 йй.)

2022

проф. Г.Мўминова

5

Омонова Сарвиноз

Қарши ДУ ўқитувчи

Мустақил тадқиқотчи

Ўзбекистонда хотин-қизлар спортини йўлга қўйиш ва ривожлантириш иши тарихи" (1991-2021 й.й)

2022

проф. Г.Мўминова

Кафедра ютуқлари: 2021 йилда кафедра ўқитувчиси Бердиев Жамшид Панжиевич, 2022 йилда Гулора Равшанова, Бекзод Тошпўлатов, Фахриддин Эгамбердиев, Ойдиной Очилова, Нигора Тоштемирова ва Сарвиноз Омоновалар тарих фанлари фалсафа доктори илмий даражасини олишди. Кафедра ўқитувчилар 2020-2021 ўқув йилида кафедра ўқитувчилари Муртоз Усмонов, Фахриддин Рахмонов, Асрор Пардаев ва Нилуфар Ражабовалар доцент унвонини олишди. Кафедра доценти Фахриддин Раҳмонов (DSc) ва кафедра ўқитувчиси Фотима Тўхтамишоваларнинг (PhD) диссертациялари  кафедра муҳокамасидан ўтиб Илмий  семинарга тавсия қилинди.

Кафедрада профессор-ўқитувчилар раҳбарлигида тез-тез иқтидорли талабалар илмий анжуманлари, семинарлар, давра суҳбатлари ва бошқа турли тадбирлар ташкил этиб турилади. Буларнинг натижаси ўлароқ, кафедра иқтидорли талабаси Зойирова Гулмира “Ёшлар билан ишлаш жараёнида медиа саводхонлиги” номли тренингда фаол иштирок этиб сертификат билан, “Миллат умиди” Ёшлар форумида “Энг яхши иштирокчи” номинациясида ғолиб бўлди. Кафедранинг яна бир иқтидорли талабаси Тўйчиева Маҳлиё Истеъдод Республика кўрик танловида Рассомлик бўйича 1 ўринни эгаллади.

Кафедра магистранти Хўжаёров Асилбек республика иншолар танловида юқори ўринни банд этиб, 3 млн. сўм пул мукофотига сазовор бўлди.

Бундан ташқари, III курс талабаси Холлиев Дилшод 2020-2021 ўқув йилида талабалар фан олимпиадасининг республика босқичида муваффақиятли иштирок этиб фахрий ёрлиқ билан тақдирланди.

2022 йил 14 май куни “Жаҳон тарихи” кафедраси томонидан марказий осиё цивилизация тизимида Ўзбекистон тарихи ва маданияти мавзусида халқаро илмий-амалий конференция ўтказилди. Конференцияда Ҳиндистон, Покистон, Россия, Полъша, Бангладеш, Қозоғистон, Туркия ва Миср республикаларидан профессорлар зоом платформаси орқали ўзларининг маърузалари билан қатнашдилар.

 Кафедра манзили: Қарши шаҳри, Кўчабоғ кўчаси, 17-уй. Тарих факултети, 124-хона.