Касбий таълим кафедраси

24 June, 2021

Кафедра мудири: т.ф.н., дост.

Вардияшвили Афдандил Асқарович

Телефон: (+998 93) 525 14 41

Электрон манзили:  qardu_afdandil@edu.uzvardi41@mail.ru

Кафедра ҳақида

Касбий таълимкафедраси 2014-йил август ойидаИссиқлик физикаси ва энергетикасибазасида ташкил этилди. 2014 йил август ойидан унга т.ф.н., дотсВардияшвили Афдандил Асқарович мудирлик қилмоқда.

Кафедрада 7 нафар доцент, 3 нафар катта ўқитувчи ва 9 нафар ассистент ўқитувчи фаолият олиб бормоқда. Илмий салоҳият – 32 %.

Кафедрада 4та патент олинган, 4 та монография, услубий қўлланмалар, чет эл журналларида ва халқаро, республика миқиёсида конференция материалларида мақола, ҳамда тезислар чоп этилган

Кафедрада тайёрланаётган таълим йўналишлари ва мутахассисликлар: 5312400-Муқобил энергия манбалари (турлари буйича) 5111000-Касб таълими (5320900-Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (енгил саноат) ва 5111000-Касб таълими (5310600- Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси) йўналишлари бўйича ва 5А140204-Қайта тикланувчи энергия манбалари ва барқарор атроф-муҳит физикаси мутахассислиги бўйича кадрлар тайёрланади. Мазкур йўналиш бўйича ҳозирда 185 нафар талаба таҳсил олмоқда.

Кафедрада ўқитиладиган фанлар:

Бакалавриат 5312400-Муқобил энергия манбалари (турлари буйича)

Йўналишга кириш (Муқобил энергия манбалари).

Шамол энергетикаси

Қуёш энергетикаси

Гидрогазодинамика

Электр машиналари.

Метрология ва стандартлаштириш

Иккиламчи энергия манбалари.

Иссиқлик техникасининг назарий асослари.

Атом электр станциялари ва уларнинг эксплуатацияси

Қуёш иссиқлик қурилмалари ва тизимлари.

Биомасса энергияси ва улар асосидаги энергетик қурилмалар

Қуёш элементлари, фотоэлектрик батареялар ва уларнинг бутловчи қурилмаларини тайёрлаш технологиялари

Кичик гидроэлектр станциялар

5111000-Касб талими (5320900-Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (енгил саноат)):

Касбий педагогика

Касбий таълим методикаси

Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлар асослари

Енгил саноат маҳсулотлари материалшунослиги

Расм ва бадиий графика

Амалий антропология ва биомеханика асослари.

Композиция асослари

Костюм ва мода тарихи

Енгил саноат маҳсулотлари лойихалаш асослари

Касб маҳорати.

Ўқув устахонаси

Либос дизайни

Енгил саноат маҳсулотларини конструкциялаш

Енгил саноат маҳсулотлари технологияси

Енгил саноат технологик жиҳозлари

Енгил саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологик жараёнини лойиҳалаш.

5111000-Касб таълими (5310600-Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (автомобиль транспорти)) таълим йўналиши:

Ўзаро алмашувчанлик, стандартлаштириш ва техникавий ўлчовлар

Лойиҳалаш жараёнларини автоматлаштириш асослари

Транспорт воситаларининг тузилиши ва назарияси

Ички ёнув двигателлари

Транспорт воситаларининг электр ва электрон жихозлари

Ишончлилик назарияси ва диагностика асослари

Транспорт воситаларида қўлланиладиган эксплуатацион материаллар

Техник тизимларни бошқариш

Автомобиль йўллари

Касб таълим методикаси

Транспорт воситалари деталларининг иш қобилиятини қайта тиклаш технологиялари

Автотранспорт  тармоғи корхоналарини лойиҳалаш

Автомобиллар техник эксплуатацияси

Автомобиллар сервиси асослари

Технологик жиҳозлар ва уларнинг эксплуатацияси

Харакат   хавфсизлигини ташкил этиш асослари

Автомобилларда юк ва пассажирлар ташиш асослари

Автотранспорт корхоналарининг иқтисодиёти

Автомобилсозлик технологияси асослари

Магистратура

5А140204-Қайта тикланувчи энергия манбалари ва барқарор атроф -муҳит физикаси

Қуёш энергиясининг физикавий асослари

Қуёш энергетикасининг ривожланиш истиқболлари

Қайта тикланувчи энергия манбалари

Фотоволтайканинг физик асослари

Амалий қуёш энергетикаси

Фотоволтайка материалларнинг физикаси

Фотоволтайка материалларнинг оптик хусусиятлари

Қуёш энергетикаси материалшунослиги

Қуёш элементларнинг оптикаси ва спектроскопияси

Кафедра профессор - ўқитувчилари таркиби:

Вардияшвили Афдандил Асқарович, доцент

Теймурханов Анвар техника фанлари номзоди, доцент

Ҳалимов Ғафур Ғуломович, доцент

Бобожонов Йўлдош Тиловович, доцент

Ўтаев Собир Ачилович, досент

Дусяров Акмал Саъдуллаевич досент

Йўлдошев Исроил Абриевич т.ф.д досент

Азимова Шоира Гафуровна, катта ўқитувчи

Зохирова Шахноза Муродиллаевна,ўқитувчи

Вардияшвили Асфандиёр Асқарович, ўқитувчи

Ўроқов Камолиддин Хушвақтович, ўқитувчи

Рахмонов Фарҳод  Гаппарович, ўқитувчи

Қосимов Илёс Салимович, ўқитувчи

Сафаров Бахтиёр Худойназарович ўқитувчи

Якубова Лариса Собировна ўқитувчи

Саъдуллаева Мухайё Хусан қизи ўқитувчи

Даминова Юлдуз Салимовна, ўқитувчи

Каримова Салима Эломоновна, ўқитувчи

Каримов Баходир Сафарович, ўқитувчи

Кафедрада олиб борилаётган илмий ишлар: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 26 майдаги “2017-2021 йилларда қайта тикланувчи энергетикани янада ривожлантириш, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада энергия самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари Дастури тўғрисида”ги ПҚ-3012-сонли қарорига мувофиқ олиб бориладиган илмий-тадқиқот ва амалий изланишларга ўз эътиборини қаратган Қарши давлат университети олимлари Европа иттифоқининг “Erasmus” дастури асосида бажариладиган ишларга фаол иштирок этмоқдалар. Улардан бири “RENES: Қайта тикланувчи энергия манбалари ва барқарор атроф-муҳит соҳасида магистрлик дастурини ишлаб чиқиш” лойиҳаси ҳисобланади.

Лойиҳа грантхолдери-Италиянинг Л`Акуила университети ҳисобланиб, уни амалга оширишда Европанинг 4 та ОТМлари яъни, Италиянинг Л`Акуила Университети бош координатор, Германиянинг Берлин Техника Университети, Швесия Технология Қироллиги институти,Болгариянинг София Химия-технология ва металлургия Университети УCТМ (БЛ) ва Ўзбекистондаги 6та ОТМлари ҳамда ноакадемик ташкилотлар иштирок этмоқдалар.

Лойиҳа 3 йилга (2016-2019 йй) мўлжалланган бўлиб, унинг мақсади: Ўзбекистон давлат муассасалари, саноати экологик ва энергия муаммоларини маҳаллий ва минтақавий даражада ҳал қилишга эга бўлган қайта тикланувчи энергия манбалари ва барқарор атроф-муҳит соҳасидаги мутахассис – муҳандиснинг янги профилини яратишдан иборат.

Юқорида зикр қилинган “RENES” лойиҳасини ва унга қуйилган вазифаларни самарали амалга ошириш мақсадида университетда дотс.А.А.Вардияшвили бошчлигида ишчи гуруҳ шакллантирилган.

Мазкур лойиҳа доирасида Испаниянинг “EDIBON” фирмаси томонидан “Компьютерда бошқариладиган қуёш электр энергия олувчи қурилма”си ва “Компьютерда бошқариладиган қуёшдан иссиқлик энергия олувчи лаборатория қурилма”лари ўрнатилиб, амалий тажриба синовлари ўтказилди.

Erasmus+ лойиҳаси доирасида Испаниянинг “EDIBON” фирмаси томонидан ишлаб чиқарилган “Компьютерда бошқариладиган қуёш электр энергия олувчи қурилмаси” фирма мутахассиси томонидан ўрнатилди, ушбу қурилмалда амалий тажриба синовлари ўтказилмоқда.

Кафедра мудири 2019 йил 29-31 октябрь кунлари Тошкент шаҳрида ўтказилган Халқаро инновацион ғоялар хафталилиги “Innoweek 2019” да иштирок этди.

Қарши давлат университети касбий таълим кафедраси мудири дотс.А.А.Вардияшвили, “Кашкадаря Инвестмент Форум – 2019” форумида илмий ишланмалари билан иштирок этишди.

Қарши давлат университети гелиополигонидаги “Гелиотеплица”да тажриба машғулотларида

Ёш дизайнерлар тугарак машғулотида

Кафедранинг асосий илмий йўналишлари:

1.“Энергия ресурсларини тежашда альтернатив энергия манбаларидан фойдаланиш муаммомлар ва ечимлар”

2.“Ноанъанавий ва қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишда энергия тежамкорлиги”,

3. Касб таълими бўйича ўқитувчилар тайёрлашнинг илмий –услубий асослари.

4.Транспорт воситалари учун ишлатиладиган мотор  мойлари хизмат муддатини узайтириш.

Кафедра манзили: Физика-математика факультети, 4-қават.