Эълонлар

Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг 4-йиғилиши

16 June, 2022

Қарши давлат университети ҳузуридаги филология фанлари бўйича илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2021.Fil.70.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг 4-йиғилиши

КУН ТАРТИБИ

2022 йил 17 июнь Қарши шаҳри

II. Илмий муҳокама. 

Илмий муҳокама. Соат 14.00. да Қарши давлат университети тадқиқотчиси Акрамов Шерзод Халмирзаевичнинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Истиқлол даври ўзбек қиссаларида миллий озодлик курашчилари образи талқини” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзган диссертацияси муҳокамаси.

Диссертация (2022 йил, 30 март № 5- баённома) муҳокама қилинган. Тадқиқот Қарши давлат университетида бажарилган. 

Ихтисослик: 10.00.02 – Ўзбек адабиёти.

Илмий маслаҳатчи: филология фанлари доктори, проф. Н. Жабборов. 

Тақризчилар: филология фанлари доктори, проф А. Холмуродов.

филология фанлари доктори, доц. И. Ғаниев. 

Илмий семинар раиси:             ф.ф.д., проф. Д. Тўраев

Илмий семинар илмий котиби:            ф.ф.д., доц. Н. Очилов

Теглар: #4