Ихтисослашган кенгаш

20 January, 2021

Қарши давлат университети фалсафа доктори (PhD) Илмий даражалар берувчи PhD.30.05.2018.Фил.70.01 рақамли 10.00.01 – Ўзбек тили, 10.00.02. – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича Илмий кенгаш.

Кенгаш Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг 2018 йил 30 майдаги 165-сон буйруғи билан тасдиқланган.

Илмий кенгаш раиси:                         Шодмонов Нафас Намозович

Илмий кенгаш раиси ўринбосари:       Жабборов Хўжамурод

Илмий котиб:                                      Тожиева Гулбаҳор Номозовна

Илмий кенгаш таркиби

Фамилияси, исми,

шарифи

Илмий даражаси ва унвони

Иш жойи

Ихтисослиги

1.

Шодмонов Нафас Намозович (раис)

Ф.ф.д.

ҚаршиДУ

10.00.02

2.

Жабборов Хўжамурод (раис ўринбосари)

Ф.ф.д.

ҚаршиДУ

10.00.01

3.

Тожиева Гулбаҳор Номозовна

(илмий котиб)

Ф.ф.ф.д. (PhD)

ҚаршиДУ

10.00.01

4.

Аҳмедова Шоира Неъматовна

Ф.ф.д.

БухДУ

10.00.02

5.

Тўраев Дамин

Ф.ф.д., проф.

ҚаршиДУ

10.00.02

6.

Йўлдошев Бойназар

Ф.ф.д.

ҚаршиДУ

10.00.02

7.

Омонтурдиев Анвар Жабборович

Ф.ф.д.

ТермизДУ

10.00.01

8.

Холмуродов Абдулҳамид

Ф.ф.д.

НавоийДПИ

10.00.02

9.

Салоҳий Дилором Исомиддин қизи

Ф.ф.д., проф.

СамДУ

10.00.02

10.

Пардаев Азамат Бахранович

Ф.ф.д.

СамДУ

10.00.01

11.

Абдиев Муродқосим Болбекович

Ф.ф.д.

СамДУ

10.00.01

12.

Муродова Нигора

Ф.ф.д.

НавоийДПИ

10.00.02

13.

Менглиев Бахтиёр

Ф.ф.д., проф.

ТДЎТАУ

10.00.01

14.

Жўрақулов Узоқ Ҳайдарович

Ф.ф.д.

ТДЎТАУ

10.00.02

15.

Баҳриддинова Башорат Маъдиевна

Ф.ф.н., дотс.

ҚаршиДУ

10.00.01


Қарши давлат университети ҳузурида PhD.30.05.2018.Фил.70.01 рақамли

илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар таркиби

Фамилияси, исми, отасининг исми

Илмий даражаси

1.

Тўраев Дамин (раис)

ҚаршиДУ, кафедра профессори, филология фанлари доктори

2.

Йўлдошев Бойназар (раис ўринбосари)

ҚаршиДУ,  кафедра профессори, филология фанлари доктори,

3.

Баҳриддинова Башорат Мадиевна (илмий котиб)

ҚаршиДУ, кафедра мудири, филология фанлари номзоди, доцент

4.

Абузалова Меҳрнисо Кадировна

БухДУ, кафедра доценти, филология фанлари номзоди

5.

Амантурдиев Анвар Джабборович

ТерДУ, кафедра доценти, филология фанлари доктори

6.

Бегимов Одил Тухтамишович

ҚарМИИ, кафедра мудири, филология фанлари номзоди

7.

Жабборов Нурбой Абдулҳакимович

ТДЎТАУ, кафедра мудири, филология фанлари доктори, профессор

8.

Менглиев Бахтиёр

ТДЎТАУ, кафедра профессори, филология фанлари доктори

9.

Юлдашева Нилуфар Эргашевна

ҚаршиДУ, кафедра доценти, филология фанлари номзоди

10.

ОАК Эксперт кенгаши аъзоси

 

11.

Имомова Гулчеҳра Муҳаммадиевна

ҚаршиДУ, кафедра доценти, филология фанлари номзоди

12.

Жабборов Хўжамурод

ҚаршиДУ, кафедра доценти, филология фанлари доктори

13.

Ўраева Дармон Сайидаҳмедовна

БухДУ, кафедра профессори, филология фанлари доктори

14.

Пардаев Азамат Бахронович

СамДУ, кафедра доценти, филология фанлари доктори

15.

Қаҳҳорова Шаҳноза Абдимуминовна

ҚаршиДУ, кафедра доценти, филология фанлари номзоди