Органик кимё кафедраси

7 November, 2022

Кафедра мудири: кимё фанлари номзоди, доцент

Кодиров Абдуахад Абдурахимович

Телефон: (+99891) 451-54-84

Электрон манзили: kodirov.abduaxad@mail.ru

Кафедра тарихи

Органик кимё кафедраси 2021 йилда университет таркибини қайта ташкил этиш натижасида Кимё кафедраси асосида ташкил этилган. 

Ҳозирги кунда кимё кафедрасида 3 та кимё фанлари номзоди ва доцент унвонига эга, 1 та кимё фанлари номзоди, катта ўқитувчи, ҳамда 2 та PhD илмий даражасига эга катта ўқитувчи, шунингдек 5 та ўқитувчилар фаолият кўрсатмоқдалар. Барча ўқитувчилар магистр даражасига эга ва ўз соҳаларида самарали тадқиқотлар олиб боришмоқда. Органик кимё кафедрасида 3 таянч докторант ўқув ва илмий-тадқиқот ишларини олиб боришмоқда.

Кафедра қуйидаги йўналишлар бўйича илмий тадқиқотлар олиб боради:

- Физиологик фаол моддалар синтези ва хусусиятларини ўрганиш;

- Табиий ва синтетик полимер моддалар синтези ва уларнинг хусусиятларини ўрганиш;

- Қишлоқ хўжалигида фойдаланиш учун биологик фаол препаратларни ишлаб чиқиш. 

Органик кимё кафедрасида ИОТ-07-21 “α-Аминонитриллалар асосида юқори самарали биологик фаол моддаларни синтез қилиш” мавзусида инновацион гранти (А.А. Қодиров раҳбарлигида) амалга оширилган. 

Кафедрадаги лаборатория хоналари турли замонавий лаборатория ишларни бажариш  учун жиҳозланган. Ўз навбатида, бу амалий машғулотлар давомида талабалар томонидан фаннинг ўзлаштирилишига ёрдам беради.

Турли йилларда кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан қуйидаги ишлар нашр этилди:

Монографиялар:

-   Қурбонов М.Ж. Химия тияинданов и тиахиромонов. Қарши: Насаф. 2018. - 92 варақ.

-  Кодиров А.А. ɑ - Аминонитриллар синтези ва уларнинг баъзи бир кимёвий ўзгаришлари. Карши: Насаф. 2017, -92 варақ.

- Нахатов И. Алкалоиды двух видов рода Вератрум и Петилиум Раддеанум. Қарши: Насаф. 2020, -112 варақ.

Ўқув-услубий қўлланмалар:

- Кодиров А,А. Алланов А.Б., Муродов М. Аналитик кимё фанидан лаборатория машғулотлари. Ўқув-услубий  қўлланма, Қарши 2019, 105 бет.

- Кодиров А.А., Кимёда компьютер моделлаштириш фанидан услубий  қўлланма, Қарши 2021, 71 бет.

- Чориев А.У., Холмуродова Л.Э. Назарий кимё. Ўқув-услубий  қўлланма, Қарши 2019, 279 бет.

- Қурбонов М.Ж., Маматова Ш.Б., Сафарова М.А. Органик бирикмалар синтези. Ўқув-услубий  қўлланма, Қарши 2020, 224 бет.

-  Юсупова Ф.З. Якубов Э.Ш. Кодиров А.А. Комплекс бирикмалар кимёси. Қарши, Қарши ДУ кичик босмахонаси. Қарши 2019,78бет.

- Каримов О.Т., Қаршиев М.Т, Гулбоева Д.Р, Бобилова Ч.Ҳ. Коллоид кимё фанидан лаборатория машғулотлари. Қарши 2019, 107бет.

- Нахатов И.Н., Кодиров А.А., Гулбоева Д.Р. Органик кимё фанидан лаборатория машғулотлари. Ўқув-услубий  қўлланма, Қарши 2020, 105 бет.

Органик кимё кафедрасида фаолият юритаётган профессор-ўқитувчилар:

Кодиров Абдуахад Абдурахимович          к.ф.н., доцент

Нахатов Иннат Нахатович                          к.ф.н., доцент

Қурбонов Мингниқул Жумақулович         к.ф.н., доцент

Ҳакимова Зухра Маллаевна                  к.ф.н., катта ўқитувчи

Чориев Азимжон Уралович                  PhD, катта ўқитувчи

Маҳмадиёрова Чарос Эркиновна  к.ф.н., катта ўқитувчи

 

Пирназарова Насиба Баймановна  к.ф.н., катта ўқитувчи

Каримов Ойбек Тирковович                         ўқитувчи

Қаршиев Маъруф Толипович                        ўқитувчи

Маматова Шаҳноза Бердикобиловна          ўқитувчи

Сафарова Матлуба Алимкуловна                ўқитувчи

Рузиқулов Азим Юсупович                          ўқитувчи

Боймуродов Беҳруз Мирбадал ўғли           ўқитувчи

Кафедрада ўқитилаётган фанлар:

Бакалавриат: 5140500-кимё

Органик кимё

Модда тузилиши

Юқори молекуляр бирикмалар кимёси

Кимёвий технология

Биоорганик кимё

Кимёвий компьютер моделлаштириш

Органик бирикмалар синтези

Товарлар кимёси

Гетероҳалқали бирикмалар кимёси

Ўзбекистонда полимер ишлаб чиқаришнинг илмий асослари ва истиқболлари

Органик бирикмалар тузилиши

Табиий бирикмалар кимёси

Нефть газ кимёси

Магистратура: 70530101-Кимё (фан йўналишлар бўйича)

Кимёнинг замонавий муаммолари

Кимёвий ишлаб чиқариш жараёнлари ва қурилмалари

Кимёвий  анализнинг замонавий усуллари

Кимёда замонавий моделлаштириш усуллари

Тадқиқотнинг замонавий физик кимёвий усуллари

Органик бирикмаларнинг тузилиши ва реакцияга кириш қобилияти

Товарлар кимёси

Полимерларни тадқиқ қилиш усуллари

Органик кимёнинг замонавий муоммолар

Умумий кимёвий технология

Компьютер кимёси