Эълонлар

Қарши давлат университети ҳузуридаги филология фанлари бўйича илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2021.Fil.70.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг 3-йиғилиши

12 March, 2022

Қарши давлат университети ҳузуридаги филология фанлари бўйича илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2021.Fil.70.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг 3-йиғилиши 

КУН ТАРТИБИ

2022 йил 12 март                                            Қарши шаҳри 

I. Илмий муҳокама. Соат 10.00. да Бухоро давлат университети тадқиқотчиси Худойқулова Марҳабо Аҳадовнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Ўзбек танқидчилигида баҳс: табиати ва тараққиёти” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзган диссертацияси муҳокамаси.

Диссертация (2021 йил,  20 ноябрдаги 66-баённома) муҳокама қилинган. Тадқиқот Бухоро давлат университетида бажарилган. 

Ихтисослик: 10.00.02 – Ўзбек адабиёти.

Илмий маслаҳатчи: филология фанлари доктори, проф. Ш. Аҳмедова. 

Тақризчилар: филология фанлари доктори, проф Б. Йўлдошев.

                         филология фанлари доктори, доц. Г. Сатторова.  

Илмий семинар раиси:                                       ф.ф.д., проф. Д. Тўраев

Илмий семинар илмий котиби:                        ф.ф.д., доц. Н. Очилов