Ботаника кафедраси

21 November, 2022

Кафедра мудири: биология фанлари доктори, профессор

Ёзиев Лутфулло Ҳабубуллаевич

Телефон: (+998 98) 475-42-12

Электрон манзили: yoziyev58@mail.ru

Кафедра ҳақида

Ботаника кафедраси 2021 йил сентябр ойида Ботаника ва экология кафедраси негизида ташкил этилган. Айни пайтда кафедрада 1 нафар фан доктори, профессор, 2 нафар фан номзоди, доцент, 1 нафар фалсафа доктори, доцент, 1 нафар фалсафа доктори ва 6 нафар ўқитувчи фаолият олиб боради. Барча ўқитувчилар магистирлик даражасига эга бўлиб, ўз йўналишлари бўйича самарали илмий тадқиқот ишлари олиб бормоқдалар.

Кафедра қуйидаги йўналишларда илмий тадқиқот олиб боради:

Экстраарид шароитда маданий флорани интродуцентлар билан бойитиш муаммолари;

Интродуцентларнинг янги иқлим шароитида адаптация механизмларини ўрганиш;

Ҳисор тоғ тизмаси дендрофлораси, унинг ўсимликларнинг янги навларини яратишдаги имкониятларини ўрганиш;

Қашқадарё вилоятининг экологик ҳолатини ўрганиш ва баҳолаш.

Кафедрада ИТД-9-18 “Юксак манзарали экзотик дарахт, буталар ва ноёб гулларни Қарши шароитига интродукция қилиш, уларни кўпайтириш методлари ва парваришлаш агротехникасини ишлаб чиқиш” мавзусидги амалий грант доирасида илмий тадқиқот олиб борилган (раҳбар проф. Ёзиев Л.Х.).

Кафедра қошидаги 308 ва 309-хоналар чет элдан келтирилган 32 турдаги замонавий лаборатория ускуналари билан жиҳозланган. Бу орқали талабаларда олинган назарий билимларни амалда қўллаш кўникмаларини ҳосил қилишга имконият яратилмоқда. 

Кафедра аъзолари томонидан турли йилларда қуйидаги нашрлар амалга оширилган:

Монографиялар:

- Ёзиев Л.Х. Опыт интродукции древесных растений в Южный Узбекистан. Ташкент: Фан, 2001. - 210 с.

- Ёзиев Л.Х. Интродукция болотного кипариса и метасеквойи в Узбекистан. Ташкент: Фан, 2002. - 148 с.

- Ёзиев Л.Х., Байсунов Б.Х. Результаты и перспективы интродукции Мелии в Южный Узбекистан. Ташкент: Фан, 2009. - 128 с.

- Ёзиев Л.Х., Хаитов И.Ю. Итоги интродукции некоторых древесных представителей сем. Фабаcэа Линдл., в условиях Каршинского оазиса. Карши: Изд-во КарГУ, 2013. - 168 с.

- Мустафаев С.М. Дикорастушие бобовые растения – источник кормовых ресурсов. -Л.: Наука, 1982, - 282 с.

- Саматова Ш.А. Канны в условиях Каршинского оазиса. Карши: Изд-во Насаф, 2014, - 120 с.

- Саматова Ш.А. Канны в условиях жаркого и сухого климата. Германия, Изд-во ЛАП ЛАМБЕРТ Аcадемиc Публишинг, 2018.

- Бўранова М.О. Ўзбекистон жанубида Липскя инсигниснинг биоэкологияси. - Қарши: “Насаф” НМИУ, 2020 - 116 б.

- Ёзиев Л.Х., Рахимов А.Л. Hibiscus syriacus L. нинг  ўзбекистон шароитига интродукция қилиш натижалари ва истиқболлари - Қарши: “Фан ва таълим”, 2022 -160 б.

Дарсликлар:

- Мустафаев С.М. Ботаника. Тошкент: “Ўзбекистон”, 2002. - 470 б.

- Мустафаев С.М., Ўроқов А.У. Умумий экология. Тошкент: “Янгиланиш”, 2006. - 309 б.

- Мустафаев С.М. Концепция современных наук о природе. Ташкент: Изд-во “Алоқачи”, 2010. - 220 с.

Ўқув қўлланмалар:

- Мустафаев С.М., Ахмедов У.А., Саматова Ш.А. Ботаникадан амалий машғулотлар. Тошкент, 2007.

- Печенитсин В.П., Ёзиев Л.Ҳ. Ўзбекистон шаҳарларини кўкаламзорлаштириш. - Тошкент, 2020 - 160 б.

- Ёзиев Л.Ҳ., Саматова Ш.А., Бўранова М.О. Ботаникадан амалий машғулотлар (ўсимликлар анатомияси ва морфологияси). - Қарши: “Фан ва таълим”, 2021 - 190 б.

- Ёзиев Л.Ҳ., Саматова Ш.А., Манзарали ўсимликлар. Қарши: “Фан ва таълим”, 2021  

 

- Байсунов Б.Х.,.Насриддинова М.Р.  “Ўсимликлар физиологияси (амалий ва лаборатория машғулотлари)” Қарши: “Фан ва таълим”, 2021

Кафедранинг ҳамкорлик алоқалари

Кафедра Россия Федерациясининг олий таълим муассасалари билан ҳамкорлик алоқаларини ўрнатган.

2019 йилнинг 22-29 апрель кунларида Белгород Миллий тадқиқотлар университети билан имзоланган икки томонлама ҳамкорлик шартномаси доирасида “БелГУ” МТУ Фармация, биология ва кимё институти профессорлари: биология фанлари доктори Е.В. Думачёва ва қишлоқ хўжалиги фанлари доктори В.И. Чернявскихлар томонидан кафедра докторантлари, магистрантлари ва иқтидорли талабаларига “Адаптация жараёнлари физиологияси” ҳамда “Ўсимликларнинг биологик ресурслари ва селекцияси” йўналишлари бўйича муаммоли очиқ маърузалар ўтилди. Шунингдек, факультетнинг илмий-тадқиқот олиб бораётган профессор- ўқитувчилари учун “Россияда биологик тадқиқотларнинг ҳозирги ҳолати ва ютуқлари” мавзусида илмий семинар ўтилди.

Кафедра ЎзРФА "Ботаника" институти ҳамкорлигида:

 -ЎзР ФА Ботаника институти “Ўзбекистон флораси” лабораторияси катта илмий ходими О.Т. Тургинов томонидан “Ўзбекистон флорасини тадқиқ қилиш: муаммолар, ютуқлар, истиқболлар” мавзусида семинар.

-ЎзР ФА Ботаника институти “Ўзбекистон флораси” лабораторияси мудири,биология фанлари доктори, академик К.Ш.Тожибаев томонидан “Ўзбекистон ўсимликлар хилма-хиллигини ўрганиш ва биологик хужжатлаштиришнинг янги йўналишлари” мавзусида семинарлар ташкил этилди.

2019 йил 21-29 октябрь кунлари Нижегород давлат унверситети Ботаника ва зоология кафедраси мудири, биология фанлари доктори, профессор А.Г. Охапкин томонидан 5А140100-биология мутахассислиги 1-курс магистрантларига “Илмий тадқиқот методологияси” фани ўтилди. 

2020-2021 ўқув йилидан бошлаб, Қўшма дастур асосида Магистратура мутахассислиги очилди ва 5 нафар магистрант ўқишга қабул қилинди. Магистрантларга Россия Федерациясининг Белгород Миллий тадқиқотлар университети профессор-ўқитувчилари А.Горбачова, О.Воробёва, Й.Присний ва В.Адамовалар “Учение о биосфере”, “Региональные проблемы сохранения биоразнообразия”, “Научно-исследовательская работа и руководство магистерской диссертацией” каби фанлардан таҳсил бермоқдалар.

Ҳамкорлик доирасида кафедралараро тажриба алмашиш, биргаликда ўқув, илмий-тадқиқот ишларини амалга ошириш, ўқув-услубий қўлланма ва дарсликлар яратиш, икки томонлама илмий-амалий конференциялар ташкил этиш борасида қатор истиқболли лойиҳалар кўриб чиқилди. 

Профессор-ўқитувчилар таркиби:

Профессор-ўқитувчиларнинг ФИО

Илмий даражаси ва унвони

Ёзиев Лутфулло Хабибуллаевич

Б.ф.д., профессор

Бойсунов Бобир Хидирович

Б.ф.н., доцент

Саматова Шохиста Азаматовна

Б.ф.н., доцент

Бўранова Муҳайё Ораловна

PhD, доцент

Рахимов Абдулҳофиз Лутфуллаевич

PhD, доц.в.б.

Насриддинова Мехринисо Рахматуллаевна

Ўқитувчи

Норходжаева Азиза Музафаровна

Ўқитувчи

Омонов Ойбек Эшмирзаевич

Ўқитувчи

Бухоров Ғиёс Холбой ўғли

Ўқитувчи

Каттабоева Гулноза Сафаровна

Ўқитувчи

Бердиев Миртемир Фахриддинович

Ўқитувчи

 Кафедрада ўқитиладиган фанлар:

Бакалавриат:

Магистратура:

Ботаника (анатомия, морфология ва ўсимликлар систематикаси)

Ўсимликлар физиологияси

Ситология

Геоботаника

Биогеография

Биология ўқитиш методикаси

Ўсимликлар географияси

Фойдали ўсимликлар

Манзарали ўсимликлар

Ботаника ва ўсимликлар физиологияси

Биологиянинг долзарб муамммолари

Биостатистика

Биология тарихи ва методлари

Фитоценология

Интродукция назарияси

Ўзбекистон флораси

Ўсимликларнинг экологик физиологияси

Ўсимликларнинг ўсиш ва ривожланиш физиологияси