Ўзбекистон тарихи кафедраси

2 июль 2023

Тўраева Матлуба Холиқуловна


Ўзбекистон тарихи кафедраси мудири,
тарих фанлари номзоди, доцент
Телефон: +998 93 240-23-69
Электрон почта: matluba.turayeva@qarshidu.uz
 
Қабул кунлари: Ҳафтанинг душанба-пайшанба кунлари соат 15:00 дан 18:00 гача

Меҳнат фаолияти

 

Кафедра тарихи

“Ўзбекистон тарихи” кафедрасига 1993 йилда асос солинган бўлиб, 1993-1997 йилларда профессор О.Жўрақулов, 1997-2006 йилларда доцент Н.Исмоилов, 2006-2013 йилларда проф.А.Чориев мудирлик қилди.
2014 йилда “Ўзбекистон тарихи” ва “Жаҳон тарихи ва археология” кафедралари бирлаштирилиб, Тарих кафедраси ташкил этилди. Қарши давлат университети ректорининг 2018 йил 3 декабрдаги 565-Х сонли буйруғига асосан Ижтимоий фанлар факультети Тарих кафедраси негизида “Ўзбекистон тарихи” кафедраси қайтадан ташкил этилди.
2018 йил 3 декабрдан 2020 йил февралгача т.ф.н, доцент А.Ҳасанов, 2020 йил март ойидан бошлаб кафедра мудири лавозимини т.ф.н, доцент М.Тўраева давом эттириб келмоқда.
“Ўзбекистон тарихи” кафедрасида 1993 йилдан бошлаб тарих таълим йўналиши бўйича олий маълумотли ва таянч мутахассислик дипломини олиш учун бакалаврлар тайёрланмоқда. Кафедрада вилоятдаги ижтимоий ривожланишда тарихчи мутахассисларга нисбатан эҳтиёжнинг ортиб бораётганлигини назарда тутган ҳолда, сиртқи ва иккинчи олий таълим йўналишида ҳам тарихчи мутахассислар тайёрланиб келинмоқда.
Бундан ташқари кафедрада 70220301 - Тарих (йўналишлар ва фаолият турлари бўйича) магистратура мутахассислиги бўйича кадрлар тайёрлаш йўлга қўйилган бўлиб, магистр талабалар бевосита кафедрадаги профессор-ўқитувчилар илмий раҳбарлиги остида Республика ва халқаро миқёсдаги конференциялар, илмий журналларда ўз маърузалари билан иштирок этиб келмоқдалар.
“Ўзбекистон тарихи” кафедрасига 1993 йилда асос солинган бўлиб, 1993-1997 йилларда профессор О.Жўрақулов, 1997-2006 йилларда доцент Н.Исмоилов, 2006-2013 йилларда проф.А.Чориев мудирлик қилди.
2014 йилда “Ўзбекистон тарихи” ва “Жаҳон тарихи ва археология” кафедралари бирлаштирилиб, Тарих кафедраси ташкил этилди. Қарши давлат университети ректорининг 2018 йил 3 декабрдаги 565-Х сонли буйруғига асосан Ижтимоий фанлар факультети Тарих кафедраси негизида “Ўзбекистон тарихи” кафедраси қайтадан ташкил этилди.
2018 йил 3 декабрдан 2020 йил февралгача т.ф.н, доцент А.Ҳасанов, 2020 йил март ойидан бошлаб кафедра мудири лавозимини т.ф.н, доцент М.Тўраева давом эттириб келмоқда.
“Ўзбекистон тарихи” кафедрасида 1993 йилдан бошлаб тарих таълим йўналиши бўйича олий маълумотли ва таянч мутахассислик дипломини олиш учун бакалаврлар тайёрланмоқда. Кафедрада вилоятдаги ижтимоий ривожланишда тарихчи мутахассисларга нисбатан эҳтиёжнинг ортиб бораётганлигини назарда тутган ҳолда, сиртқи ва иккинчи олий таълим йўналишида ҳам тарихчи мутахассислар тайёрланиб келинмоқда.
Бундан ташқари кафедрада 70220301 - Тарих (йўналишлар ва фаолият турлари бўйича) магистратура мутахассислиги бўйича кадрлар тайёрлаш йўлга қўйилган бўлиб, магистр талабалар бевосита кафедрадаги профессор-ўқитувчилар илмий раҳбарлиги остида Республика ва халқаро миқёсдаги конференциялар, илмий журналларда ўз маърузалари билан иштирок этиб келмоқдалар.

Асосий вазифалари

Барча ўқув шакллари бўйича Олий таълимнинг ДЦ (Давлат таълим стандартлари)ларига мувофиқ тузилган ўқув режаларида белгиланган
- маърузалар;
- амалий машғулотлар;
- лабараториялар ва бошқа турдаги машғулотларни юксак назарий, илмий  услубий ва касбий даражада ўтказиш;
Барча ўқув шакллари бўйича Олий таълимнинг ДЦ (Давлат таълим стандартлари)ларига мувофиқ тузилган ўқув режаларида белгиланган
- маърузалар;
- амалий машғулотлар;
- лабараториялар ва бошқа турдаги машғулотларни юксак назарий, илмий  услубий ва касбий даражада ўтказиш;
Талабаларнинг малакавий амалиётига, курс лойиҳаларига, битирув малакавий ишларига, магистрлик диссертацияларига раҳбарлик қилиш, талабалар билимини баҳолашнинг рейтинг назоратини жорий этиш ва мустақил ишларни ташкил этиш бўйича тадбирлар ўтказиш;  Кафедра фанлари бўйича ўқув дастурларини ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда тасдиққа тақдим этиш, шунингдек, турдош кафедралар томонидан тайёрланган ўқув дастурларига тақриз ва хулосалар тайёрлаш;  Дарслик, ўқув қўлланма, услубий ва методик кўрматмаларни тайёрлаш;  . Иқтидорли талабалар билан ишлаш, уларни олимпиада ва танловларда иштирок этишга тайёрлаш;  Белгиланган тартибда профессор-ўқитувчиларнинг малакасини оширишни ташкил этиш ҳамда уларнинг Республика ва халқаро илмий анжуманларда маърузалар билан иштирок этишини таъминлаш;Белгиланган тартибда профессор-ўқитувчиларнинг малакасини оширишни ташкил этиш ҳамда уларнинг Республика ва халқаро илмий анжуманларда маърузалар билан иштирок этишини таъминлаш;  Тасдиқланган режага мувофиқ илмий тадқиқот ишларини олиб бориш, тугалланган илмий тадқиқот ишларини муҳокамадан ўтказиш ва уларнинг натижаларини ишлаб чиқаришга жорий этиш, таълим фан ва ишлаб чиқаришнинг самарали интеграциясини таъминлаш, талабаларнинг илмий-тадқиқот ишларига раҳбарлик қилиш;   Буджетдан ташқари маблағларни жалб этиш, шунингдек илмий-техникавий ёрдам кўрсатиш мақсадида саноат, қишлоқ хўжалиги корхоналари, кооперативлар, деҳқон, фермер ва бошқа хўжаликлар билан алоқа ўрнатиш;  Олий ўқув юртини битирганлар ва мазкур кафедрада стажёр-тадқиқотчи-изланувчиликни ўтаганлар мониторингини олиб бориш ҳамда улар билан мунтазам алоқаларни ташкил этиш; Хорижий ҳамкорлик, илмий ва таълим муассасалари билан халқаро алоқаларни ривожлантириш ва ҳакозолар.

 

Ўқитиладиган фанлар

Ўзбекистон тарихи, Тарихий география, Ўзбекистоннинг энг янги тарихи, Музейшунослик, Архившунослик, Ўзбекистоннинг маданияти ва санъати тарихи, Ўзбекистон давлатчилиги тарихи, Ўрта Осиё меъморчилиги тарихи, Тарихий ўлкашунослик, Манбашунослик ва тарихшунослик, Амир Темур ва унинг жаҳон тарихида тутган ўрни, Қашқадарё воҳаси тарихи, барча номутахассис йўналишлар учун Ўзбекистоннинг энг янги тарихи, Ўзбекистонда ер-сув муносабатлари тарихи, Глоболлашув шароитида Ўзбекистон ва Жаҳон мамлакатлари ҳамкорлиги, Ўзбекистоннинг ХИХ аср ИИ ярми — ХХ аср даври тарихи долзарб масалалари, Ўзбекистонда элчилик муносабатлари тарихи, Ўзбекистонда молия сиёсати ва пул ислоҳотлари тарихи(1917-1991 й.й.)

Илмий ишлар

Доцент Хасанов Акрам Муминович “Жанубий Ўзбекистонда шаҳарлар шаклланиши ва ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (V-XIV асрлар биринчи ярми мисолида)” мавзусидаги мавзусидаги докторлик диссертациясини (DSc), ўқитувчи Норматов Шерзод Мирзаевич “Илк ўрта асрлар даври Ўрта Осиёнинг жанубида миграция ва этномаданий жараёнлар” мавзусидаги докторлик диссертациясини (PhD), ўқитувчи Каромов Ғулом Ҳамитович  “Туркистон АССР, БХСР ва ХХСРда соғлиқни сақлаш соҳасининг йўлга қўйилиши” мавзусидаги докторлик диссертациясини (PhD), ўқитувчи Тўхтаева Раъно Нортўхтаевна “Совет ҳокимиятининг пул ислоҳотлари ва Ўзбекистон аҳолисининг ижтимоий ҳаёти (1917-1970 йиллар)” мавзусидаги докторлик диссертациясини (PhD), ўқитувчи Ачилов Анвар Туйчиевич “Буюк ипак йўлида хизмат кўрсатиш тизими” (Ўрта Осиё мисолида) мавзусидаги мавзусидаги докторлик диссертациясини (PhD), ўқитувчи Полвонов Козим Наимович “Қашқадарё вилоятида шаҳарларнинг ташкил топиши ва ривожланиш тарихи (1970-2016 йилларда)” мавзусидаги докторлик диссертациясини (PhD), ўқитувчи Тураев Шухрат Рахманович “Ўрта аср Европа сайёҳлари асарларида Ўрта Осиё тарихи ва маданиятининг ёритилиши” мавзусидаги докторлик диссертациясини (PhD), ўқитувчи Мўминов Усмон Муҳаммад ўғли “XVIII асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида Қарши шаҳрида ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнлар” мавзусидаги докторлик диссертациясини (PhD), ўқитувчи Кўчаров Жамшид Қулназарович “Амир Темур ва темурийлар даврида Бухоро воҳасидаги сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаёт (ХIV асрнинг 70-йиллари – ХV аср)” мавзусидаги докторлик диссертациясини (PhD), ўқитувчи Сулаймонова Соҳиба Боҳодировна “Суғд воҳасида Ғарбий Турк хоқонлигининг бошқаруви” мавзусидаги докторлик диссертациясини (PhD), ўқитувчи Маматова Маҳфуза Баҳриддиновна “Чай и чайний пут в историйии народов Узбекистана” мавзусидаги докторлик диссертациясини (PhD), ўқитувчиларидан бири бўлган ўқитувчилардан Жаббарова Иқбол Хўжамуратовна илмий ишларини якунлаб, 2022 йил 23 апрель куни “Қашқадарё воҳасида янги ерларнинг ўзлаштирилиши ва суғориш тизими тарихи (ХХ асрнинг 60-80-й.й)”  мавзусидаги докторлик диссертациясини (PhD), ўқитувчи Жаббарова Иқбол Хўжамуратовна “Қашқадарё воҳасида янги ерларнинг ўзлаштирилиши ва суғориш тизими тарихи (ХХ асрнинг 60-80-й.й)”  мавзусидаги докторлик диссертациясини (PhD) ҳимоя қилдилар.

Тадқиқотчилар

 

Ҳамкорлик

Панжикент шаҳридаги Тожикистон педагогика институти

Кафедра ўқитувчилари