Зоология ва физиология кафедраси

24 May, 2021

Кафедра мудири: б.ф.н., доцент

Бобоназаров Ғаппор Ёдгорович

Телефон: (99 893) 931-79-31

Электрон манзили: g.bobonazarov@list.ru

Кафедра ҳақида 

 

Зоология ва физиология кафедраси 2018 йил ноябрь ойида Биотехнология ва Биология кафедралари негизида қайта ташкил этилди. Кафедрада жами 24 нафар профессор-ўқитувчилар 23,5 штат бирлигида фаолият кўрсатишади. Шулардан 1 нафари фан доктори, профессор, 9 нафари фан номзоди, доцент, 1 нафари фан номзоди, катта ўқитувчи, 2 нафари катта ўқитувчи, 10 нафари ўқитувчи-ассистентлар. Илмий салоҳият 43,5 фоизни ташкил этади.

Кафедранинг ҳамкорлик алоқалари

Кафедра жорий ўқув йилида Россия Федерациясининг бир қатор университет ва инстиутлари (Россия ФА И.П.Павлов номидаги Овқатланиш физиологияси институти, Санкт-Петербург давлат ветеринария медицинаси университети, Н.И.Лобачевский номидаги Нижегород давлат университети ҳамда Сибир Федерал Университети) билан ўзаро ҳамкорлик алоқаларини ўрнатган.

Шу билан бир қаторда: ЎзР ФА Биоорганик кимё институти, ЎзР ФА Зология институти,  Тошкент Тиббиёт Академияси, Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, Ўзбекистон Миллий университети, Республика Саломатлик институти, Тошкент давлат жисмоний тарбия институти, Самарқанд давлат университети, Қашқадарё вилоят соғлиқни сақлаш бош бошқармаси, Шаҳрисабз ҳамда Қарши тиббиёт коллежлари, Қарши Олимпия заҳиралари коллежи ва бошқа олий ҳамда ўрта махсус ўқув юртлари, Қашқадарё вилоят ДСЕНМ, Қашқадарё вилоят Халқ таълими бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари, Қашқадарё вилоят дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги илмий текшириш институти, шунингдек бир қанча ишлаб чиқариш корхоналари (жумладан, Муборак ГҚИЗ, Шўртангаз кимё мажмуаси, Қашқадарё вилоят Овчилар ва балиқчилар спорт жамияти, Қашқадарё вилояти “ЭКОТУР” МЧЖ,  Вилоят вилоят Ветенария ва чорвачиликни ривожлантириш бошқармаси) билан ҳамкорлик ишлари олиб борилмоқда.

Қуйида юқорида санаб ўтилган ташкилотлар билан ҳамкорликда ташкил этилган дарс жараёнлари, амалиётлар ва турли тадбирлардан лавҳалар: 

 

Кафедрада тайёрланаётган таълим йўналишлари ва мутахассисликлар

Кафедрада 5140100–Биология йўналиши бўйича бакалаврлар ҳамда 5А140101–Биология (Одам ва ҳайвонлар физиологияси ҳамда 5А40101 Биология (Зоология, Ихтиология ва гидробиология) мутахассисликлари бўйича магистрантлар тайёрланади. Бундан ташқари кафедра аъзолари томонидан университетнинг барча йўналишларида дарслар олиб борилади.

Кафедра қошидаги илмий кенгашлар ва илмий семинарлар

Кафедра қошида илмий даражалар берувчи PhD.03/30.06.2020.В.70.03. рақамли Илмий Кенгаш ҳамда унинг қошидаги 03.00.08-одам ва ҳайвонлар физиологияси ихтисослиги бўйича Илмий семинар фаолият кўрсатади.

Кафедрада қуйидаги илмий-тадқиқот фаолиятининг устувор йўналишлари бўйича илмий тадқиқот олиб борилади:

1. Соғлом турмуш тарзи ва уни аҳоли орасида тарғиб қилиш ҳамда йўлга қўйиш муаммолари;

2. Аҳоли турли гуруҳларининг амалдаги овқатланишини ўрганиш ҳамда тўғри овқатланишни ташкил қилиш масалалари;

3. Жанубий Ўзбекистоннинг умурқали ва умурқасиз ҳайвонлар фаунаси ва биоэкологияси ҳамда улардан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилиш;

4. Ўзбекистон жанубида қишлоқ хўжалик ҳайвонлари ва экинлари, улар маҳсулдорлигига зарар келтирувчи заракунандалар биоэкологияси, уларга қарши кураш чора-тадбирлари. 

Кафедрада фаолият олиб бораётган илмий ва илмий-услубий семинарлар тўғрисида маълумот 

Т.р.

Семинар номи

Семинар тури

Семинар раисининг Ф.И.Ш., илмий даражаси, унвони ва лавозими

1

Зоология ва физиология фанининг долзарб муаммолари

илмий

Қурбонов Ш.Қ. – б.ф.д., профессор – раис;

Бобоназаров Ғ.Ё. – б.ф.н., доцент – ҳамраис.

Кафедранинг илмий-услубий фаолияти

Кафедрада 1 нафар фан докдори ва 11 нафар фан номзоди доцентлар фаолият олиб боради. Улар томонидан 2019-2020 ўқув йили давомида бир қатор дарслик, монография ҳамда ўқув қўлланмалар, шунингдек Халқаро ва Республика миқёсидаги журналларда ҳам мақолалар чоп эттирилди.

1. Нашр эттирилган монография, ўқув ва ўқув услубий қўлланмалар: 

Зоология ва физиология кафедраси профессор-ўқитувчилари томонидан 2020 йилда чоп этилган дарслик, монография ва ўқув қўлланмалар, рисолалар рўйхати

Т.р.

Номи

Тури

Чоп этилган жойи ва нашриёти

Ҳажми (б.т.)

Муаллифлар

Дарсликлар

1

Умумий гидробиология

Дарслик

Қарши Насаф нашриёти, 2020

22 б.т.

Бобоназаров Ғ.

Иззатуллаев И.З

Monogrаfiyalаr

1

Ҳомиладор аёлларнинг соғлом овқатланиши

Монография

Қарши Насаф нашриёти, 2020

4 б.т.

Буранова Г.

2

Ўзбекистон жанубий ҳудудлари шароитида Сарcоптес Латр., 1806 (Сарcоптеформес: Сарcоптидаэ) авлоди каналари экологияси

Монография

Қарши Насаф нашриёти, 2020

8 б.т.

Бобоназаров Ғ.

Ўқув қўлланмалар

1

Олий нерв фаолияти физиологияси

ўқув қўлланма

Қарши, университет нашриёти, 2020 й

10 б.т

Қурбонов Ш.Қ., Қурбонназарова Р.Ш.

2

Турмислиқ қатти шиғиндиларди вермикультиваcиялиқ усулда қайта ислеw ҳам деградаcияга ушираган топирақлардинг ўнимдарлигин арттириwда қолланиw

ўқув қўлланма

Нукус, 2020. Ажинияз атıндағı НМПИ Редакcия-баспа бóлими

2,25 б.т.

Гафурова Л.А., Аскарходжаев Н.А.,

Эргашева О.Х.,

Идирисов К.А., Рахматуллаев А.Й.,

Сейтмусаэв А.И.

Ўқув-услубий қўлланмалар

1

Одам анатомияси ва физиологияси фанидан лаборатория машғулотлари

Услубий қўлланма

Қарши, университет нашриёти, 2020 й

4

Қурбонов Ш

Раҳматуллаев Й

Бўронова Г

2

Жисмоний тарбия гигиенаси ва спортнинг тиббий физиологик асослари

Услубий қўлланма

Қарши, университет нашриёти, 2020 й

3 б.т

Жовлиев Б.

3

Умумий гидробиология фанидан амалий машгулотлар

Ўқув-услубий қўлланма

Қарши Насаф нашриёти, 2020

7,93

Бобоназаров Г.Й.

Зоология ва физиология кафедраси профессор-ўқитувчилари томонидан 2020 йилда чоп этилган хорижий илмий мақолалар, ОАК тасарруфидаги журналларда ва университет миқёсидаги журналлардаги мақолалар 

Т.р.

Мақола

номи

журнал номи

Чоп этилган жойи

мақоми

бетлари

Муаллифлар

нинг ф.и.ш

Web of Science, Scopus, Google Scholar jurnаllаrdа: 3 tа

1

“The influence of different aged Black Saxaul plants on distribution, growth and accumulation of aboveground phytomass of Poa Bulboza L.”

 

“IOP Conference Series: Earth and Environmental Sci”, 2020.

1st International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering 2020 (ICECAE 2020) Uzbekistan

 

Халқаро

 

Sh.Ubaydullayev

N.Shamsutdinov L.Yoziyev,

A.Kurbanov, Sh.Yuldashev

M.Hakimova

2

SIRTUIN AND NUTRITIONAL HORMESIS

CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS

WASHINGTON, USA

Халқаро

26-28.11.2020

Hamzayeva N.R.
Bobonazarov G.Y.
Jumanazarov A.A.

3

The Fauna and Ecological Groups of Bivalva Mollusks of Kamashi and Karabakh Reservoirs

Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci

USA

Халқаро

(2020) 9 (11):3476-3480

Boymurodov Husniddin and Jabborova Tozagul

Хорижий илмий журналларда: 1 та

1

The protective effect of dietary buckwheat under the stress caused by bisphenol A

Интернаука, 2020

Россия

Халқаро

№44 (173)

Hamzayeva N.R

ОАК тасарруфидаги журналларда : 5 та

1

Қишлоқларда яшовчи ўсмир ёшлар саломатлиги ва жисмоний ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари

ҚарДУ хабарлари

Қарши, Ўзбекистон

Республика

2020 й,1(43), 75-69 бетлар

Курбанов А.Ш., Искандарова Ш.А.

2

Қишлоқда яшовчи ҳомиладор аёллар овқатланишининг ўзига хос хусусиятлари

ҚарДУ хабарлари

Қарши, Ўзбекистон

Республика

2020 й, 2(44), 41-45 бетлар

Буранова Г.Б.

3

Қишлоқ шароитида ҳомиладор аёлларнинг минерал моддалар билан таъминланиши

Тошкент Тиббиёт Академияси Ахборотномаси

Тошкент, Ўзбекистон

Республика

№4; 2020, 123-126 бетлар

Буранова Г.Б.

4

Ўзбекистон жанубида қишлоқ мактаби ўқувчиларининг амалдаги овқатланиши ва уни оқилона ташкил этишнинг ижтимоий-биологик асослари

Тошкент Тиббиёт Академияси

Тошкент, Ўзбекистон

Республика

№4; 2020, 143-151 бетлар

Қурбонов Ш.Қ., Қурбонов А.Ш., Раҳматуллаев Ё.Ш.

5

Иммунобиологические свойства культуралного изолята тейлерий Тҳ. аннулата

ҚарДУ хабарлари

Қарши, Ўзбекистон

Республика

№4; 2020

Абдурасулов Ш

Давронов Б.О

Бошқа журнал ва тўпламларда : 6 та

1

Аҳоли саломатлиги ва уй ҳайвонларини қон сўрувчи-ташувчи каналардан ҳимоя қилиш

Биология ва экология журнали

Тошкент, Ўзбекистон

Республика

2020 й, 3-сон, 2-жилд, 22-26 бетлар

Бобоназаров Ғ.

Тошов Ў.Ж.

2

Разработка метода феромониторинга численности Яблонной плодожорки

Биология ва экология журнали

Тошкент, Ўзбекистон

Республика

2020 й, 3-сон, 2-жилд, 26-31 бетлар

Раҳматуллаев А.Й.

Бердиев Ж.Х

3

Қорақурт нимфаларининг ривожланиш босқичлари

Биология ва экология журнали

Тошкент, Ўзбекистон

Республика

2020 й, 4-сон, 2-жилд, 68-73 бетлар

Алимардон Рахматуллаев, Шахноза Ҳайдарова, Рузибой Шапаотов

4

Хотирам ёмонлашмасин десангиз мияни тинимсиз машқ қилдиринг

“СИҲАТ-САЛОМАТЛИК” ойлик илмий-оммабоп, безакли журнал.

Тошкент, Ўзбекистон

Республика

2020 ЙИЛ, 4-СОН. 8-9- БЕТЛАР.

Ш.Қурбонов

Г.Буранова

5

Туя сути-қувватбахш

“СИҲАТ-САЛОМАТЛИК” ойлик илмий-оммабоп, безакли журнал.

Тошкент, Ўзбекистон

Республика

2020 ЙИЛ, 5-СОН. 27- БЕТ.

Ш.Қурбонов

Г.Буранова

6

Бақлажонни унутиб қўйманг

“СИҲАТ-САЛОМАТЛИК” ойлик илмий-оммабоп, безакли журнал.

Тошкент, Ўзбекистон

Республика

2020 ЙИЛ, 6-СОН. 26- 27 БЕТЛАР.

Ш.Қурбонов

Г.Буранова

 

Иқтидорли талабалар билан ишлаш

Биология таълим йўналишининг 2-курс талабаси Мухлиса Икромова, биотехнология таълим йўналишининг талабалари Шалола Бердиёрова ва Жуманазар Холтожиевлар Россиядаги «Студенческий вестник» ва Интернаука: номли илмий журналларда ўз мақолалари билан иштирок этишди.

Кафедрада профессор-ўқитувчилар раҳбарлигида тез-тез иқтидорли талабалар илмий анжуманлари, семинарлар, давра суҳбатлари ва бошқа турли тадбирлар ташкил этиб турилади.

Кафедрада иқтидорли талабаларни аниқлаш, танлаш, қизиқишларига қараб илмий мавзулар бериш натижасида амалга оширилган ишлар ижобий натижа бермоқда. 2019-2020 ўқув йилида иқтидорли талабалар сони 20  нафарни ташкил этди ва улар кафедрада илмий иш билан шуғулланиб, шулардан 10 нафар иқтидорли битирувчи талабалар ўзларининг БМИ ни муваффақиятли ҳимоя қилишди.

Кафедрада 2021 йилда иқтидорли талабалар: Рабимова Зилола Шуҳрат қизи (”Зоология, Ихтиология ва гидробиология” мутахассислиги, 1 курс), ва Ҳимматқулов Шукуржон Бурхонович (”Биология” йўналиши, ИИИ курс) томонидан тайёрланган қуйидаги лойиҳа ишланмаси стартап лойиҳалар танловига тақдим қилинган.

 - “Asalarilarni Acarapis woodi каналаридан (акарапидоздан) муҳофаза қилишнинг экологик хавфсиз интеграллашган тизимини қўллаш”. 

 

«Ёш физиолог» ва “Ёш зоолог” тўгараклари аъзолари ва иқтидорли талабалар ҳар ойда тегишли мавзуда маърузалар уюштириб, яхши уюштирилган мавзулар чоп эттиришга тавсия этилади.  

Кафедранинг инновацион лойиҳалардаги иштироки

Кафедрада 2021 йилда қуйидаги Кимё ва биология йўналишидаги илмий-техника муаммолари ечимига йўналтирилган қуйидаги лойиҳалар ишланмалари тайёрланган ва лойиҳалар танловига тақдим қилинган:

1. Қашқадарё вилояти шароитида асаларилар паразит каналарига қарши кураш, улардан асаларилар оилаларини ҳимоя қилишда фермер хўжаликлари ва аҳолига амалий ёрдам кўрсатиш тизимини яратиш;

2. Қашқадарё шароитида олма мевахўрига қарши тутувчи белбоғлар ва биологик фаол моддаларни қўллаш;

3. Қашқадарё вилоятида кенг тарқалган термитларга қарши кураш чора-тадбирларини тадбирларини ишлаб чиқиш;

4. Қашқадарё вилоятида аҳоли аниқ овқатланишини ўрганиш асосида овқатланиш маданиятини шакллантириш ва шу асосида соғлом турмуш тарзини йўлга қўйиш самарадорлигини ошириш. 

Тадбиркорлик ишлари

Кафедрада 2021 йилда вилоятнинг қуйидаги ишлаб чиқариш корхона ва ташкилотлари билан ҳамкорликда 70 млн. сўмлик хўжалик шартномаларини амалга ошириш режалаштирилган:

1. Муборак газни қайта ишлаш заводи ишчи-ходимлари орасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш;

2. Абитурентлар учун ўқув курслари ташкил этиш;

3. МГҚИЗ ҳудудидаги заракунанда термитларга қарши кураш чоралари;

4. Шахрисабз "Экотур" МЧЖ ҳудудидаги ҳайвонот оламини мониторинг қилиш;

5. Қашқадарё вилояти Овчилар ва спортчилар жамияти билан Вилоят қушлари фаунаси мониторинги;

6. Қарқадарё вилояти Қарши тумани Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бошқармаси билан чорва моллари экто ва эндопаразитларига қарши курашиш.

Кафедрада ўқитиладиган фанлар 

Бакалавриат:

Магистратура:

Одам ва ҳайвонлар физиологияси

Биокимё

Биофизика

Молекуляр биология

Овқатланиш ва овқат ҳазм қилиш физиологияси

Ёш физиологияси ва гигиена

Одам физиологияси

Жисмоний машқларнинг физиологик асослари ва биомеханика

ОНФ ва МНТ физиологияси

Болалар анатомияси ва физиологияси

Тиббий билим асослари

Валеология асослари

Одам анатомияси

Ионлантирувчи нурлар биологияси

Спорт тиббиёти

Жисмоний тарбия гигиенаси

Педиатрия ва болалар гигиенаси

Зоология

Гистология ва эмбриология

Биология асослари

Эволюцион таълимот

Популяциялар экологияси

Энтомология

Биозарарланиш

Паразитология

Биотиббиёт асослари

Юрак ва томирлар тизими физиологияси

Олий нерв фаолияти

Ҳазм ва озиқланиш физологияси

Моддалар ва энергия алмашинуви физиологияси

Нафас олиш физиологияси

Эндокрин тизим физиолгияси

Марказий нерв тизими физиологияси 

Умумий гидробиология

Акарология

Интенсив аквакультура

Балиқ касалликлари

Балиқлар экологияси

Биохилма-хиллик

Амалий молекуляр зоология

Протозоология

Зоогеография

Умумий паразитология

Гелминтология

 

Кафедра таркиби:

Профессор-ўқитувчиларнинг ФИО

Илмий даражаси ва унвони

Бобоназаров Ғаппор Ёдгорович

Кафедра мудири.

биология фанлари номзоди, доцент.

Қурбонов Шониёз Қурбонович

биология фанлари доктори, профессор, ЎзР Турон Фанлар Академияси академиги

Ўроқов Салом Ўроқович

биология фанлари номзоди, доцент.

Каримов Олим Расулович

биология фанлари номзоди, доцент.

Бердиев Жўра Хурсандович

биология фанлари номзоди, доцент.

Қурбонов Абдулазиз Шониёзович

биология фанлари номзоди, доцент.

Давронов Барно Орзиевич

биология фанлари номзоди, доцент.

Рўзиев Бахтиёр Хушмуродович

биология фанлари номзоди, доцент.

Раҳматуллаев Ёрқин Шокирович

биология фанлари номзоди, доцент.

Раҳматуллаев Алмардон Юсупович

биология фанлари номзоди, доцент.

Чўлиев Икром Неъматуллаевич

биология фанлари номзоди, катта ўқитувчи.

Жовлиев Бахтиёр Холбаевич

катта ўқитувчи.

Тошов Ўткир Жумаевич

катта ўқитувчи.

Дўстов Карим Тўраевич

ўқитувчи.

Ҳалимов Муродулла Зиёдуллаевич

ўқитувчи.

Бўронова Гулноза Боймуратовна

ўқитувчи.

Ҳазратова Ҳулкар Нормуродовна

ўқитувчи.

Сатторова Ирода Янгибоевна

ўқитувчи.

Ҳосилова Зиёфат Бегмуродовна

ўқитувчи.

Умедова Шоҳида Нумановна

ўқитувчи.

Қиёмова Нозигул Фарҳодовна

ўқитувчи.

Норқобилова Зарина Бойқобил қизи

ўқитувчи.

Омонова Нафиса Рахимовна

ўқитувчи.

Ҳамзаева Наргиза Ражаббоевна

ўқитувчи.

Кафедрада олиб борилган ташкилий-услубий ва маънавий-маърифий ишлар. 

Кафедрада 2021 ўқув йилида бу борада қуйидаги ишларни амалга ошириш режалаштирилган:

Биология йўналиши академ гуруҳларининг тарбиявий ишлар режасини бажарилишини ташкил этиш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 августдаги “Кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида белгиланган вазифалардан келиб чиқиб, кафедрага беркитилган умумтаълим мактаблари билан ҳамкорлик ишларини амалга ошириш, ташкил этиш ва юқори самарадорликка эришиш.

Кафедрага беркитилган Қашқадарё вилояти маҳаллаларида “ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ЯНГИЧА ДУНЁҚАРАШ” шиори остида ўтказиладиган маънавий-маърифий, маданий тадбирлар ташкил қилиш ва иштирок этиш.

Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан олиб борилаётган маънавий-маърифий ишларни расмийлаштириш. Маънавий-маърифий тадбирларни ташкил этиш ва расмийлаштириш.

 

 

Кафедрада ташкилий-услубий ва маънавий-маърифий ишлар юзасидан амалга оширилган ишлардан лавҳалар. 

Кафедра манзили: Қарши шаҳри, Кўчабоғ, №17. Табиий фанлар факультети биноси, 4-қават