Ноорганик кимё кафедраси

30 July, 2022

Кафедра мудири: кимё фанлари бўйича (PhD)., в.б. доцент

Бўрихонов Бахтиёр Холмирзаевич

Телефон: (+99897) 384-39-39

Электрон манзили: borixonov90@mail.ru

Кафедра тарихи

Ноорганик кимё кафедраси 2021 йилда университет таркибини қайта ташкил этиш натижасида Кимё кафедраси асосида ташкил этилган. 

Ҳозирги кунда кимё кафедрасида 4 та фан номзоди, 1та фан доктори, доцент, 2 та фан номзоди, в.б доцент, 1 та PhD, катта ўқитувчи ва 9 та ўқитувчилар фаолият кўрсатмоқдалар. Барча ўқитувчилар магистр даражасига эга ва ўз соҳаларида самарали тадқиқотлар олиб боришмоқда.

Кафедра қуйидаги йўналишлар бўйича илмий тадқиқотлар олиб боради:

“Нефть-газни қазиб олиш, қайта ишлаш ва сақлаш корхоналари технологик жиҳозларини ҳамда ускуналарини биокоррозиядан ҳимоя қилиш учун таркибида азот сақлаган ингибиторларни яратиш ва улурни ишлаб чиқириш технологиясини яратиш”

Автобензин ва дизель ёқилғисини октан ва сетан сони ошириш мақсадида ёқилғи хоссаларни модификациялаш учун қўшимчаларни ишлаб чиқариш технологиясини яратиш.

Хиназолон–4 ва унинг ҳосилаларини д- материаллар билан оддий ва аралаш лигандли координацион бирикмалари синтези ва қўлланиши;

Кафедрадаги лаборатория хоналари турли замонавий лаборатория ишларни бажариш  учун жиҳозланган. Ўз навбатида, бу амалий машғулотлар давомида талабалар томонидан фанни ривожлантиришда муҳим ёрдам беради.

Турли йилларда кафедра ўқитувчилари томонидан қуйидаги ишлар нашр этилди:

Монография ва ўқув қўлланмалар:

-  Якубов Э.Ш Научно основи синтеза исследования и применения однородних смешаннолигандних координационних соединений ряда металлов с хиназолоном-4 комплексних хиназолони-4 и их производние. Қарши Насаф. 2021. - 121с.;

- Камолов Л.С. Низкомолекулярних метоболитов токсических грибов Стачйботрус алтернанс.Монография Карши: Насаф. 2014. - 142 с.;

-  Якубов Э.Ш. Синтез и исследование комплексних соединений кобальта(II), меди(II) и синка с хиназолоном-4 и его производними. Монография Насаф. 2015. - 136с.;

- Нахатов.И., Камолов Л.С.Бердимуродов.Э.Т Табиий бирикмалар кимёси лаборатория машғулоти. Ўқув қўлланма Карши: Насаф. 2021. - 142 с.;

- Нахатов.И., Камолов Л.С.  Биоорганик кимё лаборатория машғулоти. Ўқув қўлланма Карши: Насаф. 2021. - 155 с.;

-  Н.Х.Журақулова биоорганик кимё (амалий машғулотлар) Ўқув қўлланма Карши: Насаф. 2021. - 145 с.;

Ўқув-услубий қўлланмалар:

Бердимуродов Э.Т Физикавий кимёнинг назарий асослари Қарши 2021 115 бет

Якубов Э.Ш. Комплекс бирикмалар кимёси фанидан лаборатория машғулотлари Қарши 2021, 123 бет.

Умиров Н.Н Кимёда компьютер моделлаштириш. Ўқув-услубий  қўлланма, Қарши 2021, 125 бет.

 Бердимуродов Э.Т- Квант кимёси ва квант механикаси Қарши 2020, 125 бет

Якубов Э.Ш., Каримов О.Т., Қаршиев М.Т. Нахатов И. Ноорганик кимё фанидан лаборатория машғулотлари. Қарши, Қарши ДУ кичик босмахонаси, 2019, 104бет.

Якубов Э.Ш., Каримов О.Т., Нуриддинова Д.З, Гулбоева Д.Р, Бобилова Ч.Ҳ. Коллоид кимё фанидан лаборатория машғулотлари. Қарши 2019, 107бет.

Нуриддинова Д.З., Чориев А.У. Органик бирикмалар тузилиш назарияси. Ўқув-услубий  қўлланма, Қарши 2018, 195 бет.

Журақулова Н. Ноорганик кимёдан амалий машғулот. Ўқув-услубий  қўлланма, Қарши 2018, 81 бет.

Кафедра профессор-ўқитувчилари:

Бўрихонов Бахтиёр Холмирзаевич           Кимё Фанлари бўйича (PhD)., в.б. доцент

Камолов Луқмон Сирожиддинович          к.ф.н., доцент

Қурбонова Зулфия Ирназаровна               к.ф.н., доцен

Якубов Эркин Шомуротович                к.ф.н., доцент

Бердимуродов Элёр Тўхлиевич          PhD, доцент

Умиров Нурбек Норбутаевич              PhD, в.б. доцент

Журақулова Нигора Холматовна                    PhD, катта ўқитувчи

Шодиев Голиб Чориевич                        ўқитувчи

Алланов Абдигаффор Бердиёрович               ўқитувчи

Норматов Бектош Рамазонович                ўқитувчи

Холмуродова Лазиза Эркиновна                  ўқитувчи

Нуриддинова Дилфуза Зариф қизи                       ўқитувчи

Гулбоева Дилафрўз Рўзибоевна               ўқитувчи

Бозорова Шаҳодат  Эшкобил қизи                 ўқитувчи

Тожиева Севара Номозовна                   ўқитувчи

Тошпўлатов Тиловмурод Ислом ўғли                 ўқитувчи

Кафедрада ўқитилаётган фанлар:

Бакалавриат: 5140500-кимё

Ноорганик кимё

Аналитик кимё

Физикавий кимё

Коллоид кимё

Комплекс бирикмалар кимёси

Кристалло кимё

Юқори молекуляр бирикмалар кимёси

Кимёвий технология

Биоорганик кимё

Кимёвий компютр моделлаштириш

Нанокимё

Кимё ўқитиш методикаси

Ноорганик бирикмалар синтези

Коллоид ва нанокимё

Кимё  саноати

Магистратура: 70530101-Кимё (фан йўналишлар бўйича)

Ноорганик ва аналитик кимёнинг танланган боблари

Физикавий кимёнинг долзарб муаммолари

Кимёвий  анализнинг замонавий усуллари

Кимёда молекуляр моделлашнинг асослари

Тадқиқотнинг замонавий физик кимёвий усуллари