Ноорганик кимё кафедраси

17 июль 2023

Бўрихонов Бахтиёр Холмирзаевич


Ноорганик кимё кафедраси мудири,
Кимё фанлари фалсафа доктори, доцент
Телефон: +998 97 384-39-39
Электрон почта: b.burixonov@qarshidu.uz
 
Қабул кунлари: Ҳар куни: 15.00-17.00

Меҳнат фаолияти

2015-2018 йй Қарши давлат университетининг “Кимё” кафедрасида ўқитувчи 
2018-2020 йй Қарши давлат университетининг “Кимё” кафедраси таянч докторанти.
2021 -2022  Қарши давлат университетининг “Кимё” кафедраси катта ўқитувчи
2022 й ҳ.в Қарши давлат университетининг “Ноорганик кимё” кафедраси мудири

Кафедра тарихи

2021 йилда «Ноорганик кимё» кафедраси ташкил топди. Кафедрада 1 та фан доктори, доцент, 4 та  фан номзоди, доцент, 1  та кимё фанлари фалсафа доктори (PhD), 9 та ассистант ўқитувчи ва 2 та таянч докторант фаолият кўрсатмоқда. Илмий салоҳият – 44 %. «Ноорганик кимё » кафедраси 60530100 -  Кимё йўналиши бўйича мутахассис чиқарувчи кафедра ҳисобланади.  Кафедрада «70530101 -  Кимё (йўналишлар бўйича)» мутахассислиги бўйича магистратура мавжуд.

Асосий вазифалари

Кафедрада ўқитиладиган барча фанлардан замонавий педагогик ва ахборот технологиялари асосида таълим технологиялари яратилган. Ҳамда кимё таълим йўналиши талабалари учун замонавий кимёвий лаборатори ва лаборатория жихозлари билан таминланган. Асосий вазифалари кимё таълим йўналиши талабаларини қуйидагиларни шакллантириш 1. таълим йўналиши бўйича олий маълумотли шахслар эгаллаши лозим бўлган лавозимларда мустақил ишлашга; 2. тегишли бакалавриат йўналиши доирасида танланган мутахассислик бўйича магистратурада олий таълимни давом эттиришга; 3. янги кимёвий бирикмалар синтези технологиясини амалиётга татбиқ этиш, кимёвий бирикмаларни олиш, унинг тузилиши ўрганиш ва таҳлил қилиш

Ўқитиладиган фанлар

 Ноорганик кимё, Аналитик кимё,Физикавий кимё,Коллоид кимё,Комплекс бирикмалар кимёси,Кристалло кимё,Юқори молекуляр бирикмалар кимёси,Кимёвий технология,Биоорганик кимё,Нанокимё,Кимё ўқитиш методикаси,Ноорганик бирикмалар синтези,Коллоид ва нанокимё, Кимё  саноати,  Ноорганик ва аналитик кимёнинг танланган боблари, Физикавий кимёнинг долзарб муаммолари,Кимёвий  анализнинг замонавий усуллари,Тадқиқотнинг замонавий физик кимёвий усуллари

Илмий ишлар

1.Автобензин ва дизель ёқилғисини октан ва сетан сони ошириш мақсадида ёқилғи хоссаларни модификatsiялаш учун қўшимчаларни ишлаб чиқариш технологиясини яратиш.                               -          2.Хиназолон–4 ва унинг ҳосилаларини д- материаллар билан оддий ва аралаш лигандли координatsiон бирикмалари синтези ва қўлланиши; 

Тадқиқотчилар

Тожиева Севара

Ҳамкорлик

Кафедра: Ўзбекистон Республикаси ФA Ўсимлик моддалари кимёси институти, Ўзбекистон Миллий университети, ЎзР ФA О.С.Содиқов номидаги Биорганик кимё институти, Тошкент кимё-теҳнология илмий тадқиқот институти, Муборак газни қайта ишлаш заводи, Шуртангаз кимё комплекси, Шуртан нефт ва газ қазиб чиқариш бошқармаси, Uzbekistan GTL заводи ҳамда бошқа ишлаб чиқариш корхоналари билан илмий ҳамкорлик ишларини олиб борди. Жумладан “Uzbekistan GTL” МЧЖ томонидан олий таълим муассасаларининг ўз касбига фидойи ўқитувчиларини моддий ва маънавий қўллаб қувватлашга ҳисса қўшиш мақсадида, “Энг фидойи устоз- 2022-2023” танлови эълон қилинган эди. Ноорганик кимё кафедраси доцент в.б Умиров.Н ушбу танловда фахирли 2-ўринга сазовар бўлди.

Кафедра ўқитувчилари

Камолов Луқмон Сирожиддинович          
Қурбонова Зулфия Ирназаровна               
Якубов Эркин Шомуротович                
Умиров Нурбек Норбутаевич             
Бўрихонов Бахтиёр Холмирзаевич     
Жўрақулова Нигора Холматовна                   
Шодиев Ғолиб Чориевич                     
Алланов Абдиғаффор Бердиёрович               
Норматов Бектош Рамазонович            
Холмуродова Лазиза Эркиновна                  
Гулбоева Дилафрўз Рўзибоевна            
Эргашева Робия Ўктамовна                   
Номозова Моҳигул Завқи қизи                 
Рўзиева Зарнигор Қаҳрамоновна