Илмий кенгаш

29 ноябрь 2023

Қарши давлат университетида фаолият юритаётган
илмий кенгашлар тўғрисида
МАЪЛУМОТ

Илмий кенгаш шифри ва номи Илмий кенгаш (қайта) очилган санаси, ОАК буйруғининг № Илмий даражалар бериладиган фан соҳаси, ихтисосликлар шифри ва номи Кенгаш раисининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони, иш жойи, лавозими, тел.
1 PhD.03/30.06.2020.FM.70.04
(физика-математика фанлари бўйича)
30.06.2020
№167
01.01.01-Математик анализ Шоимқулов Баходир Аллабердиевич
ф.-м.ф.д., профессор., Ўзбекистон Миллий университети
2 PhD.03/31.03.2021.FM.70.06
(физика-математика фанлари бўйича)
31.03.2021
№ 118
01.04.04-Физик электроника Нормурадов Мурадулла Тагаевич
ф.-м.ф.д., профессор
3 PhD 03/30.06.2020.B.70.03
(биология фанлари бўйича)
30.06.2020
№163
03.00.05-Ботаника Қурбонов Шониёз
б.ф.д., профессор
4 PhD. 03/27.02.2021.Таr.70.05
 (тарих фанлари бўйича)
27.02.2021
№77
07.00.01-Ўзбекистон тарихи Эшов Боходир Джураевич
т.ф.д., профессор
5 DSc.03/30.12.2021.Fil.70.01
(филология  фанлари бўйича)
30.05.2018
№ 165
10.00.01- Ўзбек тили
10.00.02 – Ўзбек адабиёти
Шодмонов Нафас Намозович
ф.ф.д., профессор
6 PhD 03/04.06.2020.Ped.70.02
(педагогика  фанлари бўйича)
05.05.2020
№ 152
13.00.02- Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси Шодиев Ризамат Давронович
П.ф.д., профессор.

 

Қарши давлат университетида фаолият юритаётган
илмий кенгашлар қошидаги
илмий семинарлар тўғрисида
МАЪЛУМОТ

Илмий кенгаш шифри ва номи Илмий кенгаш (қайта) очилган санаси, ОАК буйруғининг № Илмий даражалар бериладиган фан соҳаси, ихтисосликлар шифри ва номи Кенгаш раисининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони, иш жойи, лавозими, тел.
1 PhD.03/30.06.2020.FM.70.04
(физика-математика фанлари бўйича)
30.06.2020
№167
01.01.01-Математик анализ Имомов Аъзам Абдурахимович
ф.-м.ф.д., доцент
2 PhD.03/31.03.2021.FM.70.06
(физика-математика фанлари бўйича)
31.03.2021
№ 118
01.04.04-Физик электроника Ташатов Алланазар Қаршиевич
ф.-м.ф.д., профессор
3 PhD 03/30.06.2020.B.70.03
(биология фанлари бўйича)
30.06.2020
№163
03.00.05-Ботаника Ёзиев Лутфулло Ҳабибуллаевич
б.ф.д., профессор
4 PhD. 03/27.02.2021.Таr.70.05
 (тарих фанлари бўйича)
27.02.2021
№77
07.00.01-Ўзбекистон тарихи Эргашева Юлдуз Алимовна
 т.ф.д, профессор
5 DSc.03/30.12.2021.Fil.70.01
(филология  фанлари бўйича)
30.05.2018
№ 165
10.00.01- Ўзбек тили Жабборов Хўжамурод
ф.ф.д., профессор
10.00.02 – Ўзбек адабиёти Тўраев Дамин
ф.ф.д., профессор
6 PhD 03/04.06.2020.Ped.70.02
(педагогика  фанлари бўйича)
05.05.2020
№ 152
13.00.02- Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси Нуруллаева Шахло Уктамовна
п.ф.д., профессор