Эълонлар

Қарши давлат университети ҳузуридаги филология фанлари бўйича илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2021.Fil.70.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг 2-йиғилиши

7 March, 2022

Қарши давлат университети ҳузуридаги филология фанлари бўйича илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2021.Fil.70.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг 2-йиғилиши 

КУН ТАРТИБИ

2022 йил 11 март                                            Қарши шаҳри

 

I. Илмий муҳокама. Соат 10.00. да Бухоро давлат университети тадқиқотчиси Низомова Шохиста Шодиевнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Замонавий шеъриятда сув ва олов образларининг рамзий-тимсолий талқинлари” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзган диссертацияси муҳокамаси.

Диссертация (2021 йил, 7 октябрь № 49 баённома) муҳокама қилинган. Тадқиқот Бухоро давлат университетида бажарилган.

 

Ихтисослик: 10.00.02 – Ўзбек адабиёти.

Илмий маслаҳатчи: филология фанлари доктори, проф. Д. Ўраева.

 

Тақризчилар: филология фанлари доктори, проф Н. Жабборов.

                 филология фанлари доктори, доц. Н. Очилов. 

 

II. Илмий муҳокама.

 

Соат 13.00. да Бухоро давлат университети тадқиқотчиси Камолов Ихтиёр Нигматуллаевичнинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Тарихий-бадиий манбаларда Бобур образи талқинига бағишланган биографик ёндашув” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзган диссертацияси муҳокамаси.

Диссертация (2021 йил, 7 октябрдаги № 49- баённома) муҳокама қилинган. Тадқиқот Бухоро давлат университетида бажарилган.

 

Ихтисослик: 10.00.02 – Ўзбек адабиёти.

Илмий раҳбар: филология фанлари доктори, проф. Д. Қувватова.                          

                          

Тақризчилар: филология фанлари доктори, доц. У. Расулова.

                филология фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD), доц. Р. Жумаев

                                 

 

        Илмий семинар раиси:                                       ф.ф.д., проф. Д. Тўраев

      Илмий семинар илмий котиби:                      ф.ф.д., доц. Н. Очилов