Психология кафедраси

8 November, 2022

Кафедра мудири:  

Жўраев Баҳром

Телефон: (+99894) 524 34 71

Электрон манзил: bahrom.jurayev@qarshidu.uz

Кафедра тарихи

          Қарши давлат университети Психология кафедраси 1985 йилдан эътиборан Педагогика-психология кафедраси таркибидан ажралиб чиққан ҳолда алоҳида фаолият кўрсатиб келмоқда. Психология кафедрасини 1985-1990 йилларда доцент  Г.Мазетова, 1991-1993 йилларда доцент  А.Жабборов, 1994-1998 йилларда доцент Н.Боймуродов, 1999-2016 йилларда профессор А.Жабборов, 2016-2018 йилларда  доцент Х.Каримов, 2018-2021йилларда доцент М.Файзиева, 2021-2022йилда доцент З.Файзиев ва 2022 йилдан ҳозирги кунгача доцент Б.Жўраев бошқариб келмоқда.

Кафедра аъзолари:

Жўраев Баҳром - PhD, доцент

Жабборов Азим Мейлиқулович - пс.ф.д. профессор

Файзиева Мавлуда Худаяровна - пс.ф.н. доцент

Каримов Холмурод Каримович- пс.ф.н. доцент

Бекназарова Лола Садиновна - пс.ф.н. доцент

Мақсадова Меҳринсо Сайхановна - пс.ф.н. доцент

Саттарова Гулнора Икрамовна - PhD, доцент

Файзиев Зоҳиддин Ҳасанбоевич - PhD, доцент

Бекова Шамсия Жаббаровна - PhD, доцент в/б

Жабборов Исмоил Азимович - PhD, доцент в/б

Ражабова Феруза Позиловна - PhD

Қулатова Света Юлдашевна - PhD

Бердиева Гулмира Жураевна - PhD

Ёзиев Эркин Саъдуллаевич- катта ўқитувчи

Исмоилов Норточи Кенжаевич - ўқитувчи

Шукурова Дилфуза Рауповна - ўқитувчи

Абдуназарова Нилуфар Эшпулатовна - ўқитувчи

Амирқулов Жамшид Ризвонқулович - ўқитувчи

Исламова Сайёра Садиковна - ўқитувчи

Эргашева Сайёра Холёровна - ўқитувчи

Эрназарова  Раъно Юлдашевна - ўқитувчи

Ўринова Латофат  Шовкатовна - ўқитувчи

Камилова Мадина Хамиджоновна - ўқитувчи

Мамадиёров  Ўлмас Эргашевич - ўқитувчи

Турсунқулова Шодия Толиб қизи - ўқитувчи

Мустафаева Дилноза Қаюм қизи - ўқитувчи

Рахматов Зохид Хақназарович - ўқитувчи

Норқобилова Сурайё Ғулом қизи - ўқитувчи

Хусанов Аббос Махмудович - ўқитувчи

Нажимова Латофат Наимовна – кабинет мудири

        Психология кафедрасида 1993-1994 ўқув йилидан бошлаб “5310200- Психология  таълим йўналишида 2015 йилдан бошлаб “5210200” Психология: (Фаолият турлари бўйича), 2018 йилдан 5210203 Амалий психология йўналишлари бўйича  олий маълумотли ва таянч мутахассислик дипломини олиш учун бакалаврлар тайёрланмоқда. Кафедрада вилоятдаги ижтимоий ривожланишда амалиётчи психолог ва инспектор психолог мутахассисларга нисбатан эҳтиёжнинг ортиб бораётганлигини назарда тутган холда сиртқи ва иккинчи олий таълим йўналишида ҳам психолог мутахассислар таёрланиб келинмоқда.

       Шунингдек, 70310901-Психология (фаолият турлари бўйича)  ва 70310901-Оилавий муносабатлар психологияси йўналишларида магистрлар тахсил олмоқда. Кафедрада илмий тадқиқот ишлари доирасида 19.00.05- Ижтимоий психология. Этнопсихология ва 19.00.06- Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси ихтисослигидан таянч докторантлар тайёрланмоқда.

 Ушбу мутахассислар  Қашқадарё вилоятидаги  умумий ўрта таълим мактабларида психолог, Ички ишлар тизимида вояга етмаганлар билан ишлаш бўйича инспектор-психолог, вилоят хокимлиги, вилоят “Оила ва маҳаллани қўллаб қувватлаш” илмий тадқиқот институтлари ва бошқа  кўплаб ташкилотларда  психолог-кадрлар сифатида фаолият олиб бормоқда.    Айни вақтда Психология кафедрасида 30 нафар профессор-ўқитувчилар фаолият кўрсатади. Шундан 1 нафар фан доктори, профессор; 4 нафар фан номзоди доцент; 8 нафар психология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) доцент, 1 нафар катта ўқитувчи; 18 нафар ўқитувчи ва 1нафар кабинет мудири фаолият кўрсатади.

Кафедрада  “60310900-Амалий психология, ва 5110900-Педагогика-психология йўналишларида қуйидаги фанлар ўқитилади:

Умумий психология 

Этнопсихология ва дин психологияси 

Экспериментал психология ва практикум

Психология тарихи

Психологик феноменлар ва услубиёти

Спорт психологияси

Консультатив психология ва психокоррекция 

Умумий психодиогностика 

Социал психология 

Тараққиёт ва дифференциал  психология

Педагогик психология ва психологияни ўқитиш методикаси 

Тиббиёт психологияси ва психотерапия

Меҳнат ва муҳандислик психологияси

Социал психологик тренинг асослари

Психологик хизмат асослари

 Юридик психологияси 

Маънавият психологияси

Оила психологияси

Индивидуал ва гуруҳий консультатция

Хулқи оғишган болалар психологияси 

Когнитив психология

Бошқарув психологияси

Психогенетика ва бошқа фанлардан

       Кафедрада ўқитиладиган барча фанлар замонавий педогогик технологиялар ва ахборот коммуникацион технологияларига асосланган ҳолда олиб борилади ҳамда  ўқув машғулотларининг меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлари, электрон ўқув услубий мажмуалари ва модул платформаси учун барча ресурслар яратилган.

         Кейинги 5 йилда кафедрада 8 нафар фалсафа доктори (PhD) диссертасияси тайёрланиб, барчаси муваффақиятли ҳимоя қилинди (Б.Жўраев, Г.Сатторова, З.Файзиев, Ш.Бекова, И.Жабборов, Ф.Ражабова, С.Қулатова, Г.Бердиева). Кафедра аъзоларидан 3 нафар профессор-ўқитувчилар (М.Файзиева ва Б.Жўраев, З.Файзиев) мустақил изланувчи сифатида фан докторлик (DSc) диссертацияларини тайёрлаб келмоқдалар. Бундан ташқари  кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан кенг миқиёсда илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Жумладан,  кейинги йилларда  кафедра аъзолари томонидан Scopus, хорижнинг нуфузли журналлари ва ОАК рўйхатидаги илмий журналларда 100 га яқин илмий мақолалар чоп эттирилди. Жумладан профессор А.Жабборов. доцент М.Файзиева, доцент М.Мақсадова,  доцент Х.Каримов, доцент Л.Бекназорова, доцент Б.Жўраев,  доцент З.Файзиев,  психология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Ш.Бекова, И.Жабборов, Ф.Ражабова, С.Қулатова, Г.Бердиева ва бошқалар томонидан  илмий тадқиқот соҳасидаги ишларни мисол қилиб кўрсатиш мумкин.

         Кафедрада профессори А.Жабборов “Ўсмирларда жиноят мотивлари шаклланишининг  психодиагностикаси ва психокоррекцияси”, доцент Б.Жўраевнинг “Экспериментал психология ва практикум”, “Юридик психология” номли ўқув қўлланмалари ва “Ўспиринларда ҳуқуқий саводхонлик шаклланишининг психологик хусусиятлари” номли монографияси, доцент М.Файзиеванинг “Шахс психологиясининг ҳимоя механизмлари” номли монографиялари, Э.Ёзиевнинг “Социал психология” номли дарслик ва “Бошқарув психологияси”, номли ўқув қўлланмаси, З.Файзиевнинг “Спорт фаолиятида ҳиссий-эмоционал ҳолатларни бошқаришнинг ижтимоий-психологик механизмлари”, Г.Сатторованинг “Ҳиссият ва ирода  психологиси” ҳамда “Иродавий сифатлар  психокоррекцияси”, Х.Каримовнинг “Спорт  психологияси” номли ўқув ва ўқув услубий қўлланмалари жорий йилда нашр эттирилди.

          Кафедра вилоят жамоат ташкилотлари, ИИБ ва Жануби-Ғарбий ҳарбий округи билан ҳамкорликда кўплаб маънавий-ҳуқуқий тадбирлар ўтказиляпди. Бу тадбирларда жамият учун долзарб ҳисобланган, стресс ҳолатларини олдини олиш ва диагностика қилиш, оилавий муносабатлар психологияси, жамоада ўзини-ўзи бошқариш, бошқарув психологияси  мавзуларда маърузалар, семинар-тренинглар ўтказиб келишмоқда. 

Психология кафедраси нуфузли хорижий олий таълим муассасалари билан ўзаро ҳамкорлик ишларини олиб бормоқда. Жумладан Ҳиндистон, Туркия, Миср, Азарбайжон, Россия ва Қозон давлат олий таълим муассасалари билан доимий ҳамкорлик ишларини олиб бормоқда. 2022 йил 17-19 июнь кунлари “XXI-аср психологияси: муаммолар ва истиқболлар” Халқаро илмий-амалий конференция бўлиб ўтиб, унда мамлакатимизнинг нуфузли олийгоҳларининг етук психологи олимлари билан бир қаторда хорижий давлатларнинг соҳага доир етакчи профессорлари қатнашдилар.

            Кафедрада “Ёш психолог” тўгараги фаолият олиб бормоқда (раҳбар Э.Ёзиев ва З.Файзиев).  Тўгаракда 2-3 курс талабалари жалб этилган бўлиб, улар   илмий-тадқиқот йўналишда мақсадли ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, 2022 йил 5А210201-Психология (фаолият турлари бўйича) 2-курс магистранти Норқобилова Сурайё Ғулом қизи ва 5210200- Психология (фаолият турлари бўйича) 4-курс талабаси Шукурова Махлиё Боқиевналар Ўзбекистон Республикаси Президенти давлат стипендияси соҳибалари бўлишди.

Кафедра манзили: Қарши шаҳри  Кўчабоғ, 17-уй