Иқтисодиёт кафедраси

21 июнь 2023

Очилов Акрам Одилович


Иқтисодиёт кафедраси мудири,
Иқтисодиёт фанлари доктори профессор
Телефон: +998 90 987 92 38
Электрон почта: akram.oo@mail.ru
 
Қабул кунлари: Ҳар куни  соат 09:00 дан 16:00 гача

Меҳнат фаолияти

37 йил

Кафедра тарихи

Кафедра 1967 йилда "Сиёсий иқтисод" номи билан ташкил этилган. 1992 йилда кафедра номи ўзгартирилди: "Иқтисодиёт назарияси" ва 2021 йилда "Иқтисодиёт".2012-2013 ўқув йилида кафедрага 5231600 – "Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси"йўналиши бўйича талабалар қабул қилинди. 2023-2024 ўқув йилида ушбу таълим йўналиши сиртқи таълим шаклининг сўнгги йили битирувчилари ўқишни тугатадилар. 2020-2021 ўқув йилидан бошлаб ушбу йўналиш номи ва коди 60411400 – "Инсон ресурсларини бошқариш" деб ўзгартирилди, ҳозирда 74 нафар талаба таҳсил олмоқда. 2021-2022 ўқув йилидан бошлаб кафедрада 60310100 – "Иқтисодиёт" таълим йўналиши кундузги ва сиртқи таълим шаклларида бўйича бакалаврлар тайёрланмоқда. 2020-2021 ўқув йилидан бошлаб магистрантлар 70411401 – “Инсон ресурсларини бошқариш” мутахассислиги бўйича магистратурага қабул қилинди. 2022-2023 ўқув йилида 8 нафар магистрант магистрлик диссертациясини ҳимоя қилишди, ҳозирда 3 нафар магистрант биринчи курсда давлат бюджети асосида таҳсил олмоқдалар.

Асосий вазифалари

Олий таълим муассасаси (факультет) тузилмасининг таркибий қисми бўлиб, унда бир ёки бир неча турдош фанлар бўйича ўқув, ўқув-услубий, илмий-услубий, илмий-тадқиқот ишлари, шунингдек илмий ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш ҳамда ташкилий, маънавий-маърифий ва тарбиявий ишлар амалга оширилади

Ўқитиладиган фанлар

Бакалавриат бўйича: Аҳоли статистикаси,Барқарор ривожланиш, Бизнес ва тадбиркорлик,Бухгалтерия ҳисоби ва aудит, Демографик таҳлил, Демография ва инсон капитали, Етакчиликни ривожлантириш,Жаҳон иқтисодиёти ва ХИМ, Ижтимоий соҳа иқтисодиёти,Инвестицияларни баҳолаш, Инвестициялар таҳлили, Инновацион иқтисодиёт,Иқтисодий таълимотлар тарихи,Инсон капитали, Инсон тараққиёти, Инсон ресурслари иқтисодиёти, Инсон ресурсларини бошқариш,Инсон ресурсларини стратегик режалаштириш,Иқтисодиёт назарияси,Иқтисодий хавфсизлик,Иқтисодий таҳлил ва аудит,Карьерани ривожлантириш,Кичик бизнес ва тадбиркорлик,Корпоратив бошқарув,Микроиқтисодиёт, Микро ва макроиқтисодиёт,Менежмент. Маркетинг, Макроиқтисодиёт, Меҳнатни ташкил этиш ва бошқариш, Менежмент асослари,Молия, Молия банк ва солиққа тортиш
Меҳнат бозори иқтисодиёти, Меҳнат иқтисодиёти,Персонални бошқариш,Пул ва банклар,Рақамли иқтисодиёт,Солиқлар ва солиққа тортиш,Статистика,Стратегик мукофот тизими,Стратегик режалаштириш, Стратегик бошқарув,Саноат иқтисодиёти,Тадқиқот усуллари ва кўникмалари, Тадбиркорлик асослари, Тармоқлар иқтисодиёти, Талантни бошқариш,Шаҳарнинг ривожланиш даври, Эконометрика асослари, Ўзбекистон иқтисодиёти
Магистратура бўйича:Давлат бошқарувидаги инсон ресурслари, Демографик метод ,Демография, Кадрлар менежменти, Ижтимоий соҳа иқтисодиёти, Инновацион менежмент, Инсон капитали таҳлили, Инсон ресурсларини бошқариш: назария ва амалиёт, Инсон ресурсларини бошқаришнинг замонавий технологиялари, Инсон ресурсларини стратегик бошқариш, Меҳнат бозори инфратузилмаси: назария ва амалиёт, Янги стратегия ва рақобатбардошлик

Илмий ишлар

Кафедранинг профессор-ўқитувчилари, докторантлари ва мустақил изланувчилари инновацион иқтисодиёт йўналишларида илмий изланишлар олиб боришмоқда. Илмий-тадқиқот ишлари натижалари Scopus, Web of Science базаларида индекланувчи журналларда, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси журналларида, илмий-услубий ва илмий-амалий конференциялар тўпламларида чоп этиб борилади.

Тадқиқотчилар

2019 йилда кафедра доценти А. O. Очиловга иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) илмий даражаси берилди. 2021 йилда Г. Набиев, А. Қобилов, 2022 йилда С. Махмудов, З. Эрназаров ва Н. Шамсутдинов иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олдилар.
Ҳозирги кунда кафедрада 08.00.13 – "Менежмент" мутахассислиги бўйича докторантлар: Боратов Б.С., Кадиров Л.Х., Анварова Л.Ш., Сафаров С.Ш., Сатторов У.Н; 08.00.12 – "Минтақавий иқтисодиёт" мутахассислиги бўйича Исматуллаев Ж.А., Шукуров У.Ш., Суюнов Ж. М., Йигиталиев И.З. илмий-тадқиқот ишларини олиб бормоқдалар. Бундан ташқари кафедрада қуйидаги мустақил изланувчилар илмий-тадқиқот ишларини олиб бормоқдалар: доцент вазифасини бажарувчи Жўраев О., катта ўқитувчи Остонова М.Э., ўқитувчилар Холлиев Ш.Б., Хайрутдинов Ш.Б., ўқитувчи Мусурмонова М.О. ва Хайдарова М.Ш.. Илмий-тадқиқот йўналишларидан  келиб чиқиб, кафедрада илмий-услубий семинар фаолият кўрсатмоқда. Семинарга кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор А.O. Очилов раҳбарлик қилмоқда.

Ҳамкорлик

Жаҳоннинг энг кучли ТОП-1000 таликдаги ОТМлари билан ҳамкорлик
– Россия халқлар дўстлиги университети (РУДН, ТОП-300, 295-ўрин);
– Қозон Федерал университети (КФУ, ТОП-500, 326-ўрин);
– Буюк Пётр Санкт-Петербург политехника университети (ТОП-500, 382-ўрин);
– Санкт-Петербург кон университети (ТОП-500, 401-450-ўрин);
– Г.В. Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университети (ТОП-1000, 501-600-ўрин);
– Дон давлат техника университети (ТОП-1000, 501-600 ўрин);
– Жанубий Федерал университети (ТОП-1000, 601-800-ўрин);
– Новосибир давлат университети (ТОП-1000, 801-1000 ўрин).
Бошқа хорижий ва маҳаллий (миллий) университетлар билан ҳамкорлик
– Андижон машинасозлик институти (Ўзбекистон);
– Белгород давлат Университети (Россия);
– Бухоро давлат Университети (Ўзбекистон);
– Бухоро муҳандислик-технология институти (Ўзбекистон);
– Гжел давлат Университети (Россия);
– Кубан давлат Университети (Россия);
– Ломоносов номидаги Москва давлат университети Тошкент филиали (Ўзбекистон);
– Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университети Тошкент филиали (Ўзбекистон);
– Самарқанд давлат университети (Ўзбекистон);
– Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти (Ўзбекистон);
– Термиз давлат университети (Ўзбекистон);
– Тошкент давлат иқтисодиёт университети (Ўзбекистон);
– Тошкент давлат техника университети (Ўзбекистон);
– Тошкент молия университети (Ўзбекистон);
– Тошкент ахборот технологиялари университети Қарши филиали (Ўзбекистон);
– Тошкентдаги халқаро Вестминстер университети (Ўзбекистон);
– Тошкентдаги халқаро Нордиc университети (Ўзбекистон);
– Тува давлат университети (Россия).
– Халқаро туризм ва маданий мерос университети (Ўзбекистон);
– Ўзбекистон Миллий университети (Ўзбекистон);
– Ўзбекистон халқаро ислом Академияси (Ўзбекистон);
– Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти (Ўзбекистон);
– Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти (Ўзбекистон);

Кафедра ўқитувчилари

Очилов A.O. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, кафедра мудири;
Қўчқоров Ғ.Ф. – иқтисодиёт фанлари номзоди, профессор;
Останов Э.– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент;
Набиев Г.A. – иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент в.б.
 доцент в.б О.Н.Жўраев, катта ўқитувчи М.Э.Остонова, ўқитувчилар Ш.Холлиев, Ш.Хайриддинов, М.Мусурмонова, М.Хайдарова