01 / 07
02 / 07
03 / 07
04 / 07
05 / 07
06 / 07
07 / 07

KONFERENSIYALAR

Qarshi davlat universitetida 2017 yilda o‘tkazilgan ilmiy konferensiyalar to‘g‘risida ma’lumot

Konferensiya mavzusi

O‘tkazilgan joyi,

sanasi

Mas’ul

kafedra, bo‘lim

Xalqaro miqyosidagi ilmiy konferensiyalar

1

Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishlarni avtomatlashtirish va optimallashtirishning dolzarb muammolari

Qarshi davlat universiteti 2017 yil, 17-18 noyabr

Mehnat ta’limi kafedrasi, ilmiy bo‘lim

Respublika miqyosidagi ilmiy konferensiyalar

2

Muqobil energiya manbalaridan foydalanishda energiya tejamkorlik muammolari

Qarshi davlat universiteti

2017 yil 28-29 aprel

Kasbiy ta’lim kafedrasi, ilmiy bo‘lim

3

Islom Karimov saboqlari

Qarshi davlat universiteti 2017 yil, 15-16 dekabr

Ijtimoiy falsafa kafedrasi, ilmiy bo‘lim

Vazirlik miqyosidagi ilmiy konferensiyalar

4

Adabiyotshunoslik, tilshunoslik va tarjimashunoslikning dolzarb muammolari

Qarshi davlat universiteti

2017 yil, 24-25 mart

Fakultetlararo xorijiy tillar kafedrasi, ilmiy bo‘lim

5

Oliy ta’lim muassasalarida fanlarni o‘qitishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanishning dolzarb muammolari

Qarshi davlat universiteti

2017 yil, 14-15 aprel

Amaliy matematika va informatika kafedrasi, ilmiy bo‘lim

6

Ijtimoiy fanlarni oliy ta’limda o‘rganishning dolzarb nazariy-metodologik muammolari

Qarshi davlat universiteti

2017 yil, 17-18 aprel

Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi kafedrasi, ilmiy bo‘lim

7

Rus filologiyasi va tarjimashunoslikning dolzarb muammolari

Qarshi davlat universiteti

2017 yil, 21-22 aprel

Rus tili va adabiyoti kafedrasi, ilmiy bo‘lim

8

O‘zbek tilshunosligi - XXI asrda

Qarshi davlat universiteti

2017 yil, 5-6 may

O‘zbek tilshunosligi kafedrasi, ilmiy bo‘lim

9

Zamonaviy ijtimoiy-madaniy jarayonlar va tarix ta’limi-barkamol avlodni yuksak ma’naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashning muhim omili

Qarshi davlat universiteti

2017 yil, 20 may

Tarix kafedrasi, ilmiy bo‘lim

10

Jismoniy madaniyat sport mashqi va adaptiv jismoniy madaniyatning dolzarb muammolari hamda istiqbollari

Qarshi davlat universiteti

2017 yil, 21-22 aprel

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasi, ilmiy bo‘lim

Viloyat miqyosidagi ilmiy konferensiyalar

11

“Fan, taraqqiyot va yoshlar” iqtidorli talabalar ilmiy-amaliy konferensiyasi

Qarshi davlat universiteti,17 may

Ilmiy bo‘lim

12

“Ilm-fan va innovatsiya” magistr, tayanch doktorantlari, professor - o‘qituvchilar ilmiy-amaliy konferensiyasi

Qarshi davlat universiteti,22 may

Ilmiy bo‘lim