01 / 07
02 / 07
03 / 07
04 / 07
05 / 07
06 / 07
07 / 07

Ichki nazorat va monitoring bo‘limi

Saidov Baxtiyor Jamolovich

2014 уil 24 avgustdan Ichki nazorat va monitoring bo‘imi boshlig'i

Telefon:  (998 75) 221-21-04

Electron manzil:  qardu_saidov@edu.uz

 

Ichki nazorat va monitoring bo’liming asosiy vazifalari.

  1. Universitetda Respublika Prezidenti farmonlari, qarorlari, farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasi oily ta’limga oid qaror va farmoyishlari,yuqori tashkilotlarning qaror va farmoyishlarini, vazirlikning hay’at qarorlari, buyruqlari,yo’riq xatlari, modemogramma va telefonogrammalarini, shuningdek universitetning Kengash qarori va buyruqlarining bajarilishini nazorat qilish va monitoringni olib boorish;
  2. Kadrlar tayyorlash sifati, ularga bo’lgan ehtioyj va mehnat bozorini rivojlantirish va universitet bo’yicha rejalashtirilgan barcha tadbirlarni,hamda univesitet moddiy-texnika , bazasining monitoringini olib borish.
  3. O’quv jaraoynini sifatli, tasdiqlangan dars jadvali asosida tashkil etilishini va talabalar davomatini nazorat qilish va monitoringini olib borish.
  4. Unibersitet professor- o’qituvchlar tarkivi va ularning malakasini oshirish va qayta tayoyrlash sifatining ichku nazoratini olib boorish.
  5. Talabalar bilimini reyting tizimi asosida xolis va adolatli baholanishini nazorat qilish. Zarur hollarda yakuniy nazoratlardan keyin fanlar bo’yicha qo’shimcha sinovlar o’tkazish.