Эълонлар

Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг 6-сонли йиғилиши

22 June, 2022

Қарши давлат университети ҳузуридаги филология фанлари бўйича илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2021.Fil.70.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг 6-сонли йиғилиши

КУН ТАРТИБИ

2022 йил 24 июнь                                               Қарши шаҳри

 

II. Илмий муҳокама. 

Илмий муҳокама. Соат 14.00. да Навоий давлат педагогика институти тадқиқотчиси Шарипова Рахима Мухторовнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Замонавий ўзбек шеъриятида табиат рамзларининг бадиий талқини” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзган диссертацияси муҳокамаси.

Диссертация (2022 йил, 26 март № 8- баённома) муҳокама қилинган. Тадқиқот Навоий давлат педагогика институтида бажарилган.

 

Ихтисослик: 10.00.02 – Ўзбек адабиёти.

Илмий раҳбар: филология фанлари доктори, проф. Д. Қувватова. 

Тақризчиларфилология фанлари доктори, проф. Н. Жабборов.

филология фанлари номзоди, доц. Ш. Каромова. 

Илмий семинар раиси:                                       ф.ф.д., проф. Д. Тўраев

Илмий семинар илмий котиби:                  ф.ф.д., доц. Н. Очилов