Магистратура бўлими

3 May, 2021

Бўлим бошлиғи: катта ўқитувчи

Тошов Ўткир Жумаевич

Телефон: (+99893) 931-81-41

Электрон манзил: qardu_magistr@edu.uz

Қарши давлат университети магистратура мутахассисликлари тўғрисида маълумот.

Университетда магистратура бўлими 2001-2002 ўқув йилидан бошлаб фаолият кўрсата бошлаган. Ҳозирда университетда 26 та мутахассисликлар бўйича талабалар таҳсил оладилар.

Магистратурада ўқув жараёни юқорида қайд этилган барча мутахассисликлар бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 14 августда 3-сон буйруқ билан тасдиқланган малака талаблари ва 2020-2021 ўқув йилларида тасдиқланган намунавий ўқув режалари, Университет Илмий Кенгашида муҳокамадан ўтган ва (29.08.2020 йил) тасдиқланган ишчи ўқув режалари ҳамда ўқув жараёни жадваллари асосида ташкил этилган. 

Магистратура мутахассисликларини тайёрлашда кафедра профессор-ўқитувчиларининг илмий салоҳиятлари ҳам эътиборга олинган. Ҳозирда магистратура талабаларига 26 нафар фан доктори профессорлар ҳамда 85 нафар фан номзоди доцентлар фаолият кўрсатадилар. Ҳар бир мутахассисликка буюртмалар беришда шу мутахассисликлар бўйича фан докторлари ва фан номзодлари назарда тутилган.Магистратура мутахассисликлари Қашқадарё вилояти ва қўшни вилоятларнинг магистратура мутахассисликларига бўлган талаб ва эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда буюртмалар асосида тайёрланиб келинмоқда. 

Мутахассисликларни тайёрлашда моддий-техника базасининг мавжудлиги муҳим ўрин тутади. Мутахассислик кафедраларида ва «Ахборот-ресурс марказида» магистратура талабаларининг илмий фаолиятлари ҳамда магистрлик диссертацияларини тайёрлашда интернет тармоғига уланган . 

Магистратура бўлимининг Илмий Кенгашида тасдиқланган йиллик ва истиқболли режалари мавжуд. Йиллик режада ўқув жараёнини ташкил этиш, илмий-тадқиқот ва маънавий-маърифий ва тарбиявий ишлар ўз аксини топган. Истиқболли режада магистратура мутахассисликлари бўйича дарсликлар, ўқув қўлланмалар, таржима қилинган ўқув адабиётлари, маъруза матнлари, масалалар тўплами, лаборатория бўйича услубий кўрсатмалар ва бошқалар ўз аксини топган. 

Магистр чиқарувчи кафедралар профессор - ўқитувчиларнинг дарслик ва ўқув қўлланмалар яратиш бўйича режалари мавжуд. Янги талаблар асосида тузилган маъруза матнлари, ўқув-услубий мажмуалар ҳам тайёрланган. Маъруза матнларини тайёрлашда асосан илмий-тадқиқот натижаларига асосланган маълумотлардан фойдаланилган. 

Қарши давлат университетида ҳозирги вақтда 29 та мутахассислик бўйича 403 нафар (1курс 114 нафар давлат гранти, 170 нафар тўлов -контракт, 2-курс 55 нафар давлат гранти, 64 нафар тўлов-контракт) магистрантлар таҳсил олади. Магистратура мутахассисликларига университетда илмий салоҳиятга эга бўлган профессор ўқитувчилар илмий тадқиқот ишларига ва магистрлик диссертацияларига раҳбарлик қиладилар. 

Вазирлар Маҳкамасининг 2015-йил 2-мартдаги 36-сон қарорида Магистратура тўғрисидаги Низом тасдиқланган. 

Ушбу Низом Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисидаги” ва “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури тўғрисидаги қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий малакали илмий ва илмий педагог кадрлар тайёрлаш ва аттестациядан ўтказиш тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида” 2012 йил 24 июлдаги ПФ-4456-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимида магистратура фаолиятини янада такомиллаштириш. Унинг самарадорлигини ошириш чора тадбирлари тўғрисида” 2007 йил 10 сентябрдаги 190 қарорига мувофиқ магистратура фаолиятини янада такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш, кадрлар тайёрлаш сифати ва уларнинг рақобатбардошлигини кучайтириш мақсадида ишлаб чиқилган ва олий таълим муассасаларида магистрлар тайёрлашнинг асосий қоидалари ва тартибини, умумқабул қилинган халқаро стандартларга биноан магистрлик диссертацияси мазмуни ва сифатига қўйиладиган мезонлар ва талабларни белгилайди. 

Бундан ташқари Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2015 йил 11 августда 291-сонли хатида “ZiyoNET” тармоғини ахборот ресурслари билан бойитиб бориш тўғрисидаги буйруғида Магистратура босқичида таҳсил олаётган магистрантлар диссертация ҳимоясидан 30 кун аввал “ZiyoNET”ахборот таълим порталида илмий мақолаларни ёритилишини таъминлаш топширилган. Шу сабабли ҳар йили магистрантлар магистрлик диссертацияларини ҳимоя қилишларидан олдин ўзларининг диссертация мавзулари бўйича чоп эттирган мақолаларини “ZiyoNET” тармоғига жойлаштириб борадилар. 

Ушбу 2020-2021 ўқув йилидан бошлаб магистратурада янги 6та магистратура мутахассисликлари очилди, булар 5А111801-Тасвирий санъат ва амалий безак санъати, 5А110802-Мухандислик графикаси ва дизайн назарияси, 5А112101-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (технологик таълим), 5А112501-Ўзга тиллар гуруҳларида рус тили, 5А140602-География(ўрганиш объекти бўйича), 5А231601 Инсон ресурсларини бошқариш. Бундан ташқари ушбу ўқув йилида ҚарДУ-БелДУ қўшма таълим дастури асосида 3 та мутахассисликка 5А140101-Биология (ботаника), 5А111301-Она-тили ва адабиёти, 5А120102 Лингвистика (инглиз тили) 16 нафар талаба қабул қилинди.

Мутахассисликлар

1-курслар

2-курслар

Жами

Бюджет асосида

Шартнома асосида

Жами

Бюджет асосида

Шартнома асосида

1

5А 111201- Ўзбек тили ва адабиёти

19

1

18

7

1

6

2

5А 111701- Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (бошланғич таълим)

10

2

8

6

2

4

3

5А 120302- Тарих (йўналишлар ва (мамлакатлар бўйича)

20

3

17

8

2

6

4

5А111801 Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (мактабгача таълим

9

1

8

5

2

3

5

5А 140202-Физика (йўналишлар бўйича)

16

15

1

6

6

 

6

5А140501-Кимё (фан йўналиши бўйича)

15

13

2

6

6

 

7

5А 120102 Лингвистика (ўзбек тили)

12

2

10

6

5

1

8

5А 140103-Ихтиология ва гидробиология

     

3

3

 

9

5А 140101-Биология (фан йўналиши бўйича)

19

17

2

9

8

1

10

5А 110901-Педагогика назарияси ва тарихи (фаолият тури бўйича)

10

2

8

5

2

3

11

5А 111601-Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (маънавият асослари)

7

2

5

8

2

6

12

5А 120102-Лингвистика (инглиз тили)

16

3

13

19

2

17

13

5А 130101-Математика (йўналишларбўйича)

23

20

3

7

3

4

14

5А 210201-Психология (фаолият турлари бўйича)

14

2

12

6

2

4

15

5А 140208-Қайта тикланувчан энергия манбалари ва барқарор атроф муҳит физикаси

7

7

-

3

2

1

16

5А 610301-Туризм (фаолият турлари бўйича)

7

1

6

4

1

3

17

5А130202 Амалий математика

12

9

3

     

18

5А230110-Демография.Меҳнат иқтисодиёти

     

2

1

1

19

5А140203-Гелиофизика ва қуёш энергиясидан фойдаланиш

     

3

3

 

20

5А111801-Тасвирий санъат ва амалий безак санъати

9

1

8

     

21

5А110802 Мухандислик графикаси ва дизайн назарияси

9

1

8

     

22

5А112101 Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (технологик таълим)

10

 

10

     

23

5А112101-Ўзга тиллар гуруҳларида рус тили

9

1

8

     

 

24

5А140602- География (ўрганиш объекти бўйича)

10

10

       

 

25

5А140101- Биология(ботаника) БелГУ

5

 

5

     

26

5А120102- Лингвистика(инглиз тили) БелГУ

5

 

5

     

 

27

5А111301 Она тили ва адабийти(рус тили ва адабиёти) БелГУ

3

 

3

     

 

28

5А130202 Амалий математика ва ахборот технологиялари)

     

6

2

4

 

29

5А231601-Инсон ресурсларини бошқариш

8

1

7

     

 

Ж А М И

284

114

170

119

55

64