Инглиз тили ва адабиёти кафедраси

7 December, 2022

Кафедра мудири: катта ўқитувчи

Жумаева Нилуфар Ғуломовна

Телефон: (+998 90) 639-30-68

Электрон манзили: kamilka77.nj@gmail.com

Кафедра тарихи

“Инглиз тили ва адабиёти” кафедраси 1961 йил Қарши давлат педагогика институтида Инглиз тили ва адабиёти номи билан ташкил топган.

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан 2014 йил 30 июнда университет факультетлари ва кафедралари янги тузилмаси тасдиқланиши ҳамда университет илмий кенгашининг 2014-2016 йиллари 4 июлдаги қарорига биноан кафедра номи “Лингвистика” кафедраси деб аталди. 2016 йилдан бугунга қадар “Инглиз тили ва адабиёти” кафедраси номи билан аталади.

Ҳозирги кунда кафедрада 15 нафар профессор-ўқитувчилар фаолият олиб боради, шундан 1 нафар PhD, 2 нафар катта ўқитувчи 12 нафар асcистент ўқитувчилар фаолият кўрсатиб келмоқда. Кафедрада ўқитиладиган барча фанлардан замонавий педагогик технологиялар ҳамда ахборот технологиялари асосида таълим технологиялари яратилган ва электрон ўқув-услубий мажмуалар тайёрланган.

Инглиз тили ва адабиёти кафедраси ҚарДУ қошидаги 1-сонли академик лицейи, Кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш маркази, “Нуристон” академик лицейи, Ўзбекистон Давлат Жахон тиллар университети, Ўзбекистон миллий университети, Самарқанд давлат чет тиллар университети билан доимо илмий ҳамкорлик қилиб келади.

Кафедрада қошида  “ Ёш таржимонлар ” тўгараги мунтазам фаолият юритиб бормоқда, унда иқтидорли талабалар томонидан илмий маърузалар қилинади, унда 20 зиёд талабалар жалб этилган. Ушбу тугараклар талабаларни илмий тадқиқот ишларига ва таълим сифатини оширишга доир фаолиятга йўналтиради.

Кафедра илмий- тадқиқот йўналиши:

«Ҳозирги замон инглиз тилида лингвистик таҳлил ва таржима назарияси муаммолари». 

Кафедрада тайёрланаётган таълим йўналишлари ва мутахассисликлар:

Бакалаврият

5111400 – Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили)

Кафедрада ўқитиладиган фанлар:

Асосий ўрганилаётган тил. (Тил кўникмалари интеграцияси)

Асосий ўрганилаётган тил. (Ўқиш ва ёзиш амалиёти)

Тил амалиёти аспектлари.

Тилшунослик асослари.

Адабиётшуносликка кириш.

Назарий фонетика.

Мустақил таълим кўникмалари

Чет тилларни ўқитишнинг интеграллашган курси

Лексикология.

Ўрганилаётган тил тарихи.

Стилистика ва матн таҳлили.

Қиёсий типология.

Ўрган.тил наз.грамматикаси.

Таржима назарияси ва амалиёти.

Кафедра профессор-ўқитувчилар таркиби:

кат.ўқит., Жумаева Н.

кат.ўқит., Очилова Д.

кат.ўқит., ф.ф.ф.д  Махмудова У.

ўқит., Муратова М.

ўқит., Жўраев Н

ўқит., Бобоназарова Д

ўқит., Ҳамраева М

ўқит., Бегимкулова Д.

ўқит., Фармонов Н

ўқит., Аминов Ф

ўқит., Довурова У

ўқит., Холиқова М

ўқит., Мажидова Д

ўқит., Султанова Ю

ўқит., Зокирова Д

Кафедрада олиб борилаётган илмий – тадқиқот ишлар:

Жумаева Нилуфар -“ Уильям Фолкнер илк ижодида жанр ҳилма-хиллиги” (“Шовқин ва ғазаб”, “Аскар мукофоти”, “Авессалом,Авессалом” асарлари мисолида)

Очилова Дилафрўз -Жон Драйденнинг “Аврангзеб” фожиаси лингвопоэтикаси

Ҳамраева Махзуна - Инглиз ва ўзбек тилларида эвиденциалликнинг когнитив ва прагматик таҳлили (сезги феъллари мисолида)

Довурова Умида - Нарратив дискурсда кузатувчи типологияси (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида).

Жураев Нурбек - Инглиз ва ўзбек тилларидаги “тил” мавзувий гуруҳига кирувчи мақолларнинг семантик, лингвостатистик ва лингвомаънавий типологияси 

Бегимқулова Дилобар - Редупликативликнинг функционал-семантик ва лингво-маданий ифодаси (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида).

 Муратова Манзура- Нутқий фаолият феълларининг аспектуал майдони ва лингвокогнитив таҳлили (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида).

Бобоназарова Диёра - Инглиз тилидаги медиадискурсда лингвистик девиацияларнинг когнитив-прагматик хусусиятлари. 

Кафедранинг ҳалқаро алоқалари 

Шунингдек кафедра катта ўқитувчиси Нилуфар Жумаева Америка Қўшма Штатларида малака ошириш ва тажриба алмашиш  учун American Councilsнинг Faculty Enrichment Program (FEP) дастури бўйича грантни қўлга киритди ва бир семестр давомида АҚШда малака ошириш билан бирга талабаларга Америка адабиётидан маърузалар ўтиб, ўзбек қадриятлари ҳам намойиш этиб қайтди. Шунингдек Флорида штатида бўлиб ўтган SSTESOL да иштирок этди.

2022 йил кафедра катта ўқитувчиси Нилуфар Жумаева ва кафедра ўқитувчиси Манзура Муратова Туркиянинг Диярбакир шаҳрида  Erasmus+ лойиҳасининг  Staff Week-2022да муваффақиятли иштирок этиб келишди. 

Инглиз тили ва адабиёти кафедраси катта ўқитувчиси Д. Очилованинг Словакия давлати Нитра шаҳрида жойлашган   Константин Философ номидаги университетига Эрасмус+ лойиҳасининг халқаро қўшма таълим дастурларини  ташкил этиш  мақсадида  30.04.2022 дан 15.05.2022 га қадар хизмат сафарида бўлди. 4 майдан – 11 майгача бўлган муддатда  Инглиз ва Америка таълими йуналиши (English and American studies) талабаларига Уйғониш ва Реставрация даври драматургияси (Renaissance and Restoration drama), Инглиз адабиётида Шарқ мавзуси (Orient motifs in English drama), Жон Драйден даври(The age of Dryden), Жон Драйденнинг Аврангзеб фожиасининг лингво-поэтикаси(Linguo-poetic features of the tragedy “Aureng-Zebe”by John Dryden)мавзуларида маърузалар ўтди. 

Кафедра таянч докторанти Дилсўз Мусаева 2021 йил 22-26 ноябрь кунлари Испаниянинг Хаэн университетига Эрасмус+ халқаро кредит мобиллиги дастури доирасида ташриф буюрди. Ташриф доирасида Д.Мусаева Хаэн университети Инглиз филологияси 2-курс талабаларига Инглиз адабиёти фанидан маъруза ва Instrumental English фанидан амалий машғулотларни олиб борди. Хаэн университети THE дунё университетлари рейтинги 2023 йил учун рўйхатида 801-1000 ўринни эгаллади. Шунингдек Дилсўз Мусаева 2022 йил 4 апрель - 5 май давомида Эрасмус+ халқаро кредит мобиллиги дастури доирасида Словакиянинг Константин фалсафа университети гуманитар фанлар факультетида таянч докторантура  стажировкасини ўтади. Ушбу хорижий сафар Ўзбекистон Республикаси Инновацион вазирлигининг "Ёш олимларнинг хорижий стажировкаларини ташкил қилиш" режасига биноан ҚарДУ дан номзод сифатида кўрсатилиб, ушбу грант соҳиби сифатида Венгриянинг Эотвош Лоранд университетида давом эттирилди. Д.Мусаева жорий йилнинг 8 июль - 6-август муддати давомида АҚШда малака ошириш курсида қатнашди. Ушбу малака ошириш курси Тошкентдаги АҚШ элчихонаси томонидан молиялаштирилган бўлиб, бир гуруҳ Ўзбекистон ОТМ лари ўқитувчиларига Техас штати Остин шаҳридаги Техас университетида бир ой давомида "Инглиз тилини иккинчи хорижий тил сифатида ўқитиш" курсида малака ошириш имкониятини берди. 

Инглиз тили ва адабиёти кафедраси ўқитувчилари Аминов Фаррух, Фармонов Нурбек ва Ҳолиқова Мухайё  Иннавацион ривожланиш вазирлиги томонидан амалга оширилган танловда қатнашиб Польшанинг Zielona Gora университетида  кутубхона ресурслари ва фаолиятини, дарс жараёнларини таҳлил қилиб янги методларни, илмий журналларда чоп қилинган мақолаларни таҳлил қилиш  ва ECTS кредит тизимини ва фанлар бўйича тақсимотини ўрганиб қайтишди.  

Ҳамкорлик борасида 2022 йил 30 май куни Туркиянинг Дижле университети Хорижий тиллар факультети маърузачиси, халқаро лойиҳалар координатори Jihad Gunduz (Cihad Gunduz)  Қарши давлат университетига ташриф буюрди. 5 июнга қадар давом этадиган ушбу малака алмашиш лойиҳасида Jihad Gunduz томонидан Инглиз филологияси факультети профессор-ўқитувчилари учун семинар-тренинглар ташкил қилиш, Инглиз тили ва адабиёти йўналиши 3-курс талабаларига critical reading (танқидий ўқиш) фанидан маъруза дарслари ўтди. 

Шунингдек 2022 йил 2 июнь куни Польшанинг Зелена Гора университети Халқаро алоқалар бўйича ректор вакили, Гуманитар фанлар факультети профессори Марек Смолук 8 июнга қадар Инглиз тили ва адабиёти йўналиши талабаларига маъруза ўқиб, профессор-ўқитувчилар учун семинар ташкил қилди.