Эълонлар

Маҳмудова Умида Урал қизининг филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

6 October, 2021

Маҳмудова Умида Урал қизининг филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

“Реклама матнлари таржимасининг лингвомаданий ва услубий жиҳатлари” мавзусида

Маҳмудова Умида Урал қизининг 10.00.06 – “Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик” ихтисослиги бўйича “Реклама матнлари таржимасининг лингвомаданий ва услубий жиҳатлари” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси иши ҳимояси Самарқанд давлат чет тиллар институти ҳузуpидaги илмий дapaжa бepувчи PhD.03/30.12.2019.FiL/Ped.83.01 paқaмли Илмий кeнгaшнинг 2021 йил 7 октябрь куни соат 14:00 дaги мaжлиcидa бўлиб ўтaди.

 

Карши давлат университети жамоаси номидан  муваффакият тилаймиз!