Зоология кафедраси

7 November, 2022

Кафедра мудири: б.ф.н., доцент

Бобоназаров Ғаппор Ёдгорович

Телефон: (99 893) 931-79-31

Электрон манзили: g.bobonazarov@list.ru

Кафедра ҳақида

Зоология кафедраси 2021 йил октябрь ойида Қарши дават университетининг янгиланган тузилмасига мувофиқ Зоология ва физиология кафедраси негизида қайта ташкил этилди. Кафедрада жами 13 нафар профессор-ўқитувчилар 7,5 штат бирлигида фаолият кўрсатишади. Шулардан 2 нафар фан доктори, профессор (ўриндош), 5 нафари фан номзоди, доцент, 1 нафари катта ўқитувчи, 4 нафари ўқитувчи-ассистентлар ва 1 нафар кабинет мудири. Илмий салоҳият 70 фоизни ташкил этади.

photo_2021-11-10_07-29-29

Зоология кафедраси аъзолари.

Кафедранинг ҳамкорлик алоқалари

Кафедра жорий ўқув йилида Россия Федерациясининг бир қатор университет ва институтлари (Санкт-Петербург давлат ветеринария медицинаси университети, Н.И.Лобачевский номидаги Нижегород давлат университети ) билан ўзаро ҳамкорлик алоқаларини ўрнатган.

Шу билан бир қаторда: ЎзР ФА Зология институти, Ўзбекистон Миллий университети, Самарқанд давлат университети, Қашқадарё вилоят соғлиқни сақлаш бош бошқармаси, Шаҳрисабз ҳамда Қарши тиббиёт коллежлари,  Қашқадарё вилоят ДСЭНМ, Қашқадарё вилоят Халқ таълими бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари, Қашқадарё вилоят дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги илмий текшириш институти, шунингдек бир қатор  ишлаб чиқариш корхоналари (жумладан, Муборак ГҚИЗ, Қашқадарё вилоят Овчилар ва балиқчилар спорт жамияти, Қашқадарё вилояти “ЭКОТУР” МЧЖ,  Вилоят Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бошқармаси) билан ҳамкорлик ишлари олиб борилмоқда.

Кафедрада тайёрланаётган таълим йўналишлари ва мутахассисликлар

Кафедрада 60510100 Биология (турлар бўйича)  йўналиши бўйича бакалаврлар ҳамда 70510101 Биология (Зоология, Ихтиология ва гидробиология) мутахассисликлари бўйича магистрантлар тайёрланади. Бундан ташқари кафедра аъзолари томонидан даволаш иши, педиатрия, мевачилик ва узумчилик  ҳамда университетнинг барча йўналишларида дарслар олиб борилади.

 Кафедрада ташкил этилган дарс жараёнлари, малакавий амалиётлар ва турли тадбирлардан лавҳалар:

photo_2021-11-10_07-48-07

photo_2021-11-10_08-36-10

Кафедрада қуйидаги илмий-тадқиқот фаолиятининг устувор йўналишлари бўйича илмий тадқиқот олиб борилади:

1. Жанубий Ўзбекистоннинг умуртқали ва умуртқасиз ҳайвонлар фаунаси ва биоэкологияси, улардан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилиш;

2. Ўзбекистон жанубида қишлоқ хўжалик ҳайвонлари ва экинлари, улар маҳсулдорлигига зарар келтирувчи паразитлар ва зараркунандалар биоэкологияси, уларга қарши кураш чора-тадбирлари.

Кафедрада фаолият олиб бораётган илмий ва илмий-услубий семинарлар тўғрисида маълумот

Т.р.

Семинар номи

Семинар тури

Семинар раисининг Ф.И.Ш., илмий даражаси, унвони ва лавозими

1

Ҳайвонот оламининг долзарб муаммолари

илмий

Бобоназаров Ғ.Ё. – б.ф.н., доцент – раис;

Рўзиев Б.Х. – б.ф.н., доцент – ҳамраис.

Кафедранинг илмий-услубий фаолияти

Кафедрада 2 нафар фан доктори, профессор, 5 нафар фан номзоди, доцентлар фаолият олиб боради. Улар томонидан 2021-2022 ўқув йили давомида бир қатор дарслик, монография ҳамда ўқув қўлланмалар, шунингдек Халқаро ва Республика миқёсидаги журналларда ҳам мақолалар чоп эттирилди.

Зоология кафедраси профессор-ўқитувчилари томонидан2021-2022 йилда чоп этилган дарслик, монография ва ўқув қўлланмалар, рисолалар рўйхати 

Т.р.

Номи

Тури

Чоп этилган жойи ва нашриёти

Ҳажми (б.т.)

Муаллифлар

Дарсликлар

1

Умумий гидробиология

Дарслик

Қарши Насаф нашриёти, 2020

22 б.т.

Бобоназаров Ғ.Й.

Иззатуллаев З.

2

Биохилма-хиллик

Дарслик

Қарши Насаф нашриёти, 2021

18 б.т.

Бобоназаров Ғ.Й.

Монографиялар

1

Ўзбекистон ёмғир чувалчанглари фаунаси

Монография

Қарши Насаф

нашриёти, 2022

5 б.т.

Рахматуллаев А.Й.

Ўқув қўлланмалар

1

Биозараланиш

ўқув қўлланма

Қарши, университет нашриёти, 2021 й

16 б.т

Рахматуллаев А.Й. Бердиев Ж.Х.

2

Умумий гидробиология фанидан амалий машгулотлар

ўқув қўлланма

Қарши, университет нашриёти, 2021 й

10 б.т

Бобоназаров Ғ.Й

3

Популяциялар экологияси

Ўқув қўлланма

Қарши Насаф нашриёти, 2022

7.93

Бобоназаров Ғ.Й.

  Зоология кафедраси  профессор-ўқитувчилари томонидан  2021-2022 йилда чоп этилган хорижий илмий мақолалар, ОАК тасарруфидаги журналларда ва университет миқёсидаги журналлардаги мақолалар 

Т.р.

Мақола

номи

журнал номи

Чоп этилган жойи

мақоми

бетлари

Муаллифлар

нинг ф.и.ш

Web of Science, Scopus, Google Scholar журналларда: 4 та

1

Ekonomic damage caused by scabies itch mite, Sarcoptes scabiei (Acariformes: Sarcoptidae) to the wool production of Karakul sheep.

ASIA LIFE SCIENCES  The Asian International Journal of Life Sciences

ASIA LIFE SCIENCES.  31(1):1-7, 2022. The Asian International Journal of Life Sciences.

International

31(1): 1-7,2022

Bobonazarov G‘.

2

Fauna and Ecological Groups of  Hydrabionts of the Miyankol-Khatirchi Main Canal in the Middle Reaches of the Zarafshan River.

Jundishapur Journal of Microbiology Published online 2022 January

Jundishapur Journal of Microbiology Published online 2022 January

International

2022 January

Boymurodov X.T.

Yunusov X.B.

Xadjaeva N.J.

Davranov B.O.

3

Diversity of Gastrointestinal Nemotodes in Domestic Ruminants of Uzbekistan.

Zoological Society of Pakistan

Zoological Society of Pakistan

International

2022

July

Abramatov M.B

Kuchboev A.E.

Ruziyev B.X.

Sobirov X.

4

Species composition and significance of entomophages of apple moth in the south of Uzbekistan

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry

(TOJQI)

Volume 12, Issue6, July ,

International

Июл, 2021 йил

7438- 7445

Berdiev Jura , Rakhmatullaev Alimardon Arabova Nodira Norkobilova Zarina  , Burieva Khurshida  Omonova  Nafisa

Хорижий илмий журналларда: 15 та

1

СЕЧАН КЎЛИ ИХТИОФАУНАСИ

«ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»

Казахстан. Нур Султан,

Xalqaro

1(12). Февраль 2021.

82-84 бетлар

 

Бобоназаров Ғ.

Холмуродов Ж.

2

Талимаржон сув омбори шароитида оқ сла-Stizostedion Lucioperca нинг био-экологик хусусиятлари.

ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2021: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»

Казахстан. г. Нур Султан

Xalqaro

1(12). Февраль 2021. 18-21 бетлар

Рўзиев Б.

Ибрагимов У.

3

Ҳисор давлат қўриқхонаси герпитофаунаси

«ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2021: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Казахстан. г. Нур Султан, ет

Xalqaro

2021. 21-24 бетлар

Рўзиев Б.

Хайруллаева Л.

4

Чаёнлар (Scorpiones) туркуми вакилларининг Ғузор туманибиотопларида тақсимланиши

Журнал “Интернаука”

№8 (184),част 3,2021г

Xalqaro

3,2021г.

29-31бет

Рахматуллаев А.

Норқобилова З.

Ҳайдарова Ш.

5

Study on the distribution of  bee trachea Acarapus woodi ticks in bee yard of Kashkadarya region

International Journal of Innovations In Enjineering Research and Technology

(IJIERT). Let’s innovate. Апрел, 2021йил

Xalqaro

Апрел, 2021йил

оп этилган

Бобоназаров Ғ.

Омонова Н. Рабимова З.

6

Study on the distribution of  bee trachea Acarapus woodi ticks in bee yard of Kashkadarya region

International Journal of Innovations In Enjineering Research and Technology

NOVATEUR

Xalqaro

Апрел, 2021йил

оп этилган

Бобоназаров Ғ.

Омонова Н. Рабимова З.

7

Influence of environmental temperature on behavior of black cross-lethrus rosmarus ball (Coleoptera  Scarabaeidae )In the conditions of the Kashkadarya region of Uzbekistan

Universum :Химия и Биология  Вқруск:5(83)

UNIVERSUM

Xalqaro

Май 2021оп этилган

29-33 бет

Тилавов Туроб

Ўроқов Салом

Базарова Нигора

Узақов Зафар

8

Biotsenotik relations animals in the desert ekosystemes of the southern region of Uzbekistan

“Экономика и социум “№4 (83)2021

Европа мамлакатлари нашрлари

Xalqaro

Апрел  2021оп этилган

Тошев Ўткир

9

Pachkamar suv omborida tarqalgan ikki pallali mollyuskalar va ularning ekologik guruhlari.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В

СОВРЕМЕННОМ : ВЫЗОВЫ ХХI ВЕКА

Нур-Султан, Казахстан

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В

СОВРЕМЕННОМ : ВЫЗОВЫ ХХI ВЕКА

Нур-Султан, Казахстан

Xalqaro

2022

april

Bobonazarov G’.Yo

Ruziyeva D.

10

Molluscs Are Intermediate Hosts Of Helminthes In The South Of Uzbekistan

ACADEMIA SCIENCE

Academicia Globe: Inderscience Research

( AGIR)

ACADEMIA SCIENCE

Academicia Globe: Inderscience Research

( AGIR)

Xalqaro

2022

april

Davronov B.O

Orziyeva Yo.M

11

Манзарали Гулли Ўсимликлар Фитонематодалари Фаунаси

Международный научно –практический журнал

Нур-Султан, Казахстан

ISSN 2664-2271

Международный научно –практический журнал

Нур-Султан, Казахстан

ISSN 2664-2271

Xalqaro

2022

april

Ruziyev B.X

Safarova M. J

12

Методические Рекомендации К Проведению Уроков Биологии По Теме “ Внешнее Строение Земноводных “  В Средних Щколах

II Международный книжное издание стран Содружества Независимых Государств ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ-2022

Нур-Султан, Казахстан

Государств ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ-2022

Нур-Султан, Казахстан

Xalqaro

2022

may

Ruziyev B.X.

13

Ecolocigal –Faunist Analysis Of Coxinnalides (Coleoptera, Coccinelidae) Of The Karshi oakh

Spectrum Journal of Innovation Reformes and Development

Spectrum Journal of Innovation Reformes and Development

Xalqaro

2022

june

Norkobilova Z.B.

Rakhmatullayev A.Yu.

14

Suv mollyuskalarining parazitlarning oraliq xo’jayin sifatidagi roli

Eurasian Journal of academic research

Innovative acdemy Research Support Center

Eurasian  Journal of academic research Innovative acdemy Research Support Center

Xalqaro

2022

june

Orziyeva Yo.M.

15

Qashqadaryo Viloyati Ornitofaunasining Ekologik Xususiyatlari

 

O‘zbekistonda Fanlararo Innovatsiyalar Va  Ilmiy Tadqiqotlar Jurnali

O‘zbekistonda Fanlararo Innovatsiyalar Va  Ilmiy Tadqiqotlar Jurnali

Xalqaro

2022

oktabr

Raxmatullayev A.

Narzullayev G’.

Ruiddinov A.

ОАК тасарруфидаги журналларда: 6 та

1

Қашқадарё вилояти чўл шароитида ҳовуз балиқчилигини ташкил қилиш истиқболлари

Биология ва экология журнали.

Тошкент, Ўзбекистон.

OАK tаsаrrufidаgi jurnаllаrdа

2021 й, 1-сон, 3-жилд, 4-7 бетлар

Бердиев Ж.

НорқобиловаЗ.

Норматов Ж.

2

Ўзбекистонда йирик шохли қорамоллар тери ости ўқраси Hypoderma bovus (Diptera) ўрганилишига доир

Биология ва экология журнали.

Тошкент, Ўзбекистон.

OАK tаsаrrufidаgi jurnаllаrdа

2021 й, 1-сон, 3-жилд, 20-22 бетлар

Бобоназаров Ғ.

Омонова Н.

3

Қашқадарё вилояти агробиоценозларида тарқалган кокцинеллид (Coleoptera, Coccinellidae) ларнинг озиқланиш ва авлод қолдириш

Qar DU xabarlari

Qarshi davlat universiteti

OАK tаsаrrufidаgi jurnаllаrdа

58-61 2021 y,

Бўриева Х.П., Мирзаева Г.С., Норқобилова З

4

Беда агроценози энтомофаунаси ва айрим доминант турларининг био-экологик хусусиятлари.

ҚарДУ хабарлари

Qarshi davlat universiteti

OAK tasarrufidagi jurnallarda

2022 йил февраль

Рузиев Б.Х

Норқобилова З.Б.

Абдуллаева Д.Р

5

Жанубий Ўзбекистонда тарқалган судралиб юрувчилар нематодаларининг эколого-фаунистик таҳлили.

ҚарДУ хабарлари

Qarshi davlat universiteti

OAK tasarrufidagi jurnallarda

2022 йил июнь

Тошов У.Ж.

Рузиев Б.Х.

Шакарбоев Э.Б

6

Қарши воҳаси коксинеллид

( Cолеоптера, Cоccинеллидаэ) ларининг эколого-фаунистик таҳлили.

Хоразм маъмун академияси ахборотномаси

Хоразм давлат университети

OAK tasarrufidagi jurnallarda

2022-йил июнь

Норқобилова З.Б

Рузиев Б.Х

Раҳматуллаев А.Ю

7

Qashqadaryo suv havzasi ixtiofaunasi.

Хоразм маъмун академияси ахборотномаси

Хоразм давлат университети

OAK tasarrufidagi jurnallarda

2022-йил март

Rahmatullayev A.Yu

Ismoilov G’.N

8

Паразитические нематоды риса (Oryza sativa)

ҚарДУ хабарлари

Qarshi davlat universiteti

OAK tasarrufidagi jurnallarda

2022 йил июнь

Хайдарова П.Б

Абдуллаева Д.Р.

Давронов Б.О

9

Distribution Monitoring And Distribution Featrus of Earthworms In Agrocenoses of Karakalpakstan

Science and education in Karakalpakistan

Qoroqolpog’iston  davlat unversiteti

OAK tasarrufidagi jurnallarda

2022 йил июнь

 

Zhuginisov T.J.

Raxmatullayev A.Yu.

Orazbaeva S.M.

 

10

O’zbekiston shimoli-g’arbiy hududi uy juft tuyoqli hayvonlari gelmintlari tur tarkibi.

Хоразм маъмун академияси ахборотномаси

Хоразм давлат университети

OAK tasarrufidagi jurnallarda

2022-йил сентабр

Jumanmuratov J.E

Shakarboev E.B.

Kaniyazov A.J.

Xosilova G.A.

 

11

Qashqadaryo suv havzalarida tarqalgan Lymnaedie (Rafinesque,1815) oilasi vakillaeri bieokologik xususiyatlari.

Хоразм маъмун академияси ахборотномаси

Хоразм давлат университети

OAK tasarrufidagi jurnallarda

2022-йил сентабр

Davronov B.O

Ruziyev B.X.

Orziyeva Yo.M

Бошқа журнал ва тўпламларда:  та

1

Қашқадарё вилоятининг чўл экосистемаларида рептелияларнинг биоценотик алоқалари

ХХИ асрда биологиянинг ривожланиш истиқболлари ва уларда инновацияларнинг аҳамийти.

Жиззах- 2021

Respublikа

15- апрел,

2021 йил

232-234

Тошов Ў.

Саматова М.

2

Изучение жизненный цикл цестоды DIPLOPYLIDIUM NOELLERI юга Узбекистана

«Тенденции развития ветеринарной паразитологии на пространстве СНГ и других странах в начале XXI века» г.

Самарканд, Узбекистан.

Respublikа

140-143 бетлар

 

28-30 апреля, 2021 года

Тошов Ў.

3

Tabiiy ekosistemalarda mollyuskalarning tutgan о‘rni

«Тенденции развития ветеринарной паразитологии на пространстве СНГ и других странах в начале XXI века»

Самарканд, Узбекистан.

Respublikа

28-30 апреля, 2021 года т

Давронов Б

Рахматуллаев А

Худойназарова Ш

4

Biologiya fanini o’qitish samaradorligini oshirishda o’qituvchining faoliyati

Таьлим тизимида инновационжараёнларни жадаллаштириш

Qarshi Nasaf NMIU 2021

Respublikа

2021. 05.05

 

316-319

Toshov O’

5

Фитоиндикационная в оценки экологического состаянная промишленных зон с помощью показателей волокон древесины некоторых озеленяемых пород

Секция Биологичиские науки

МЦНП

”новая наука”

Respublikа

218-224

Рахимов Т.

Toshov O’.

Мейлиева Х.

Кафедрада чоп етилган ўқув адабиётлар.

  

Иқтидорли талабалар билан ишлаш

Биология таълим йўналишининг 2-курс талабаси Руиддинов Асилбек, Нарзуллаев Ғанишер Россиядаги «Студенческий вестник» ва Интернаука: International Research Academiaб Қозоғистонинг ҳалқаро илмий журналларда ўз мақолалари билан иштирок этишди.

Кафедрада профессор-ўқитувчилар раҳбарлигида тез-тез иқтидорли талабалар илмий анжуманлари, семинарлар, давра суҳбатлари ва бошқа турли тадбирлар ташкил этиб турилади.

Кафедрада иқтидорли талабаларни аниқлаш, танлаш, қизиқишларига қараб илмий мавзулар бериш натижасида амалга оширилган ишлар ижобий натижа бермоқда. 2021-2022 ўқув йилида иқтидорли талабалар сони 20  нафарни ташкил этди ва улар кафедрада илмий иш билан шуғулланиб, шулардан 10 нафар иқтидорли битирувчи талабалар ўзларининг БМИ ни муваффақиятли ҳимоя қилишди.

Кафедрада 2022 йилда иқтидорли талабалар: Бойсунова Мафтуна Панжи қизи (”Зоология, Ихтиология ва гидробиология” мутахассислиги, 1 курс), ва Йўлдошева Жамила Хайрулла қизи (”Зоология, Ихтиология ва гидробиология” мутахассислиги, II курс) томонидан тайёрланган қуйидаги лойиҳа ишланмаси стартуп лойиҳалар танловига тақдим қилинган.

 - “Асалариларни Acarapis woodi каналаридан (акарапидоздан)  муҳофаза қилишнинг экологик хавфсиз интеграллашган тизимини қўллаш”.

“ Ёш зоолог ” тўгараклари аъзолари ва иқтидорли талабалар ҳар ойда тегишли мавзуда маърузалар муҳокама қилинади, яхши мавзулар чоп эттиришга тавсия этилади.

Кафедранинг инновацион лойиҳалардаги иштироки

Кафедрада 2022 йилда қуйидаги Кимё ва биология йўналишидаги илмий-техника муаммолари ечимига йўналтирилган қуйидаги лойиҳалар ишланмалари тайёрланган ва лойиҳалар танловига тақдим қилинган:

1. Қашқадарё вилояти шароитида асаларилар паразит каналарига қарши кураш, улардан асаларилар оилаларини  ҳимоя қилишда фермер хўжаликлари ва аҳолига амалий ёрдам кўрсатиш тизимини яратиш;

2. Қашқадарё вилоятида кенг тарқалган термитларга қарши кураш чора-тадбирларини тадбирларини ишлаб чиқиш.

Тадбиркорлик ишлари

Кафедрада 2022 йилда вилоятнинг қуйидаги ишлаб чиқариш корхона ва ташкилотлари билан ҳамкорликда 21 млн. сўмлик хўжалик шартномаларини амалга ошириш режалаштирилган:

1. МГҚИЗ ҳудудидаги заракунанда  термитларга қарши кураш чоралари;

2. Шахрисабз "Экотур" МЧЖ ҳудудидаги ҳайвонот оламини мониторинг қилиш;

3. Қашқадарё вилояти Овчилар ва спортчилар жамияти билан Вилоят қушлари фаунаси мониторинги;

4. Қарқадарё вилояти Қарши тумани Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бошқармаси билан чорва моллари экто ва эндопаразитларига қарши курашиш.

Кафедрада ўқитиладиган фанлар:

Бакалавриат:

Магистратура:

Зоология

Гистология ва эмбриология

Популяциялар экологияси

Энтомология

Биозарарланиш

Умумий паразитология

 

Умумий гидробиология

Акарология

Интенсив аквакультура

Биохилма-хиллик

Амалий молекуляр зоология

Протозоология

Зоогеография

Умумий паразитология

Гельминтология

Малакология

Териология

Кафедра таркиби:

Профессор-ўқитувчиларнинг ФИШ

Илмий даражаси ва унвони

Асосий штатда

Бобоназаров Ғаппор Ёдгорович

Кафедра мудири.

биология фанлари номзоди, доцент.

Ўроқов Салом

биология фанлари номзоди, доцент.

Давронов Барно Орзиевич

биология фанлари номзоди, доцент.

Рўзиев Бахтиёр Хушмуродович

биология фанлари номзоди, доцент.

Раҳматуллаев Алмардон Юсупович

биология фанлари номзоди, доцент.

Тошов Ўткир Жумаевич

катта ўқитувчи.

Норқобилова Зарина Бойқобил қизи

ўқитувчи.

Омонова Нафиса Рахимовна

ўқитувчи.

Ўриндош

Иззатуллаев Зубайд

Биология фанлари доктори, профессор

Шкарбоев Эркинжон Бердиқулович

Биология фанлари доктори, профессор

Кабинет мудири

Рабимова Зилола Шухрат қизи

 

 Кафедрада олиб борилган ташкилий-услубий ва маънавий-маърифий ишлар

-  Кафедрада 2021-2022 ўқув йилида бу борада қуйидаги ишларни амалга ошириш режалаштирилган:

-  Биология йўналиши академ гуруҳларининг тарбиявий ишлар режасини бажарилишини ташкил этиш;

-  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил  12 августдаги “Кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида белгиланган вазифалардан келиб чиқиб, кафедрага беркитилган умумтаълим мактаблари билан ҳамкорлик ишларини амалга ошириш, ташкил этиш ва юқори самарадорликка эришиш.

-  Кафедрага беркитилган Қашқадарё вилояти маҳаллаларида “ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ЯНГИЧА ДУНЁҚАРАШ” шиори остида ўтказиладиган маънавий-маърифий, маданий тадбирлар ташкил қилиш ва иштирок этиш.                   

Кафедрада ташкилий-услубий ва маънавий-маърифий ишлар юзасидан амалга оширилган ишлардан лавҳалар 

Кафедра манзили: Қарши шаҳри, Кўчабоғ, №17. Кимё-биология факультети биноси, 4-қават