Эълонлар

Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарнинг 2022 йил 17 июнь куни соат 10:00 ва 14:00 да навбатдаги йиғилиши

14 June, 2022

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2021.Fil.70.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарнинг 2022 йил 17 июнь куни соат 10:00 ва 14:00 да навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

1. Нуриддинов Шоҳобиддин Бабаяровичнинг 10.00.10. - Матншунослик ва адабий манбашунослик ихтисослигида филология фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган “Комил Хоразмий девони манбалари генеалогияси ва матн танқиди муаммоси мавзусидаги диссертацияси муҳокамаси (соат 10:00да).

 2. Акрамов Шерзод Халмирзаевичнинг 10.00.10. - Ўзбек адабиёти ихтисослигида филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган “Истиқлол даври ўзбек қиссаларида миллий озодлик курашчилари образи талқини” мавзусидаги диссертацияси муҳокамаси (соат 14:00да).

Манзил: Қарши шаҳри, Кўчабоғ кўчаси, 17. Қарши давлат университети математика ва компьютер илмлари факультети 205-хона (2-қават).    

Tel.: (0375) 225-34-14, fax: (0375) 221-00-56, e-mail: kardu@mail.ru