Ustoz-shogird maktabi

1 December, 2021

Qarshi davlat universitetida ustoz-shogird maktabi bo‘yicha professorlarga biriktirilgan o‘qituvchilar to‘g‘risida MA’LUMOT

T/r

Doktorantning F.I.SH.

PhD/DSc

Ixtisoslik shifri va nomi

Dissertatsiya ishining mavzusi

Ilmiy rahbar/konsultantning F.I.SH., ilmiy darajasi (ixtisoslik shifri va nomi), ilmiy unvoni, lavozimi

Doktorant

1.

Shukurov Otabek Ulashevich

DSc

10.00.01 - O‘zbek tili

“O‘zbek tilidagi yangi davr o‘zlashmalarining tarixiy ildizlari, struktur, semantik va leksikografik xususiyatlari” (Mustaqillik davri materiallari asosida)

Mengliyev Baxtiyor Rajabovich, filologiya fanlari doktori, professor, 10.00.01 - O‘zbek tili, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Tayanch doktorant

 1

Raximov Abror Maxmud o‘g‘li

PhD

01.01.01-Matematik analiz

Kompleks sohada dinamik sistemalar

Dilmurodov Nasriddin fizika matematika fanlari nomzodi, professor, 01.01.01-Matematik  analiz, Qarshi davlat universiteti, matematik analiz va differensial tenglamalar kafedrasi professori

 2

Tuxtayev Erkin Egamberdiyevich

PhD

01.01.05 - Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika

Dispersiyasi noma’lum bo‘lgan diskret vaqtli tarmoqlanuvchi tasodifiy jarayonlarning asimptotik strukturasi

Imomov A’zam Abduraximovich, fizika-matematika fanlari doktori, dotsent 01.01.05 - Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika, Qarshi davlat universiteti, Algebra va geometriya kafedrasi mudiri

 3

Dovranov Quvondiq Turaqulovich

PhD

01.04.04 - Fizik elektronika

Formirovaniye nanorazmernix struktur v pripoverxnostnoy oblasti poluprovodnikov metodom ionno- plazmennogo  osajdeniya

Normurodov Murodullo Tog‘ayevich, fizika-matematika fanlari doktori, 01.04.04 - Fizik elektronika, Qarshi davlat universiteti, nazariy va eksperimental, nazariy va eksperimental kafedrasi professori

 4

Davranov Xujamkul Turakulovich

PhD

01.04.04 - Fizik elektronika

Sozdaniye tonkix plenok CuSi2, LiSi metodam ionno-plazmennogo i ionno-luchevogo nanoseniya

Normurodov Murodullo Tog‘ayevich, fizika-matematika fanlari doktori, 01.04.04 - Fizik elektronika, nazariy va eksperimental, Qarshi davlat universiteti,  nazariy va eksperimental kafedrasi professori

 5

Qurbonov Ulug‘bek Abdurahmonovich

PhD

02.00.03 - Organik kimyo

Biologik faollikka ega bo‘lgan xinolin alkaloidlari sintezi va modifikatsiyasi

Juraqulov SHerzod Niyatqobulovich, kimyo fanlari nomzodi, 02.00.03-organik kimyo va 02.00.10-biorganik kimyo, O‘zRFA O‘simlik moddalari kimyosi instituti katta ilmiy xodim

 6

Karimov Oybek

Tirkavovich

PhD

02.00.03 - Organik kimyo

Yuqori haroratga chidamli polimer kompozitsiyalari uchun organik qo‘shimchalar olish va texnologiyasini ishlab chiqish.

Nurqulov Fayzulla Nurmuminovich, texnika fanlari doktori, 02.00.14 - Organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi, toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti professor

 7

Qarshiyev Ma’rufjon Tolipovich

PhD

02.00.14 - Organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi

maxalliy xom-ashyolar asosida olingan poliolifenlarni fizik-kimyoviy xususiyatini rostlovchi oligomer modifikator olish texnologiyasi

Nurqulov Fayzulla Nurmuminovich, texnika fanlari doktori, 02.00.14 - Organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi, toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti professor

 8

Mamatova Shahnoza Berdiqobilovna

PhD

02.00.14 - Organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi

maxalliy xom-ashyolar asosida nanotuzilishli xitozan va uning xosilalarini istiqbolli usullarda olish, fizik-kimyoviy xossalarini o‘rganish va ularning qo‘llanilishi.

Ixtiyarova Gulnora Akmalovna, Kimyo fanlari doktori, professor, 02.00.14 - Organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi, toshkent davlat texnika universiteti umumiy kimyo kafedrasi mudiri

 9

Buxorov G‘iyos Xolboy o‘g‘li

PhD

03.00.05 - Botanika

O‘zbekiston florasida tarqalgan Fritillaria L. (Liliaceae) turlari

Turginov Orzimat Turdimatovich, biologiya fanlari falsafa doktori, katta ilmiy xodim, 03.00.05 – Botanika, O‘zRFA Botanika instituti

      10

Berdiyev Mirtemir Fahriddinovich

PhD

03.00.05 - Botanika

Qashqadaryo viloyati  tabiiy fitosenozlarida
Medicago turkumi vakillarining populyatsion
xususiyatlari

Yelena Vladimirovna Dumacheva, Biologiya fanlari bo‘yicha doktori  dotsent, 03.00.05 – Botanika, Belgorod davlat milliy tadqiqot universiteti dotsenti

 11

Odilov Jahongir Qobil o‘g‘li

PhD

05.01.07-Matematik modellashtirish. Sonli usullar va  dasturlar majmui

Kompyuternoye modelirovaniye napryajennogo sostoyaniya sterjnevix konstruksiy metodom konechnix elementov. Sterjenli konstrutsiyalar kuchlanganlik holatini  chekli elementlar usulida kompyuterli modellashtirish

Polatov Asxad Muxamedjanovich, fizika-matematika fanlari doktori, 05.01.07-Matematik modellashtirish. Sonli usullar va  dasturlar majmui, O‘zbekiston Milliy universiteti Algoritmlar va dasturlash texnologiyalari kafedrasi professori

 12

Suyarov Nurbek Rustamovich

PhD

07.00.01-O‘zbekiston tarixi

Mustabid sovet tuzumining Qashqadaryo viloyatida amalga oshirgan qatog‘onlik siyosati va uning salbiy oqibatlari(XX asrning 80-yillari)

Turayeva Matluba Xoliqulovna, tarix fanlari nomzodi, dotsent, 07.00.01-O‘zbekiston tarixi, Qarshi davlat universiteti, o‘zbekiston tarixi kafedrasi mudiri

 13

Baxramov Temurbek Baxtiyor o‘g‘li

PhD

07.00.01-O‘zbekiston tarixi

Buxoro amirligi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy-madaniy hayotida Qashqadaryo vohasining tutgan o‘rni

Eshov Baxodir Jo‘rayevich, tarix fanlari doktori, professor, 07.00.01-O‘zbekiston tarixi, Qarshi davlat universiteti, o‘zbekiston tarixi kafedrasi professori

 14

Xoliqov G‘olib Jahongirovich

PhD

07.00.01-O‘zbekiston tarixi

O‘zbekistonning sog‘liqni saqlash sohasida xalqaro tashkilotlar va xorijiy mamlakatlar bilan hamkorligi (1991-2021)

Mo‘minova Gavxar Esonovna, tarix fanlari doktori, dotsent, 07.00.01-O‘zbekiston tarixi, Qarshi davlat universiteti jaxon tarixi kafedrasi mudiri

 15

Ernazarov Azim Xudoyqulovich

PhD

07.00.01-O‘zbekiston tarixi

G‘uzor bekligida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlar

Xasanov Akram Muminovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent, 07.00.01-O‘zbekiston tarixi, Qarshi davlat universiteti, o‘zbekiston tarixi kafedrasi dotsenti

 16

Buronov Olim Murodullayevich

PhD

07.00.01-O‘zbekiston tarixi

O‘zbekistonda qishloq aholisi sog‘ligini saqlash: yutuqlar va muammolar (1991-2021 yillar)

Mo‘minova Gavxar Esonovna, tarix fanlari doktori, dotsent, 07.00.01-O‘zbekiston tarixi, qarshi davlat universiteti jaxon tarixi kafedrasi mudiri

 17

Shodiyeva Dilnoza Aminovna

PhD

07.00.01-O‘zbekiston tarixi

O‘zbekistonda Oliy ta’lim tizimining yo‘lga qo‘yilishi va rivojlantirilishi (Qashqadaryo viloyati misolida, 1945-2020 yy)

Mo‘minova Gavxar Esonovna, tarix fanlari doktori, dotsent, 07.00.01-O‘zbekiston tarixi, Qarshi davlat universiteti jaxon tarixi kafedrasi mudiri

 18

Ochilova Dilobar Juraqulovna

PhD

07.00.01-O‘zbekiston tarixi

Qo‘qon xonligining davlat boshqaruvi va huquqiy tizimi

Eshov Baxodir Jo‘rayevich, tarix fanlari doktori, professor, 07.00.01-O‘zbekiston tarixi, Qarshi davlat universiteti, o‘zbekiston tarixi kafedrasi professori

 19

Ismatullayev Jasurbek Anvarovich

PhD

08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot

O‘zbekiton Respublikasi mintaqalarining investitsion jozibadorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish

Qodirov Abdirashid Majidovich, iqtisod fanlari doktori, professor, 08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti qoshidagi iqtisodiy tadqiqotlar markazi sektor mudiri

 20

Shukurov Ulug‘bek Shokirovich

PhD

08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot

Hududlar salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirish (Qashqadaryo viloyati misolida)

Qodirov Abdirashid Majidovich, iqtisod fanlari doktori, professor, 08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti qoshidagi iqtisodiy tadqiqotlar markazi sektor mudiri

21

Jamolov Davronbek Baxtiyor o‘g‘li

PhD

09.00.04-Ijtimoiy falsafa

Globallashuv sharoitida Milliy madaniyatni rivojlantirish muammolari. (Ijtimoiy falsafiy aspekt)

Choriyev Sanjar Anvarovich, falsafa fanlari doktori, professor,  09.00.04-Ijtimoiy falsafa, Qarshi davlat universiteti, ijtimoiy fanlar kafedrasi mudiri

 22

Boratov Eldor Muhitdinovich

PhD

09.00.04-Ijtimoiy falsafa

Adolat ma’naviyatning kategoriyasi sifatida

Erkayev Abduraxim Panjiyevich, falsafa fanlari nomzodi, professor, 09.00.04-Ijtimoiy falsafa, Qarshi davlat universiteti, milliy g‘oya va ma’naviyat asoslari kafedrasi professori

 23

Imomov Elyor Ikromovich

PhD

09.00.04-Ijtimoiy falsafa

Oliy ta’lim muassasalarida ma’naviy muhitni yanada sog‘lomlashtirish yo‘llari

Choriyev Sanjar Anvarovich, falsafa fanlari doktori, professor,  09.00.04-Ijtimoiy falsafa, Qarshi davlat universiteti, ijtimoiy fanlar kafedrasi mudiri

 24

Karimova Xurriyat Sharipovna

PhD

10.00.01-O‘zbek tili

O‘zbek tilida jasorat semali leksemalarning  semantikasi va strukturasi

Tojiyeva Gulbahor Nomozovna, Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent,  10.00.01-O‘zbek tili, Qarshi davlat universiteti Ilmiy kotibi

 25

Nurmurotov Ilhom Bekmurod o‘g‘li

PhD

10.00.01-O‘zbek tili

O‘zbek tilida tinish belgilari lingvopoetikasi

Bahriddinova Bashorat Madiyevna filologiya fanlari doktori, dotsent, 10.00.01-O‘zbek tili, Qarshi davlat universiteti, O‘zbek tilshunosligi kafedrasi mudiri

 26

Tilovova Muyassar Yo‘ldosh qizi

PhD

10.00.02 – O‘zbek adabiyoti

Badiiy ijod fenomenologiyasi(Shukur Xolmirzayev ijodi bo‘yicha)

Shodmonov Nafas Nomozovich, filologiya fanlari doktori, dotsent, 10.00.10-Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik, Qarshi davlat universiteti,  adabiyotshunoslik kafedrasi mudiri

 27

Shodiyeva Surayyo Salohiddin qizi

PhD

10.00.02 – O‘zbek adabiyoti

Salohiddin Salohiyning "Gul va bulbul" dostoni poetikasi

Shodmonov Nafas Nomozovich, filologiya fanlari doktori, dotsent, 10.00.10-Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik, Qarshi davlat universiteti, adabiyotshunoslik kafedrasi mudiri

 28

Yo‘ldoshev Rustam Elmurodovich

PhD

13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

Amaliy faoliyatli yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni metodik tayyorgarligini takomillashtirish

Shodiyev  Rizamat Davronovich, pedagogika fanlari doktori, professor, 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi, Qarshi davlat universiteti, Boshlang‘ich ta’lim kafedrasi mudiri

 29

Sobirova Noiba Zafar qizi

PhD

13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari xulqidagi deviatsiyani oldini olishning pedagogik imkoniyatlari.

Yoziyeva Umida Lutfullayevna, pedagogika fanlari buyicha falsafa doktori, dotsent, 13.00.01-Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi, Qarshi davlat universiteti magistratura bulimi boshlig‘i

 30

Xo‘jamberdiyeva Maftuna Norqobilovna

PhD

13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

Boshlang‘ich ta’limda eydekologik kategoriyalar izchilligi metodik  ta’minotni takomillashtirish

Aslanova Orzigul Pirimovna, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, 13.00.01-Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi, Qarshi davlat universiteti, boshlang‘ich ta’lim kafedrasi dotsenti

 31

Xolmurodov Dilmurod Sobir o‘g‘li

PhD

13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

Kasbiy ta’lim prinsiplari asosida metodik tizimni takomillashtirish (Mehnat ta’limi ixtisosligi buyicha)

Tursunov Qahhor  Shonazarovich, pedagogika fanlari doktori, dotsent 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi, Qarshi Muhandislik Iqtisodiyot Instituti Fizika kafedrasi dotsenti

 32

Boymatova Munavvar Ravshan qizi

PhD

13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari emotsional barqarorligini shakllantirish metodikasini takomillashtirish

Shodiyev  Rizamat Davronovich, pedagogika fanlari doktori, professor, 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi, Qarshi davlat universiteti, boshlang‘ich ta’lim kafedrasi mudiri

 33

Raimberdiyev Asqarjon Asrorovich

PhD

13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

Boshlang‘ich ta’lim jarayonida o‘quvchilar iqtidorliligini tashxislash va rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.

Tojiyeva Gulbahor Nomozovna, Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent,  10.00.01-O‘zbek tili, Qarshi davlat universiteti Ilmiy kotibi

 34

Usarova Marg‘uba Nazar qizi

PhD

13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

Bo‘lajak o‘qituvchilarni pedagogik faoliyatdagi  konflikli vaziyatlarni bartaraf etishga tayyorlash

Nurullayeva Shaxlo Uktamovna,  pedagogika fanlari doktori,  13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi, Qarshi dvlat universiteti, boshlang‘ich ta’lim kafedrasi  dotsenti

 35

Qorjovov Bobur Jovli o‘gli

PhD

13.00.05 - Kasb-hunar ta’limi nazariyasi va metodikasi

Tasviriy san’at darslarida talabalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish metodikasi (OTM misolida)

Kamolov Iftixor Baxtiyorovich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, 13.00.05 - Kasb-hunar ta’limi nazariyasi va metodikasi, Qarshi davlat universiteti, tasviriy va muhandislik grafikasi kafedrasi mudiri

 36

Keldiyarova Vazira Botirovna

PhD

13.00.08 - Maktabgacha ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

Maktabgacha yoshdagi bolalar obrazli tafakkurini shakllantirish texnologiyasi

Oripova Nodima Xalilovna, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, 13.00.08 - Maktabgacha ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi, Qarshi davlat universiteti, maktabgacha ta’lim kafedrasi mudiri

 37

Parmonova Laylo Ilxomovna

PhD

13.00.08 - Maktabgacha ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

Maktabgacha yoshdagi bolalar sensor tarbiyasini amalga oshirish metodikasi (Montessori dasturi asosida)

Shodiyev  Rizamat Davronovich, pedagogika fanlari doktori, professor, 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi, Qarshi davlat universiteti, boshlang‘ich ta’lim kafedrasi mudiri

 38

Maxatova Nozima Ismatillo qizi

PhD

19.00.05 - Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya

Zamonaviy rahbar boshqaruv faoliyatidagi gender tafovutlarning ijtimoiy etnik xususiyatlari

Jabborov Azim Meyliqulovich, psixologiya fanlari doktori, professor, 19.00.05 - Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya, Qarshi davlat universiteti, psixologiya kafedrasi professori

 39

Amonova Sanobar Xamidjonovna

PhD

19.00.05 - Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya

Global axborot makonida yoshlar tarbiyasidagi muammolarning psixologik xususiyatlari

Jabborov Azim Meyliqulovich, psixologiya fanlari doktori, professor, 19.00.05 - Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya, Qarshi davlat universiteti, psixologiya kafedrasi professori

40

Adilova Shoxida Tuychiyevna

PhD

19.00.05 - Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya

Shaxsda suitsid oldi xulk-atvor shakllanishining psixologik xususiyatlari

Fayziyeva Mavlyuda Xudayarovna, psixologiya fanlari nomzodi, dotsent, 19.00.05 - Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya, Qarshi davlat universiteti, psixologiya kafedrasi dotsenti

 41

Ishankulova Gulzoda Baxromovna

PhD

19.00.05 - Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya

Uzbek oilalarida shaxslararo munosabatlar tasiridagi gender tenglikning ijtimoiy- yetnik xususiyatlari

Fayziyeva Mavlyuda Xudayarovna, psixologiya fanlari nomzodi, dotsent, 19.00.05 - Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya, Qarshi davlat universiteti, psixologiya kafedrasi dotsenti

Maqsadli tayanch doktorant

1

Nabiyeva Sharifa Ismailovna

PhD

10.00.01 - O‘zbek tili

Uzbek tilining ortologik ukuv lugatlarini yaratishning lingvistik asoslari"

Baxriddinova Bashorat Ma’diyevna filologiya fanlari doktori, dotsent, 10.00.01 - O‘zbek tili, Qarshi davlat universiteti, o‘zbek tilshunosligi  kafedrasi mudiri

 2

Salomov Ismoil Isroil o‘g‘li

PhD

07.00.01 - O‘zbekiston tarixi

Ikkinchi jahon urushi yillarida fan va ta’lim(1941-1945)

Temirova Charos Husanovna, tarix fanlari nomzodi, dotsenti, 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari  instituti qarshi filiali Gumanitar fanlar kafedrasi mudiri

 3

Davronov Abdulloh Norpulat o‘g‘li

PhD

07.00.01 - O‘zbekiston tarixi

O‘zbekistonda harbiy kadrlar tayyorlash tarixi (1992-2020 yy)

Ergasheva Yulduz Alimovna, professor, 07.00.01- O‘zbekiston tarixi, Qarshi muxandislik-iqtisodiyot instituti, o‘zbekiston tarixi kafedrasi mudiri

Stajyor tadqiqotchilar

 1

Muqumov Asqar Hamza o‘g‘li

PhD

01.01.02 - Differensial tenglamalar va matematik fizika

 

Imomnazarov Xolmatjon Xudoynazarovich fizika-matematika fanlari doktori, dotsent. 01.01.02 - Differensial tenglamalar va matematik fizika, RFA Sibir bo‘limi hisoblash matematikasi geofizika laboratoriyasi mudiri

 2

Eralov Azamat Jomurodovich

PhD

07.00.01 - O‘zbekiston tarixi

O‘zbekistonning janubiy hududlarida turizmning rivojlanish tarixi (1991-2020)

Ergasheva Yulduz Alimovna, professor, 07.00.01- O‘zbekiston tarixi, Qarshi muxandislik-iqtisodiyot instituti, o‘zbekiston tarixi kafedrasi mudiri

 3

Yusupova Shaxlo Baxtiyor qizi

PhD

01.01.01 - Matematik analiz

A(z)-analitik funksiyalar va ularning ba’zi tatbiqlari.

Jabborov Nasriddin Mirzoodilovich, Fizika matematika fanlari doktori professor, 01.01.01 - Matematik analiz, Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikasiyalar institutining ijrochi direktori

 4

Gulboyeva Dilafruz Ruziboyevna

PhD

02.00.03 - Organik kimyo

Qashqadaryo viloyati suv va tuproqni monitoringini o‘tkazish va metallarni ajratib olish uslubini yaratish

Smanova Zulayxo Asanaliyevna, kimyo fanlari doktori professor, 02.00.03 - Organik kimyo, O‘zbekiston Milliy universiteti, Analitik kimyo kafedrasi mudiri

 5

Egamberdiyeva Ozoda Shuxrat qizi

PhD

01.04.04 - Fizik elektronika

Pd-Ba metall qotishmasining yuza xususiyatlarini elektron spektroskopiya usuli bilan tahlil qilish

Tashatov Allanazar Qarshiyevich, fizika-matematika fanlari doktori, 01.04.04 - Fizik elektronika, nazariy va eksperimental, Qarshi davlat universiteti,  nazariy va eksperimental kafedrasi professori

 6

Bobonazarova Sevara Odil qizi

PhD

13.00.08 - Maktabgacha ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

Bo‘lajak pedagoglarni tarbiyalashda akmeologik yondashuvni takomillashtirish metodikasi

Nurullayeva Shaxlo Uktamovna,  pedagogika fanlari doktori, 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi, Qarshi dvlat universiteti, boshlang‘ich ta’lim kafedrasi  dotsenti

 7

Turopova Ma’mura Safar qizi

PhD

19.00.05 - Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya

Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi talabalarida kasbiy ko‘nikmalarni shakllantirishning psixologik xususiyatlari

Maksadova Mexriniso Sayxonovna, psixologiya fanlari nomzodi, dotsent, 19.00.05 - Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya, Qarshi davlat universiteti, psixologiya kafedrasi dotsenti