Битирув малакавий иш ҳимояси

20 January, 2021

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI

QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ҚАРШИ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

БУЙРУҚ №139

2018 йил, «03 »май Қарши шаҳри

2017-2018 ўқув йилида бакалавриат таълим йўналишлари битирувчиларининг ЯДАС ва БМИ ҳимояси бўйича комиссия раислари ва аъзоларини тайинлаш тўғрисида

 

Якуний давлат аттестация синовларини ва битирув малакавий ишлар ҳимоясини “Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари битирувчиларининг якуний давлат аттестацияси тўғрисида Низом” талабларига мувофиқ ташкил этиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 07 апрелдаги “Якуний давлат аттестация комиссияси раисларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 300-сонли бўйруғи ижросини таъминлаш мақсадида

Б У Ю Р А М А Н:

1. 2017-2018 ўқув йили бакалавриат битирувчилари Якуний давлат аттестациясига тегишли ўқув режа ва фан дастурларини тўлиқ тугатган ва ўқув режасида назарда тутилган барча синовлардан муваффақиятли ўтган талабаларга Якуний давлат аттестация синовлари ва битирув малакавий иш ҳимояси 2018 йил 1-30 июн кунлари ўтказилсин.

2. Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2009 йил 22 май 160-сонли буйруғига асосан университетни тугатаётган талабаларга ўқув режасидаги фанлардан Якуний давлат аттестация синовларини “ёзма иш” тарзида ўтказилиши ташкил қилинсин.

3. Ўқув ишлари проректори (Ю.Эшқобилов) ва Ўқув-услубий бошқарма бошлиғи (Н.Холмирзаев)га:

- якуний давлат аттестациясини ўрнатилган тартибда ташкил этиш, дастурлар, баҳолаш мезонлари, консультация ва аттестация жадвалларини тасдиқлаш, якуний ДАК таркибига юқори малакали мутахассислар ва олимларни жалб этиш вазифаси юклатилсин.

4. Факультет деканлари ва кафедра мудирларига:

- Якуний давлат аттестация синови ўтказиладиган фанлардан “ёзма иш” вариантлари тузиб, кафедра йиғилишларида ҳамда факультет Кенгашида кўриб чиқиб битирувчиларга олдиндан етказиш;

- “Ёзма иш” саволларининг илмийлигига ва замонавийлигига эътибор қаратиш вазифалари топширилсин.

5. Барча йўналишлар бўйича “Ўзбекистон тарихи ва Миллий ғоя, асосий тушунча ва тамойиллар” фани бўйича ТИҚХММИ Гуманитар фанлар кафедраси профессори, т.ф.д. Мавланов Ўктам ва “Иқтисодиёт назарияси” фани бўйича ТАТУ Қарши филиали Ахборот технологиялари кафедраси мудири и.ф.д, Муҳиддинов Худоёр Якуний давлат аттестацияси синовлари комиссиянинг раиси этиб тайинлансин.

6. Низомга мувофиқ барча факультет деканлари фанлардан бўладиган Давлат аттестация синовлари ва битирув малакавий иш ҳимоясига комиссия аъзоси ҳисоблансин.

“Ўзбекистон тарихи ҳамда Миллий ғоя, асосий тушунча ва тамойиллар” фанлари бўйича

1-Комиссия (математика, амалий математика ва информатика, информатика ўқитиш методикаси, физика, энергетика (иссиқлик энергетикаси), жисмоний маданият, филология ва тилларни ўқитиш (инглиз тили), (француз тили), (немис тили), хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили ва адабиёти), она тили ва адабиёти ( рус тили ва адабиёти) ихтисосликлари бўйича

Аъзолари:

1. Тўраева Матлуба - Тарих кафедраси доценти

2. Хўжамбердиев Турсунпўлат - Ижтимоий фанлар кафедраси доценти

3. Мўминова Гавҳар - Тарих кафедраси доценти

4. Қувватова Нодира - Тарих кафедраси катта ўқитувчиси, т.ф.н.

5. Шайманова Адиба - Ижтимоий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси ф.ф.н.

6. Низомов Хайриддин - Тарих кафедраси катта ўқитувчиси, т.ф.н.

 

2-Комиссия (кимё, биология, география ўқитиш методикаси, тупроқшунослик, экология ва атроф-мухит мухофазаси, биотехнология, меҳнат таълими,тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси, бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш, мактабгача таълим, мусиқий таълим, психология, филология ва тилларни ўқитиш (ўзбек тили), меҳнат иқтисодиёти ва социологияси, туризм) ихтисосликлари бўйича

Аъзолари:

1. Ҳасанов Акрам - Тарих кафедраси мудири, доцент

2. Дуланов Аббос - Ижтимоий фанлар кафедраси доценти

3. Ражабова Н илуфар - Тарих кафедраси катта ўқитувчиси, т.ф.н.

4. Ўроқова Нигора - Тарих кафедраси доценти

5. Тўраева Азиза - Ижтимоий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси

6. Соҳибова Махлиё - Тарих кафедраси катта ўқитувчиси, т.ф.н.

 

“Иқтисодиёт назарияси” фани бўйича

3-Комиссия(миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими, тарих) ихтисосликлари бўйича

Аъзолари:

1. Қўчқоров Ғайбулла - Иқтисод ва сервис кафедрaси мудири, и.ф.н.

2. Абдиев Алимардон - Иқтисод ва сервис кафедрaси доценти

3. Рўзиев Зафар - Иқтисод ва сервис кафедрaси катта ўқитувчиси, и.ф.н.

4. Якубова Шамсия - Иқтисод ва сервис кафедрaси катта ўқитувчиси, и.ф.н.

 

Йўналишлар буйича якуний давлат аттестацияси синови ва битирув малакавий иш ҳимояси учун комиссияси раислари ва аъзолари:

 

5120100 – Филология ва тилларни ўқитиш (Ўзбек тили) ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Менглиев Бахтиёр – Алишер Навоий номидаги ТДЎТАУ Ўзбек тилшунослиги

кафедраси профессори, ф.ф.д, комиссия раиси.

Аъзолари:

2. Шодмонов Нафас - Адабиётшунослик кафедраси мудири, ф.ф.д.

3. Баҳриддинова Башорат - Ўзбек тилшунослиги кафедраси мудири, доцент

4. Абраева Назира - Чироқчи тумани Халқ таълими бўлими мудири

5. Эшонқулов Анвар - Қарши тумани Халқ таълими бўлими мудири

 

5120300 – Тарих (мамлакатлар ва минтақалар буйича) ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Сагдуллаев Анатолий - ЎзМУ Тарих факультети профессори. Академик т.ф.д.,

комиссия раиси

Аъзолари:

2. Ҳасанов Акрам - Тарих кафедраси мудири, доцент

3. Чориев Аҳмад - Тарих кафедраси профессори

4. Бўриев Очил - Тарих кафедраси доценти

5. Мамадиев Баҳодир - Вилоят ўлкани ўрганиш музейи директори

 

5111600-Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Шермуҳамедова Нигина - ЎзМУ Фалсафа кафедраси профессори, ф.ф.д., комиссия раиси

Аъзолари:

2. Қаноатова Феруза - Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими кафедраси мудири,

доцент

3. Эркаев Абдураим - Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими кафедраси доценти

4. Дўсяров Мирзохид - ИИВ Қашқадарё академ лицей директори

5. Саодатова Лола - Республика маданият ва маърифат маркази Қашқадарё вилояти

кенгаши масъул котиби

 

5231600-Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Мухиддинов Худоёр - ТАТУ Қарши филиали Ахборот технологиялари кафедраси

мудири, и.ф.д.комиссия раиси

Аъзолари:

2. Қўчқоров Ғайбулло - Иқтисод ва сервис кафедрaси мудири, и.ф.н.

3. Эркаева Гулбаҳор - Иқтисод ва сервис кафедрaси доценти

4. Узоқов Дилшод - Қарши шаҳар Бандликка кўмаклашиш маркази бошлиғи

5. Турсунов Жавоғир - Қашқадарё вилоят Бандлик бош бошқармаси мутахассиси

5610300-Туризм (Халқаро ва ички туризм) ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Амриддинова Райҳона - СамИСИ Халқаро туризм кафедраси доценти, и.ф.н.

.комиссия раиси

Аъзолари:

2. Қўчқоров Ғайбулло - Иқтисод ва сервис кафедрaси мудири, и.ф.н.

3. Эркаева Гулбаҳор - Иқтисод ва сервис кафедрaси доценти

4. Хўжаёров Ўктам - “Nasaf travel” туристик кампанияси директори

5. Ахунова Гулнора - Афросиёб меҳмонхонаси менежери

 

5120100 – Филология ва тилларни ўқитиш (инглиз тили) ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Сафаров Шахриёр - СамДЧТИ Таржима назарияси ва амалиёти кафедраси

профессори, ф.ф.д.., комиссия раиси

Аъзолари:

2. Дониева Майсара - Инглиз тили ва адабиёти кафедраси мудири, катта ўқитувчи, PhD

3. Қурбонов Парда - Факультетлараро хорижий тиллар кафедраси мудири, катта

Ўқитувчи

4. Алиқулов Абдухаким - Факультетлараро хорижий тиллар кафедраси катта ўқитувчиси,

ф.ф.н.

5. Шукурова Замира - Инглиз тили ва адабиёти кафедраси катта ўқитувчиси

6. Абдуллаева Шахло – ҚМИИ Чет тиллар кафедраси катта ўқитувчиси

7. Юсупова Мунира - Қарши туман 8-ўрта мактаб 1-тоифали ўқитувчиси

 

(иккинчи чет тили)фани бўйича

I-комиссия

1. Сафаров Шахриёр - СамДЧТИ Таржима назарияси ва амалиёти кафедраси

профессори, ф.ф.д.., комиссия раиси

Аъзолари: (Немис тили)

2. Махмудов Алишер - Немис тили ва адабиёти кафедраси мудири

3. Рахимова Юлдуз - Немис тили ва адабиёти кафедраси катта ўқитувчиси

4. Равшанова Насиба - ҚМИИ Чет тили кафедраси катта ўқитувчиси

5. Суяров Адҳам - ҚМИИ Чет тили кафедраси катта ўқитувчиси

II-комиссия

Аъзолари: (Француз тили)

2. Жўрақобилова Ҳамида - Француз тили ва адабиёти кафедраси катта ўқитувчиси, с.ф.н.

3. Зоирова Азиза - Француз тили ва адабиёти кафедраси катта ўқитувчиси

4. Очилов Бобоёр - Вилоят ХТБ методисти

5. Ярманов Фахриддин - ҚМИИ қошидаги академик лицей кафедраси мудири

 

5111400-Хорижий тил ва адабиёт (инглиз тили ва адабиёти) ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Сафаров Шахриёр - СамДЧТИ Таржима назарияси ва амалиёти кафедраси

профессори, ф.ф.д.., комиссия раиси

Аъзолари:

2. Дониева Майсара - Инглиз тили ва адабиёти кафедраси мудири, катта ўқитувчи, PhD

3. Шукурова Замира - Инглиз тили ва адабиёти кафедраси катта ўқитувчиси

4. Абдуллаева З – ҚМИИ Чет тиллар кафедраси катта ўқитувчиси

5. Юсупова М - Қарши туман 8-ўрта мактаб 1-тоифали ўқитувчиси

 

(иккинчи чет тили)фани бўйича

I-комиссия

1. Сафаров Шахриёр - СамДЧТИ Таржима назарияси ва амалиёти кафедраси

профессори, ф.ф.д.., комиссия раиси

Аъзолари: (Немис тили)

2. Махмудов Алишер - Немис тили ва адабиёти кафедраси мудири

3. Рахимова Юлдуз - Немис тили ва адабиёти кафедраси катта ўқитувчиси

4. Равшанова Насиба - ҚМИИ Чет тили кафедраси катта ўқитувчиси

5. Суяров Адҳам - ҚМИИ Чет тили кафедраси катта ўқитувчиси

II-комиссия

Аъзолари: (Француз тили)

2. Жўрақобилова Ҳамида - Француз тили ва адабиёти кафедраси катта ўқитувчиси, с.ф.н.

3. Зоирова Азиза - Француз тили ва адабиёти кафедраси катта ўқитувчиси

4. Очилов Бобоёр - Вилоят ХТБ методисти

5. Ярманов Фахриддин - ҚМИИ қошидаги академик лицей кафедраси мудири

 

5120100 – Филология ва тилларни ўқитиш( Немис тили) ихтисосликлари

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Қаршибоева Улжан - Самарқанд давлат тиббиёт институти тиллар кафедраси

доценти, ф.ф.д.., комиссия раиси

Аъзолари:

2. Махмудов Алишер - Немис тили ва адабиёти кафедраси мудири, катта ўқитувчи

3. Марқаев Комил - Немис тили ва адабиёти кафедраси доценти

4. Хўжаев Ғулом - Немис тили ва адабиёти кафедраси доценти

5. Суяров Адхам - ҚМИИ Чет тили кафедраси катта ўқитувчиси

 

(иккинчи чет тили)фани бўйича

1. Қаршибоева Улжан - Самарқанд давлат тиббиёт институти тиллар кафедраси

доценти, ф.ф.д.., комиссия раиси

 

Аъзолари: (Немис тили)

2. Қурбонов Парда - Факультетлараро чет тиллари кафедраси мудири

3. Суярова Наргиза - Факультетлараро чет тиллари кафедраси ўқитувчиси

4. Турсунов Жаҳонгир - Факультетлараро чет тиллари кафедраси ўқитувчиси

5. Элмуродова Сохиба - Факультетлараро чет тиллари кафедраси ўқитувчиси

5120100 – Филология ва тилларни ўқитиш(Француз тили) ихтисосликлари

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Қаршибаева Улжан - Самарқанд давлат тиббиёт институти Тил, педагогика ва

психология кафедраси доценти, ф.ф.н., комиссия раиси

Аъзолари:

2. Жўрақобилова Ҳамида - Француз тили ва адабиёти кафедраси катта ўқитувчиси, с.ф.н.

3. Зоирова Азиза - Француз тили ва адабиёти кафедраси катта ўқитувчиси

4. Очилов Бобоёр - Вилоят ХТБ методисти

5. Ярманов Фахриддин - ҚМИИ қошидаги академик лицей кафедраси мудири

 

(иккинчи чет тили)фани бўйича

1. Қаршибоева Улжан - Самарқанд давлат тиббиёт институти тиллар кафедраси

доценти, ф.ф.д.., комиссия раиси

 

Аъзолари: (Немис тили)

2. Қурбонов Парда - Факультетлараро чет тиллари кафедраси мудири

3. Суярова Наргиза - Факультетлараро чет тиллари кафедраси ўқитувчиси

4. Турсунов Жаҳонгир - Факультетлараро чет тиллари кафедраси ўқитувчиси

5. Элмуродова Сохиба - Факультетлараро чет тиллари кафедраси ўқитувчиси

 

5111300 – Она тили ва адабиёти ( Рус тили ва адабиёти) ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Назарьян Рубэн - СамДУ Жахон адабиёти кафедраси мудири, доцент, комиссия

раиси

Аъзолари:

2. Ҳамраева Ёрқиной - Рус тили ва адабиёти кафедраси мудири , доцент

3. Элмуродова Лайло - Рус тили ва адабиёти кафедраси катта ўқитувчиси, ф.ф.н.

4. Яфасова Анжела - Косон педагогика –иқтисод коллежи ўқитувчиси

5. Ходжаева Алёна - Қарши ахборот технологиялари коллежи ўқитувчиси

 

5111700-Бошлангич таълим ва спорт тарбиявий иш ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Қаҳҳоров Сиддиқ – БухороДУ Физика кафедраси профессори, п.ф.д, комиссия раиси

Аъзолари:

1.      2. Шодиев Ризамат - Мактабгача ва бошланғич таълим методикаси кафедраси мудири,

профессор

1.      3. Орипова Нодима - Мактабгача ва бошланғич таълим методикаси кафедраси доценти

4. Турсунов Қаҳҳор - ҚМИИ доценти, п.ф.н..

5. Жумаева Лола - Қарши шаҳар 39-мактаб ўқитувчиси

5111800-Мактабгача таълим иш ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Қаҳҳоров Сиддиқ – БухороДУ Физика кафедраси профессори, п.ф.д, комиссия

Аъзолари:

2. Шодиев Ризамат - Мактабгача ва бошланғич таълим методикаси кафедраси мудири,

профессор

3. Орипова Нодима - Мактабгача ва бошланғич таълим методикаси кафедраси доценти

4. Бозорова Ҳулкар - Қарши шаҳар 30-мактабгача таълим муассасаси мудираси

5. Ҳамраева М - Қарши шаҳар 39-сонли мактабгача таълим муассасаси мудираси

 

5111100-Мусиқий таълим ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Эшқобилов Ўроз - Қарши маданият ва туризм коллежи директори., комиссия раиси

Аъзолари:

2. Примов Рашид - Мусиқа таълими кафедраси катта ўқитувчиси

3. Исмоилова Махбуба - Мусиқа таълими кафедраси катта ўқитувчиси, п.ф.н.

4. Азизова Феруза - Қарши шаҳар 29-умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси

5. Равшанов Азиз - Қарши шаҳар Педагогика коллежи ўқитувчиси

 

5210200-Психология ихтисослиги (битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Баратов Шариф - БухДУ Психология кафедраси мудири, п.ф.д, ,профессор,

комиссия раиси

Аъзолари:

2. Файзиева Мавлуда - Психология кафедраси мудири в.в.б., доцент

3. Жабборов Азим - Психология кафедраси профессори

4. Собирова Дилафрўз - БухДУ Психология кафедраси катта ўқитувчиси, PhD

5. Қўзиев Ойбек - Қарши тиббиёт коллежи ўқитувчиси

 

5110800- Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Сатторов Азамат - Ўзбекистон Бадиий Академияси Бадиий Ижодкорлар

уюшмаси Қашқадарё вилоят бўлими бошлиғи, комиссия раис

Аъзолари:

2. Астанов Толиб - Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси кафедраси катта

ўқитувчиси

3. Жабборов Эркин - Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси кафедраси катта ўқитувчиси

4. Алибоев Рахим - Қарши санъат коллежи Рангтасвир ва декоратив амалий безак санъати

кафедраси мудири

5. Рахимов Жўра - ҚМИИ Умумтехника фанлар кафедраси мудири,т.ф.н.

5112100 – Меҳнат таълими ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Файзиев Тулқин – ҚаршиМИИ Иссиқлик энергетикаси кафедраси мудири т.ф.н.,

доцент, комиссия раис

Аъзолари:

2. Махамов Хўжаахмат - Меҳнат таълими кафедраси мудири, доцент

3. Якубов Собир - Меҳнат таълими кафедраси доценти, т.ф.д.

4. Пўлатов Холмурод - Қарши шаҳар 23-мактаб технология фани ўқитувчиси

5. Юсупова Мухайё - Қарши шаҳар ХТХФМТТЭБ бошлиғи

 

5140100- Биология ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Иззатуллаев Зубайдулло - СамДУ Экалогия кафедраси профессори, б.ф.д..,

комиссия раиси

Аъзолари:

2. Хўжамқулов Баҳром – Биология кафедраси мудири, доцент

3. Умиров Озод - Қарши шаҳар кўкаламзорлаштириш идораси раҳбари

4. Бобоназаров Ғоппор - Биология кафедраси доценти

5. Очилов Севин - Қашқадарё вилоят Халқ таълими бошқармаси , Табиий фанлар

бош методисти

 

5110500- География ўқитиш методикаси ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Назаров Маматқодир - Ўзбекистон Миллий университети доценти, г.ф.н.., комиссия

раиси

Аъзолари:

2. Қурбонов Паҳлавон - География кафедраси мудири, катта ўқитувчи, г.ф.н.

3. Усмонова Роҳатжон - География кафедраси доценти

4. Эсергапова Орзигул - Қарши шаҳар 23-мактаб география кафедраси фани ўқитувчиси

5. Султонов Шухрат - ҚМИИ фойдали қазилма конлари геологияси ва разветкаси катта

ўқитувчиси

5140500- Кимё ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Нурқулов Файзулло - Тошкент Кимё-технология илмий-тадқиқот институти катта

илмий ходими, т.ф.д., комиссия раиси

Аъзолари:

2. Камолов Луқмон - Кимё кафедраси мудири доцент

3. Қурбонов Менглиқул - Кимё кафедраси катта ўқитувчи, к.ф.н.

4. Лутфуллаев Саъдулла - ҚМИИ Кимё-технология кафедраси доценти

5. Маллаев Ботир - “Шўртангазкимё” МЧЖ технология бўлими бошлиғи

 

5141000- Тупроқшунослик ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Каримов Ҳусниддин - Республика илмий тадқиқот институти Тупрокшунослик ва

агрокимё кафедраси катта илмий ходими, қ-х.ф.д. комиссия

раиси

Аъзолари:

2. Хайриддинов Акмал - Тупроқшунослик ва экология кафедраси мудири, т.ф.н.

3. Диёрова Муҳаббат - Тупроқшунослик ва экология кафедраси катта ўқитувчиси

4. Хўжамов Шавкат - Агрокимё станцияси Қашқадарё филиали лаборатория бўлими

бошлиғи

5. Шокиров Баҳодир - Вилоят агрокимё ҳимоя АЖ бўлим бошлиғи

5330100- Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Каримов Ҳусниддин - Республика илмий тадқиқот институти Тупрокшунослик ва

агрокимё кафедраси катта илмий ходими, қ-х.ф.д. комиссия

раиси

Аъзолари:

2. Тиловов Туроп - Тупроқшунослик ва экология кафедраси доценти

3. Бозорова Нигора - Тупроқшунослик ва экология кафедраси катта ўқитувчиси, б.ф.н.

4. Жонқобилов Бектемир - Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш бошқармаси бош

мутахассиси

5. Бегматов Жамшид - Атмосфера инспекцияси бўлими мутахассиси

 

5320500- Биотехнология (соҳалар бўйича) ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Жўраев Диёр - Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институтининг

Қашқадарё филиали ишлаб чиқариш бўйича директор ўринбосари.

комиссия раиси

Аъзолари:

2. Каримов Олим - Биотехнология кафедраси мудири, б.ф.н.

3. Ҳайитов Илҳом - Биотехнология кафедраси катта ўқитувчиси, б.ф.н.

4. Очилов Султон - Қашқадарё стандартлаштириш ва метерология бошқармаси бош

мутахассиси

5. Жўраев Диёр - Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институтининг Қашқадарё

филиали ишлаб чиқариш бўйича директор ўринбосари, PhD

 

5140200-Физика ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Отожонов Шавкат - ЎзМУ Фотоника кафедраси профессори, ф-м.ф.д.

комиссия раиси

Аъзолари:

2. Қуйлиев Баҳром - Физика кафедраси мудири, доцент

3. Хайриддинов Ботир - Физика кафедраси профессори

4. Бекмуродов Зафар - Муборак ГҚИЗ мухандис технологи

5 Сатторов Бобоназар - Касби тумани Майманоқ касб-ҳунар коллежи директори, доцент

 

5130100-Математика ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Норманов Абдуғаффор - ЎзМУ Геометрия кафедраси профессори, ф-м.ф.д..,

комиссия раиси

Аъзолари:

2. Алиқулов Эшпулат - Математик кафедраси мудири, катта ўқитувчиси, ф-м.ф.н.

3. Абулов Абдумумин - Математик кафедраси катта ўқитувчиси, ф-м.ф.н.

4. Ғуломов Отабек - ТСНҚ бўлими бошлиғи, ф-м.ф.н.

5. Мўминов Жўра - ҚарДУ қошидаги 2-академик лицей Аниқ фанлар кафедраси мудири

 

5130200-Амалий математика ва информатика ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Алоев Рахматулл - ЎзМУ Математик моделлаштириш ва крипто анализ

кафедраси мудири профессор, ф-м.ф.д., комиссия раиси

Аъзолари:

2. Каримов Қаюм -Амалий математика ва информатика кафедраси мудири, п.ф.н

3. Шукуров Омон -Амалий математика ва информатика кафедраси доценти, ф-м.ф.д.

4. Узоқов Зоир -ТАТУ Қарши филиали доценти

5. Абдурахмонов Равшан - Қарши ахборот технологиялари коллежи директори

 

51107000-Информатика ўқитиш методикаси ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Алоев Рахматулл - ЎзМУ Математик моделлаштириш ва крипто анализ

кафедраси мудири профессор, ф-м.ф.д., комиссия раиси

Аъзолари:

2. Каримов Қаюм -Амалий математика ва информатика кафедраси мудири, п.ф.н

3. Қаюмова Насиба -Амалий математика ва информатика кафедра катта ўқитувчиси, ф-м.ф.н.

4. Узоқов Зоир -ТАТУ Қарши филиали доценти

5. Абдурахмонов Равшан - Қарши ахборот технологиялари коллежи директори

 

5111000- Касбий таълим (5310100- Энергетика (иссиқлик энергетикаси)) ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1 Қодиров Исмоил - ҚаршиМИИ Иссиқлик энергетикаси кафедраси доценти

ф-м.ф.н., комиссия раиси

Аъзолари:

2. Муродов Исмоил - Касб таълими кафедраси катта ўқитувчи, т.ф.н.

3. Ҳалимов Ғофур - Касб таълими кафедраси доценти

4. Темирхонов Анвар - Касбий таълим кафедраси доценти, т.ф.н.

5. Сатторов Дилшод - Қашқадарё вилоят “Иссиқлик манбаи” ДУК 2-локал қозонхона

бошлиғи

 

5112000- Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият ихтисослиги

(битирув малакавий иш ҳимояси) бўйича

1. Эргашев Рашид - Қарши МИИ Жисмоний тарбия кафедраси мудири, катта

ўқитувчи, комиссия раис

Аъзолари:

2. Салайиддинов Ботир - Жисмоний маданият назарияси ва методикаси кафедраси катта

ўқитувчиси

3. Бегалиев Бахтиёр - Жисмоний маданият назарияси ва методикаси катта ўқитувчиси

4. Эргашев Рашид - ҚМИИ Жисмоний тарбия кафедраси мудири

5. Махмудов Сардор - Қарши педагогика коллежи жисмоний маданият бўлими бошлиғи

 

7. Якуний давлат аттестация синовларини қабул қилувчи комиссия котиблари этиб қуйидагилар тайинлансин:

 

1. Султонова Раиса - Филология ва тилларни ўқитиш (Ўзбек тили)

ихтисослиги буйича

2. Қўлдошев Ҳусан - Тарих ихтисослиги буйича

3. Халимов Жавлон - Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси, Туризм

ихтисосликлари буйича

4. Ниёзов Собир - Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ

таълими ихтисослиги буйича

5. Некбоева Раъно - Филология ва тилларни ўқитиш (Инглиз тили) ,

Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили ва

адабиёти) ихтисосликлари буйича

6. Нодирова Мафтуна - Филология ва тилларни ўқитиш (Немис тили,

Француз тили) ихтисосликлари буйича

7. Тўраева Умида - Она тили ва адабиёти (Рус тили ва адабиёти)

ихтисослиги бўйича

8. Чориева Феруза -Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш

ихтисослиги бўйича

9. Тоғаева Зилола - Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси,

Меҳнат таълими, ихтисосликлари бўйича

10. Ражабова Лола - Психология, Мусиқа таълими ва мактабгача

таълим ихтисосликлари буйича

11. Насриддинова Мехринисо - Биология ихтисослиги бўйича

12. Маматова Шавхноза - Кимё ихтисослиги бўйича

13. Бердиқулова Мухайё - География ўқитиш методикаси ихтисослиги

бўйича

14. Холиқова Сурайё - Тупроқшунослик, Экология ва атроф мухит

мухофазаси ихтисосликлари бўйича

15. Турдиев Ўрал - Физика ихтисослиги бўйича

16. Суюнова Гавҳар - Биотехнология ихтисослиги бўйича

17. Халилов Акбар - Математика ихтисослиги бўйича

18. Матанов Мухаммад - Амалий математика ва информатика,

- Информатика ўқитиш методикаси

ихтисосликлари бўйича

19. Қосимов Илёс - Касбий таълим (соҳалар бўйича)

ихтисосликлари бўйича

20. Бўриев Камол - Жисмоний тарбия ихтисослиги бўйича

 

8. Ўқув ишлари проректори (Ю.Эшқобилов), ўқув-услубий бошқарма бошлиғи (Н.Холмирзаев) ва факультет деканларига:

- якунловчи шарҳий маърузаларни белгиланган жадвал асосида кундузги бўлимда 2018 йил 21 майдан 31 майгача тегишли кафедра профессор – ўқитувчилари ўқишини ташкил этиш;

- 2018 йил 1 - 30 июн кунлари якуний давлат аттестацияси синови «ёзма иш» ва битирув малакавий иш ҳимояси тасдиқланган жадвал асосида ўтказилишини ташкил қилиш, битирувчилар иштирокини таъминлаш ва уни назорат қилиш вазифаси юклатилсин.

9. Якуний давлат аттестацияси ўтказувчи кафедра мудирларига:

- 2018 йил 11 майга қадар тегишли фанлардан «ёзма иш» вариант саволларини тузиб ўқув-услубий бошқармага (2 нусха) топшириш масъулияти юклатилсин.

10. Молия-иқтисодиёт ишлари бўйича проректор в.в.б. (Б.Алихонов)га:

- Якуний давлат аттестацияси комиссия аъзоларига керакли канцелярия ва кўргазмали ўқув қуроллари билан таъминлаш, аудиторияларни талаб даражасида жиҳозлашга ёрдам бериш вазифалари топширилсин.

11. Ушбу буйруқни бажарилишини назорат қилишни ўз зиммамда қолдираман.