Маркетинг ва талабалар амалиёти бўлими

7 November, 2022

Бўлим бошлиғи: 

Абдурахимов Шахзод Абдуахад ўғли

Телефон: (+99891) 961-67-63

E-mail: shaxzodbek@internet.ru

Таркиби: 

Бош мутахассис: Долиев Толмас Абдурашид ўғли

Маркетолог: Холмуродова Гулноза Нормаматовна

Бўлимнинг мақсад ва вазифалари 

3. Олий таълим муассасасида тайёрланаётган олий маълумотли кадрларга корхона, муассаса ва ташкилотларнинг эҳтиёжини ўрганиш асосида маълумотлар баъзасини шакллантириш.

4. Бакалавриат йўналишлари ва магистратура мутахассисликлари бўйича битирувчиларга талаб ва таклифлар нисбатини ўз ичига олган ҳолда таълим хизматлари истеъмолчилари (иш берувчи корхоналар, турли мулкчилик шаклига эга бўлган ташкилотлар - давлат ва маҳаллий бошқарув органлари, давлат ва нодавлат ташкилотлари ва ҳ.к.) тузилмасини баҳолаш, географик жойлашишини аниқлаш ва гуруҳлаш, потенциал имкониятларини ташхис қилиш орқали тўлиқ маълумотлар банкини яратиш.

5. Тайёрланаётган кадрлар сифатини оширишга тааллуқли долзарб масалаларни олий таълим муассасасининг Кенгашларида муҳокамага қўйиш учун киритиш, бу борада олий таълим муассасасининг тегишли бўлимлари билан ҳамкорлик қилиш.

6. Олий таълим муассасаларида кадрлар тайёрлаш ва давлат гранти асосида битирувчиларни ишга тақсимлаш мониторингини юритиш.

7. Олий таълим муассасалари битирувчиларини ишга жойлашиш жараёнларини тизимли таҳлил қилиш ва баҳолаш.

8. Таълим соҳасида бозор муносабатларини ривожлантириш ва такомиллаштиришга кўмаклашиш, ёш мутахассисларга бўлган талаб кўрсаткичлари асосида битирувчи бакалавр ва магистрлар учун реал “буюртмалар портфели”ни шакллантириш.

9. Олий таълим муассасаси жойлашган ҳудуддаги муассаса, корхона ва ташкилотларининг кадрларга бўлган реал эҳтиёжлари қондирилишига олий таълим муассасаси фаолиятини йўналтириш.

10. Республика иқтисодиёти ва ижтимоий соҳа тармоқларида бакалавриат йўналишлари ва магистратура мутахассисликлари бўйича рақобатли таълим хизматларининг пайдо бўлишига олиб келиши мумкин бўлган хизматлар бозори конюктурасининг ўзгаришини таҳлил қилиб бориш ҳамда янгича ривожланиш йўналишларини белгилаш юзасидан таклифлар тайёрлаш.

11. Олий таълим тизимида маркетинг хизмати жараёнларининг тез ўзгарувчанлиги ва меҳнат бозори ривожланиш динамикаси билан ўзаро боғлиқлигини ҳисобга олган ҳолда потенциал иш берувчилар (истеъмолчилар) билан ҳамкорликда республика иқтисодиёти тармоқлари ва соҳаларининг олий маълумотли ёш мутахассисларга бўлган эҳтиёжини ҳудудлар бўйича ўрганиш.

12. Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳалари ҳамда ҳудудларнинг жорий ва истиқболли ривожланиш дастурларининг талаб-эҳтиёжлари асосида, биринчи навбатда, юқори ва инновацион технологиялар соҳасида янги таълим йўналишлари ва мутахассисликлари бўйича олий маълумотли кадрлар тайёрлашни йўлга қўйиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.

13. Мутахассис кадрлар тайёрлашда манфаатдор ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорлик ва алоқа ўрнатиш, жумладан, корхона, ташкилот ёки муассаса маъмуриятининг тайёрланаётган кадрлар сифати ва салоҳияти тўғрисидаги фикрларини ўрганиб бориш.

14. Олий таълим тизимида кадрлар тайёрлаш йўналишлари ва таълим хизматлари бозори борасидаги бошқарув қарорларини тайёрлаш, қабул қилиш ва амалиётга татбиқ этиш жараёнларида иштирок этади. Рақобатбардош кадрлар тайёрлашни таъминлаш бўйича амалий таклифлар ишлаб чиқиш ва тегишли чора-тадбирларни амалга ошириш.

15. Ёш мутахассислардан кадрлар истеъмолчиларининг талаб ва эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда фойдаланилишига кўмаклашиш.

16. Кадрлар тайёрлаш жараёнида буюртмачиларнинг кадрлар сифатига доир талабларини олий таълим муассасаси кенгашида муҳокама қилиш.

17. Кадрлар тайёрлашда мутахассислик кафедралари ва истеъмолчи (буюртмачи) корхоналар ҳамкорлигини таъминлаш.

18. Битирувчи талабалар амалиётини кейинчалик ишга жойлашиши мумкин бўлган корхона ва ташкилотларда ташкил этишга кўмаклашиш.

19. Белгиланган муддатларда Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигига олий таълим муассасаларининг жорий йилдаги битирувчилари тўғрисида таълим йўналишлари (мутахассисликлар), ишга йўлланадиган вазирлик, идора (корхона ва ташкилотлар) ҳамда ҳудудлар кесимида шакллантирилган маълумотларни тақдим этиб бориш.

20. Меҳнат бозори конъюнктурасини ўрганиш, қабул параметрларига таклифларни истеъмолчиларнинг битирувчиларга бўлган буюртмалари асосида шакллантириш, қабул, талабалар контингенти, битирувчиларни ишга йўналтириш тўғрисидаги олий таълим муассасасининг маълумотлар базасини ташкил этишга доир ҳужжатларни ўз вақтида Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигига тақдим этиб бориш.

21. Битирувчиларни истеъмолчилар ва мутахассислик кафедраларининг ёш мутахассис тўғрисидаги тавсия ва таклифларини эътиборга олган ҳолда тақсимлаш.

22. Талабалар амалиётини ташкил этиш бўйича корхона, муассаса ва ташкилотлар билан ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш ҳамда шартномалар имзолаш.

23. Талабалар амалиётини таълим йўналиши ва мутахассисликка мос корхона, муассаса ва ташкилотларда ташкил этилишини таъминлаш.

24. Талабалар амалиётини корхона, муассаса ва ташкилотларда ташкил этиш жараёнларини ўрганиш, ўрганиш натижаларини таҳлил қилиш ҳамда муаммо ва таклифларни ишлаб чиқиб олий таълим муассасаси раҳбариятига тақдим этиб бориш.

25. Талабалар амалиётини ташкил этиш бўйича илғор хорижий ва миллий тажрибаларни ўрганиш ҳамда уни татбиқ этиш юзасидан таклифлар тайёрлаш.

26. Талабалар амалиётини ташкил этилиш юзасидан таҳлилий маълумотлар тайёрлаш.

27. Таълим хизматлари экспортини ташкил этиш бўйича амалий таклифлар ишлаб чиқиш ва тегишли чора-тадбирларни амалга ошириш.

Намунавий Низом