Давлат таълим стандартлари, давлат таълим талаблари

11 March, 2021

5120100-Филология ўзбек тили

5610300-Туризм (БАКАЛАВР)

5312400-Муқобил энергия манбалари (турлари бўйича БАКАЛАВР)

5150700-Чолғу ижрочилиги халқ чолғулари

5231600-Инсон ресурсларини бошқариш

5150600 Вокал санъати анъанавий хонандалиги

5140500-Кимё (турлари бўйича)

5320500-Биотехнология Озик овқат озуқа кимё ва қишлоқ хўжалиги

5410100-Агрокимё ва агротупроқшунослик

5411000-Мевачилик ва узумчилик

5411600-Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик

5411700-Иссиқхона хўжалигини ташкил этиш ва юритиш

5110800-Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси

5111100-Мусиқа

5111400 Хорижий тил ва адабиёти

5111700 Бошлангич таълим

5120100 Филология тилларни ўқитиш (Роман-герман филологияси)

5112100-Технологик таълим

5120300-Тарих (мамлакатлар ва йўналишлар бўйича)

5130200-Амалий математика

5140100-Биология (турлари буйича)

5111800-Мактабгача таълим

110000-Педагогика таълим сохаси ДТС

5А111701 Таълим ва тарбия назарияси ва методкаси (Бошланғич таълим) магистратура

5А111801 Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (Мактабгача таълим) магистратура

Саҳифалар

Умумий маълумотлар
Давлат таълим стандартлари, давлат таълим талаблари