0 (375) 225 - 34 - 13               

 

QARSHI DU ARM FOK LABORATORY LANGUAGES TTJ JARAYON MARAFON MASTER OBOD 02 03 04 05 07
01 / 15

QARSHI DU

QARSHI DU

QDU

QARSHI DU
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
02 / 15

ARM

03 / 15

FOK

04 / 15

LABORATORY

05 / 15

LANGUAGES

06 / 15

TTJ

TTJ

07 / 15

JARAYON

08 / 15

MARAFON

09 / 15

MASTER

MAGISTRATURA

10 / 15

OBOD

OBOD

11 / 15

02

12 / 15

03

13 / 15

04

14 / 15

QarshiDU

05

QarshiDU
15 / 15

07Ustuvor yo‘nalishlar

Ovozlar reytingi:  / 0
SayozZo'r 

Qarshi davlat universiteti kafedralari ilmiy tadqiqotlarining  ustuvor yo‘nalishlari

 T.r.

Ustuvor yo‘nalishlar

Kafedra

1

Molekulyar spektroskopiya metodi asosida muhitlarni tadqiq etish

Fizika

2

Funksiyalar nazariyasi, funksional analiz va matematik fizika  tenglamalari

Matematika

3

Turli muhitlarda to‘lqin jarayonlarini matematik modellashtirish

AM va informatika

4

Energiya resurslarini tejashda muqobil energiya manbalaridan foydalanish

Kasbiy ta’lim

5

 Qashqadaryo viloyati florasi va faunasini o‘rganish, boyitish va ulardan oqilona foydalanish muammolari

Biologiya

6

Ovqatlanish fiziologiyasi va aholining turli guruhlari orasida oqilona ovqatlanishni tashkil qilish masalalari

Fiziologiya va biotexnologiya

7

Qashqadaryo viloyati tabiatidan foydalanishning geoekologik muammolari

Geografiya

8

Qashqadaryo viloyati tuproq unumdorligini saqlash va ekologik vaziyatning monitoringini olib borish

Tuproqshunoslik va ekologiya kafedrasi

9

Kimyoviy faol moddalar olish va ulardan amaliyotda foydalanish

Kimyo

10

Adabiy hodisalarning tarixiy tadriji va nazariy taraqqiyoti masalalari

Adabiyotshunoslik

11

O‘zbek tili leksikologiyasi va terminologiyasi muammolari

O‘zbek tilshunosligi

12

Hozirgi zamon ingliz tilida lingvistik tahlil va tarjima muammolari

Ingliz tili va adabiyoti

13

Hozirgi zamon nemis tilida lingvistik tahlil va tarjima muammolari

Nemis tili va adabiyoti

14.

Hozirgi zamon fransuz tilida lingvistik tahlil va tarjima muammolari

Fransuz tili va adabiyoti

15

Hozirgi zamon rus tilida lingvistik tahlil va tarjima muammolari

Rus tili va adabiyoti

16

Qashqadaryo tarixi, arxeologiyasi va etnologiyasining dolzarb muammolari

Tarix

17

Barkamol avlod shaxsini shakllantirishda obyektiv shart-sharoitlar va subyektiv omillar dialektikasi

Ijtimoiy fanlar

18

Ma’naviy tarbiyaning metodologik masalalari

MG‘, MAvaHT

19

Milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishning hududiy muammolari

Iqtisodiyot va servis

20

Ta’lim tizimini takomillashtirish: ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlashning nazariy va metodik asoslari

MT va BT metodikasi 

21

Uzluksiz ta’lim-tarbiya mazmunini modernizatsiyalashning nazariy va amaliy asoslari

Pedagogika

22

Ijtimoiy va pedagogik psixologiyaning etnik tamoyillari

Psixologiya

23

Mehnat ta’limi o‘qituvchilari tayyorlashning metodologik, didaktik va metodik asoslari

Mehnat ta’limi

24

Musiqa va tasviriy san’at fanlarini o‘qitishning ilmiy metodik asoslari

Musiqa ta’limi va tasviriy san’at

25

Jismoniy madaniyat o‘qituvchilari tayyorlashning ilmiy metodik asoslari

Jismoniy madaniyat

MASOFAVIY TA'LIM

INTERAKTIV XIZMATLAR

PEDAGOGIK PORTFOLIO

FOTOLAVHALAR

________________________________________________________________

© Qarshi davlat universiteti  www.qarshidu.uz 

________________________________________________________________