Алгоритмлар ва дастурлаш технологиялари кафедраси

9 September, 2022

Кафедра мудири: п.ф.н., доцент

Каюмова Насиба Ашуровна

Телефон: +998 91 459 30 95

Электрон манзили: kayumovanasiba@mail.ru

Кафедра ҳақида:

Қарши давлат университети ректорининг 2021 йил 1 ноябрь №508-Х буйруғи билан физика-математика факультети таркибидаги Информатика ўқитиш методикаси кафедраси базасида Алгоритмлар ва дастурлаш технологиялари кафедраси ташкил этилди. Кафедрага 2021 йил 1 ноябрдан буён педагогика фанлари доктори (DSc), Қаюмова Насиба Ашуровна  мудирлик қилмоқда.

Кафедрада 5110700 – “Информатика ўқитиш методикаси” ва 5110100 – “Математика ва информатика” таълим йўналишлари бўйича бакалавр кадрлар тайёрланади. Айни вақтда кафедрада 13 нафар профессор-ўқитувчи, 1 нафардан кабинет мудири ва лаборант фаолият кўрсатмоқда. Профессор-ўқитувчилардан 1 нафари фан доктори (DSc), 4 нафари фан номзоди, доцент, 1 нафари фалсафа доктори (PhD), 3 нафари катта ўқитувчи ва 4 нафари ассистент-ўқитувчилардир.

Кафедрада университетнинг 5110700 – “Информатика ўқитиш методикаси”, 5110100 – “Математика ва информатика”, 5130200 – “Амалий математика” таълим йўналишларига тегишли ихтисослик фанларини ҳамда университетнинг барча таълим йўналишлари учун “Таълимда ахборот технологиялари” фани ўқитилади. 

Кафедра профессор-ўқитувчилари:

Каюмова Насиба Ашуровна – кафедра мудири, п.ф.д.(DSc) доцент

Каримов Қаюм Мамашаевич – п.ф.н., доцент

Бегматова Нодира Ҳакимовна – п.ф.н., доцент

Жўраев Тўйчи Норбўтаевич – п.ф.ф.д. (PhD), в.б. доцент

Сафаров Лазиз Сайимович – катта ўқитувчи

Даминова Барно Эсоновна – катта ўқитувчи

Шодиев Файзулла Юсупович – катта ўқитувчи

Раззоқов Илҳом Давронович – ўқитувчи

Тоғаев Илхом Бахтиёрович – ўқитувчи

Саидова Дилфуза Эргашевна – ўқитувчи

Бозорова Ирина Жуманазаровна – ўқитувчи

Юлдошев Исмоил Абриевич – п.ф.ф.д. (PhD), доцент (ўриндошлик асосида)

Норов Абдисаит Муродович – т.ф.ф.д. (PhD), доцент (ўриндошлик асосида)

Кафедрада олиб борилаётган илмий ишлар:

 

IT технологиялар асосида таълим самарадорлигини оширишнинг методик асослари;

Ўзбек компьютер лингвистикасида матнни қайта ишлаш ва интеллектуал таҳлил қилиш.

Кафедра аъзолари томонидан илмий ҳамкорлик олиб борилган муассасалар: Россия фередерациясининг Белгород давлат миллий тадқиқот университетининг муҳандислик ва рақамли технологиялар институти, Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти, Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети, ЎзМУ, ТАТУ, СамДУ, БухДУ ва СДЧИ каби олий таълим муассасалари билан илмий алоқага эга.

Кафедра қошида “Алгоритмлар”, “Компьютер саводхонлиги” ва “Шахмат ва шашка” тўгараклари режа асосида фаолият кўрсатиб, уларга 30 дан ортиқ иқтидорли талабалар мунтазам иштирок этиб келмоқда ҳамда талабаларга илмий тадқиқот мавзулари бўйича амалий машғулотлар олиб борилмоқда.

Кафедра профессор-ўқитувчилари ва талабалари ўртасида илмий-техник маълумотлар, инновацион ғоялар ва тажриба алмашишни ташкил этиш, хориждаги университетларнинг мутахассислик кафедралари билан ҳамкорликда семинар ва тақдимотлар ўтказиш каби мақсадларни назарда тутади.

Ҳар ўқув йилида “Информатика ўқитиш методикаси” бакалавриат таълим йўналиши талабалари академик лицейларда ва умумий ўрта таълим мактабларида малака амалиётини ўтайдилар.

Кафедрада иқтидорли талабалар билан илмий-услубий ишлар профессор-ўқитувчиларга бириктирилган ҳолда олиб борилмоқда.

Шунингдек, Халқаро ва Республика миқёсидаги илмий-амалий конференцияларда бир нечта иқтидорли талабалар иштирок этиб келмоқдалар.

2021-2022 йиллар давомида кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан 2 та ўқув қўлланма, халқаро базаларда индексланган Scopus базаси ҳамда ОАК эътирофидаги журналларда 6 та илмий мақола чоп эттирилган.

Профессор-ўқитувчилар томонидан 2021-2022 йиллар давомида яратилган дастурлар учун 8 та муаллифлик гувоҳномалари расмий рўйхатдан ўтказилган.

Ҳозирги кунда кафедра қошида “Математика ва информатика” илмий-услубий семинари фаолият юритмоқда. Унда илмий маърузалар, мақолалар ва диссертация ишлари муҳокама этилиши режалаштирилган.

Шунингдек, кафедра профессор-ўқитувчиларидан Т.Жўраев фан доктори (DSc) диссертацияси устида, Б.Даминова, Ф.Шодиев, И.Раззоқов, Д.Саидовалар эса фалсафа доктори (PhD) диссертациялари устида илмий изланишлар олиб боришмоқда.