Факултетлараро инглиз тили кафедраси

5 July, 2022

Кафедра мудири: катта ўқитувчи

Қурбонов Парда Ахмедович

Телефон: (+998 91) 639-23-62

Электрон манзили: pqurbonov@umail.uz

Кафедра тарихи

Кафедра 2009-йилда ташкил топган. Кафедра 2018-йил ноябрь ойидан бери “Факультетлараро Инглиз тили” деб номланган. Ҳозирги кунда, кафедра мудири катта ўқитувчи Парда Қурбонов Аҳмедович бўлиб у бир нечта хорижий давлат университетларида бўлиб тажриба алмашган хусусан, Венгрия (1989), Жанубий Кореа( 2001), Буюк Британия (2008) ва Словакия (2011-2012)да.

Кафедрада 1 нафар фан номзоди 2 нафар катта ўқитувчи ва 19 нафар ассистант –ўқитувчи мавжуд.

Кафедранинг Ўзбекистон ва Хориж давлат университетлари билан ўзаро илмий алоқалари йўлга қўйилган хусусан, ЎзДЖТУ, СамДЧТИ, БухДУ, Москва Лингвистика университети, Белград давлат университети ва Константин фалсафа университети шулар жумласидандир.

Кафедрада “Cолинго” тўгараги фаолият кўрсатмоқда. Бундан ташқари, Китоб маиший хизмат коллежи ва университет қошидаги 2 академик лицейлар билан доимий илмий ҳамкорлик мавжуд. Бу давр  ичида кафедра аъзолари томонидан бир қанча илмий мақолалар монографиялар ва ўқув қўланмалар чоп эттирилган.

Кафедра ўқитувчилари П.Қурбонов ва Н.Суяроваларнинг илмий тадқиқот мавзулари ОАК булетенида эълон қилинди, бундан ташқари ассистант-ўқитувчилар Л.Баймурадова, У.Давурова ва Н. Қурбоноваларнинг илмий тадқиқот мавзулари ҳам тасдиқланиш арафасида.

Кафедранинг илмий тадқиқот йўналиши

Бакалавриат

Чет тили (Инглиз тили)барча таълим йўналишлари учун

Магистратура

Амалий чет тили (Инглиз тили) барча мутахассисликларда

Кафедра профессор-ўқитувчилари таркиби

Қурбонов Парда Ахмедович- катта ўқитувчи

Турсунов Жаҳонгир Аминович -ўқитувчи

Алиқулов Абдуҳаким Ғаниевич-ф.ф.н, катта ўқитувчи

Алимов Тоштемир Амиркулович -ўқитувчи

Туропова Лола Суюновна -катта ўқитувчи

Ҳусанова Руқия Ҳушвақтовна -ўқитувчи

Холиқова Дилафрўз Шуҳратовна -ўқитувчи

Бердиёрова Раҳима Каримовна – ўқитувчи

Шукурова Сабохат Одиловна -ўқитувчи

Чориева Мадина Музаффаровна -ўқитувчи

Элмуродова Соҳиба Саидмуродовна –ўқитувчи

Баймурадова Лайло Кахрамоновна – ўқитувчи

Мамадалиева Сусана Атамовна -ўқитувчи

Давурова Умида Жўрақул қизи -ўқитувчи

Амирова Зоҳида Ориповна -ўқитувчи

Қурбонова Наргиза Абдусоатовна -ўқитувчи

Суярова Наргиза Юлдошевна-ўқитувчи

Авлаева Саида Бозоровна-ўқитувчи

Шарипова Шахноза Юнус қизи –ўқитувчи

Латипова Умида Усмановна -ўқитувчи

Нормўминов Ўткир Ишмурадович-ўқитувчи

2018-йилнинг 6-октябрь куни Қарши давлат университетида Хорижий тиллар факультети Факультетлараро хорижий тиллар кафедраси мудири катта ўқитувчиси Қурбонов Парда Ахмедовичнинг “Байрон ижодида Шарқ ва шарқона мотивлар тавсифи (қиёс ва таржима)” фалсафа доктори (PhD) диссертацияси (мутахассислик 10.00.06 Қиѐсий адабиѐтшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик) мавзусида илмий семинар бўлиб ўтди. Семинарда П.А.Қурбоновнинг илмий раҳбари ф.ф.д.проф. М.Н.Холбеков, ф.ф.д.проф. Н.Шодмонов, ф.ф.д.проф. Б.Йўлдошев, ф.ф.д. проф. Х.Жабборов, ф.ф.н.дотс А.П.Эркаев. Самарқанд тиббиёт институтидан ф.ф.д. У.Қаршибоева, Бухоро давлат университетидан ф.ф.д. проф. М.Жўраева, Сам.Т.И.дан ф.ф.н.дотс. Д.Бабеева ва ф.ф.н.дотс. ҒХўжаев, ф.ф.н.дотс Й.Ҳамраева, Хорижий тиллар факультети декани катта ўқитувчи Э. Муртазаев, Француз тили ва адабиёти кафедра мудири катта  ўқитувчи Г Қўшаева, Немис тили ва адабиёти кафедраси мудири катта ўқитувчи А. Махмудов, шунингдек Факулътетлараро хорижий тиллар кафедраси ва Немис тили ва адабиёти,  Француз тили ва адабиёти ва Рус тили ва адабиёти кафедралари профессор - ўқитувчилари иштирок этишди.