Давлат таълим стандартлари, давлат таълим талаблари

28 July, 2022

5120100-Филология ўзбек тили

5610300-Туризм (БАКАЛАВР)

5312400-Муқобил энергия манбалари (турлари бўйича БАКАЛАВР)

5150700-Чолғу ижрочилиги халқ чолғулари

5231600-Инсон ресурсларини бошқариш

5150600 Вокал санъати анъанавий хонандалиги

5140500-Кимё (турлари бўйича)

5320500-Биотехнология Озик овқат озуқа кимё ва қишлоқ хўжалиги

5410100-Агрокимё ва агротупроқшунослик

5411000-Мевачилик ва узумчилик

5411600-Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик

5411700-Иссиқхона хўжалигини ташкил этиш ва юритиш

5110800-Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси

5111100-Мусиқа

5111400-Хорижий тил ва адабиёти

5111700-Бошлангич таълим

5120100-Филология тилларни ўқитиш (Роман-герман филологияси)

5112100-Технологик таълим

5120300-Тарих (мамлакатлар ва йўналишлар бўйича)

5130200-Амалий математика

5140100-Биология (турлари буйича)

5111800-Мактабгача таълим

110000-Педагогика таълим сохаси ДТС

5А111701-Таълим ва тарбия назарияси ва методкаси (Бошланғич таълим) магистратура

5А111801-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (Мактабгача таълим) магистратура

Саҳифалар

Меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар
Давлат таълим стандартлари, давлат таълим талаблари
ҚаршиДУ "Йўл харитаси"