Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси

6 май 2024

Ачилов Насим Камолович


Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси мудири,
ф.ф.д . Доц 
Телефон: +998 93 907 40 27
Электрон почта: nasim.ochilov@mail.ru
 
Қабул кунлари: Ҳафтанинг чоршанба - жума  кунлари соат 14:00 дан 16:00 гача

Меҳнат фаолияти

Ачилов Насим Камолович- Филология фанлари доктори, доцент. Ўзбек халқ достонларининг назарий масалалари, Халқ бахшилари эпик репертуарининг сақланиш ҳолати борасида илмий ишларини олиб бормоқда. Унинг 100 га яқин илмий, илмий оммабоп мақолалари чоп этилган. "Бошланғич таълимда болалар адабиёти" ўқув қўлланмаси (Тошкент, 2022), "Бахшичилик санъати ва эпик репертуар"  монографияси чоп этилган. 2021 йил январь ойида ўзбек тили ва адабиёти кафедраси мудири лавозимида ишлаб келмоқда.

Кафедра тарихи

Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси Ўзбекистон республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан 2019 йил 22 ноябрда тасдиқланган "Қарши давлат университети ташкилий тузилмаси" га ва 2019 йил 10 декабрда бўлиб ўтган университет кенгаши қарорига мувофиқ ташкил этилган.

Асосий вазифалари

Ўзбек тили ва адабиёти кафедрасида ҳозирда 60230900 - Фолклоршунослик ва шевашунослик йўналиши бўйича бакалавр мутахассислари тайёрланади. Нофилологик таълим йўналиши талабаларига "Ўзбек тилининг соҳада қўлланилиши", "Давлат тилида иш юритиш" ҳамда "Ўзбек адабиёти" фанлари ўқитилади.

Ўқитиладиган фанлар

Ўзбек тилининг соҳада қўлланилиши,                            

Ҳозирги ўзбек адабий тили,                                

Адабиётшуносликка кириш,                                                  

Ўзбек фолклори,                                                                               

Она тили ўқитиш методикаси,                                                    

Она тили,                                                                                        

Ўзбек диалектологияси.

Илмий ишлар

2022- 2023 ўқув йили давомида 1 та дарслик, 6 та ўқув қўлланма, 4 та монография, 1 та ўқув услубий қўлланма Scopus, Web of Science базаларида 2та мақола, чоп этилган. Халқаро илмий-техник маълумотлар базаларида индексацияланган журналларда 20 дан ортиқ ва хорижий журналларда 25 га яқин, ОАК тасарруфидаги илмий журналларда 30 га яқин, Республика миқёсида 15 дан зиёд тезис ва мақолалар чоп эттирилди, Кафедра профессор-ўқитувчилари ва иқтидорли талабалар томонидан 10 дан ортиқ дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқилди ва Интеллектуал мулк агентлиги томонидан ЭҲМ дастурлари учун гувоҳномалар қўлга киритилди.  

Тадқиқотчилар

Кафедрада 2022- 2023 ўқув йилида 10.00.02 - Ўзбек адабиёти, 10.00.08 - Фолклоршунослик  ихтисослигида Д Халилова, Д Юлдошев, Г Мардонова, Ф Жумаевалар тадқиқот ишларини олиб бормоқдалар. 

Ҳамкорлик

ЎзР Фанлар академияси Ўзбек тили адабиёт ва фолклор институти ,                                                            

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети;                                                                                

Бухоро давлат университети,                                        

Самарқанд давлат университети,                                        

Қарши давлат университети қошижаги 2-сонли Академик лицей;                                                                            

Термиз давлат университети;

Кафедра ўқитувчилари

Ачилов Насим Камолович - кафедра мудири, филология фанлари доктори.                                                                        

Ҳамдамов Акрам Насридинович - филология фанлари номзоди, доцент.                                                      

Рахматуллаева Шаҳодат Зиётовна - филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент.                                

Базарова Дилдор Бахроновна - филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент.                                                                                

Шодмонова Дилдор Эргашевна - филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).                                        

Мўминова Нилуфар Абдураҳмоновна - филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).                                          

Ниёзова Дилбар Холтемировна - филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент.                                                        

Усмонова Моҳира Кенжаевна - филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент.                                  

Неъматова Юлдуз Одилжановна - филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).                                            

Халилова Дилбар Жалиловна - филология фанлари номзоди, доцент.                                                                                    

Йўлдошев Назар Ўсарович - Катта ўқитувчи. Юлдошев Дилмурод Неъмат ўғли - Ўқитувчи.        

Бобожанов Шарипбой Худошукирович - филология фанлари номзоди доцент (ўриндошлик асосида).  

Файзуллаев Холмўмин Намозович - филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент (ўриндошлик асосида).