Кимё кафедраси

16 August, 2021

Кафедра мудири: кимё фанлари номзоди, доцент

Камолов Луқмон Сирожиддинович

Телефон: (+99891) 951-68-48

Электрон манзили: kamolov.luqmon@mail.ru

Кафедра тарихи

Кимё кафедраси 1964 йилда университет таркибини қайта ташкил этиш натижасида ботаника кафедраси асосида ташкил этилган. 

Ҳозирги кунда кимё кафедрасида 6 та фан номзоди, доцент, 1 та фан номзоди, катта ўқитувчи, 5 та PhD, катта ўқитувчи ва 14 та ўқитувчилар фаолият кўрсатмоқдалар. Барча ўқитувчилар магистр даражасига эга ва ўз соҳаларида самарали тадқиқотлар олиб боришмоқда. 

Кафедра қуйидаги йўналишлар бўйича илмий тадқиқотлар олиб боради:

- Физиологик фаол моддалар синтези ва хусусиятларини ўрганиш;

- Табиий ва синтетик полимер моддалар синтези ва уларнинг хусусиятларини ўрганиш;

- Қишлоқ хўжалигида фойдаланиш учун биологик фаол препаратларни ишлаб чиқиш. 

Кафедрада ИОТ-07-21 “α-аминонитриллалар асосида юқори самарали биологик фаол моддаларни синтез қилиш” мавзусида инновацион гранти (А.А. Қодиров раҳбарлигида) амалга оширилди. 

Кафедрадаги 101,104 ва 109-хоналар 35 турдаги замонавий лаборатория ишларни бажариш  учун жиҳозланган. Ўз навбатида, бу амалий машғулотлар давомида талабалар томонидан фанни ривожлантиришда муҳим ёрдам беради.

Турли йилларда кафедра ўқитувчилари томонидан қуйидаги ишлар нашр этилди:

Монографиялар:

- Камолов Л.С. Низкомолекулярных метоболитов токсических грибов Stachybotrus alternans. Карши: Насаф. 2014. - 142 с.;

-  Қурбонов М.Ж. Химия тияинданов и тиахиромонов. Карши: Насаф. 2015. - 90 с.;

-  Якубов Э.Ш.Синтез и иследовании комплексных соединения хиназолоны-4 и их производные. Насаф. 2015. - 136с.;

- Қодиров А.А. ɑ - Аминонитриллар синтези ва уларнинг баъзи бир кимёвий ўзгаришлари. Карши: Насаф. 2017, -63 с.

-Нахатов И. Алкалоиды двух видов рода Veratrum и Petilium Raddeanum. Карши: Насаф. 2019, -112 с.

Ўқув-услубий қўлланмалар:

- Қодиров А,А. Алланов А.Б., Муродов М. Аналитик кимё фанидан лаборатория машғулотлари. Ўқув-услубий  қўлланма, Қарши 2017, 105 бет.

- Қодиров А, Умиров Н. Кимёда компютер моделлаштириш. Ўқув-услубий  қўлланма, Қарши 2017, 71 бет.

- Чориев А.У., Холмуродова Л.Э. Назарий кимё. Ўқув-услубий  қўлланма, Қарши 2017, 279 бет.

- Нуриддинова Д,З. Чориев А.У., Камолов Л.С. Биоорганик кимёдан лаборатория машғулотлари. Ўқув-услубий  қўлланма, Қарши 2017, 176 бет.

- Нуриддинова Д.З., Чориев А.У. Органик бирикмалар тузилиш назарияси. Ўқув-услубий  қўлланма, Қарши 2018, 195 бет.

- Қурбонов М.Ж., Маматова Ш.Б., Сафарова М.А. Органик бирикмалар синтези. Ўқув-услубий  қўлланма, Қарши 2018, 224 бет.

- Журақулова Н. Ноорганик кимёдан амалий машғулот. Ўқув-услубий  қўлланма, Қарши 2018, 81 бет.

- Холмуродова Л.Э., Сафарова М.А. Кимёвий кинетика ва катализ. Ўқув-услубий  қўлланма, Қарши 2018, 101 бет.

-  Якубов Э.Ш., Каримов О.Т., Қаршиев М.Т. Нахатов И. Ноорганик кимё фанидан лаборатория машғулотлари. Қарши, Қарши ДУ кичик босмахонаси, 2019, 104бет.

-  Юсупова Ф.З. Якубов Э.Ш. Қодиров А.А. Комплекс бирикмалар кимёси. Қарши, Қарши ДУ кичик босмахонаси. Қарши 2019,78бет.

- Якубов Э.Ш., Каримов О.Т., Нуриддинова Д.З, Гулбоева Д.Р, Бобилова Ч.Ҳ. Коллоид кимё фанидан лаборатория машғулотлари. Қарши 2019, 107бет.

Кафедра профессор-ўқитувчилари:

Камолов Луқмон Сирожиддинович          к.ф.н., доцент

Нахатов Инат Нахатович                          к.ф.н., доцент

Қурбонова Зулфия Ирназаровна               к.ф.н., доцент

Кодиров Абдуахад Абдурахимович       к.ф.н., доцент

Қурбонов Мингниқул Жумақулович        к.ф.н., доцент

Якубов Эркин Шомуротович                к.ф.н., доцент

Ҳакимова Зухра Маллаевна                  к.ф.н., катта ўқитувчи

Чориев Азимжон Уралович                  PhD, катта ўқитувчи

Бердимуродов Элёр Тўхлиевич          PhD, катта ўқитувчи

Умиров Нурбек Норбутаевич              PhD, катта ўқитувчи

Бурихонов Бахтиёр Холмирзаевич     PhD, катта ўқитувчи

Журақулова Нигора Холматовна                    PhD, катта ўқитувчи

Шодиев Голиб Чориевич                        ўқитувчи

Алланов Абдигаффор Бердиёрович               ўқитувчи

Журақулова Нигора Кҳолматовна                  ўқитувчи

Норматов Бектош Рамазонович                ўқитувчи

Каримов Ойбек Тирковович                        ўқитувчи

Каршиев Маруф Толипович                          ўқитувчи

Маматова Шакҳноза Бердикобиловна          ўқитувчи

Сафарова Матлуба Алимкуловна                     ўқитувчи

Кҳолмуродова Лазиза Эркиновна                  ўқитувчи

Нуриддинова Дилфуза Зариф қизи                       ўқитувчи

Гулбоева Дилафрўз Рўзибоевна               ўқитувчи

Бозорова Шаҳодат  Эшкобил қизи                 ўқитувчи

Тожиева Севара Номозовна                   ўқитувчи

Рузиқулов Азим Юсупович                   ўқитувчи

Кафедрада ўқитилаётган фанлар:

Бакалавриат: 5140500-кимё

Ноорганик кимё

Аналитик кимё

Органик кимё

Физикавий кимё

Коллоид кимё

Модда тузилиши

Комплекс бирикмалар кимёси

Кристалло кимё

Юқори молекуляр бирикмалар кимёси

Кимёвий технология

Биоорганик кимё

Кимёвий компютр моделлаштириш

Нанокимё

Кимё ўқитиш методикаси

Органик бирикмалар синтези

Ноорганик бирикмалар синтези

Коллоид ва нанокимё

Кимё  саноати

Магистратура: 5А 140501-Кимё (йўналишлар бўйича)

Ноорганик ва аналитик кимёнинг танланган боблари

Физикавий кимёнинг долзарб муаммолари

Кимёвий  анализнинг замонавий усуллари

Кимёда молекуляр моделлашнинг асослари

Тадқиқотнинг замонавий физик кимёвий усуллари

Органик бирикмаларнинг тузилиши ва реакцияга кириш қобилияти