Эълонлар

Илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий семинарнинг 1-йиғилиши

16 June, 2022

Қарши давлат университети ҳузуридаги филология фанлари бўйича илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2021.Fil.70.01 рақамли Илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий семинарнинг 1-йиғилиши

КУН ТАРТИБИ

2022 йил 17 июнь Қарши шаҳри 

I. Илмий муҳокама. Соат 10.00. да Қарши давлат университети тадқиқотчиси Нуриддинов Шоҳобиддин Бабаяровичнинг 10.00.10 – Матншунослик ва адабий манбашунослик ихтисослиги бўйича “Комил Хоразмий девони манбалари генеалогияси ва матн танқиди муаммоси” мавзусидаги филология фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзган диссертацияси муҳокамаси.

Диссертация (2022 йил, 30 март №5 -баённома) муҳокама қилинган. Тадқиқот Қарши давлат университетида бажарилган. 

Ихтисослик: 10.00.10 – Матншунослик ва адабий манбашунослик.

Илмий маслаҳатчи: филология фанлари доктори, проф. Н. Жабборов. 

Тақризчилар: филология фанлари доктори, доц. И. Cулаймонов

филология фанлари доктори, доц. З. Қобилова.

филология фанлари доктори, доц. Ҳ. Эшонқулов 

Илмий семинар раиси:             ф.ф.д., проф. Д. Тўраев

Илмий семинар илмий котиби:            ф.ф.д., доц. Н. Очилов

Теглар: #1