2016-2017 o‘quv yilida quyidagi ma’ruzalar tinglandi:

22.12.2016

dots. O. G‘ulomov (QarshiDU),

“Mukammal formalar haqida”

 

15.12.2016

dots. M.Abulov (QarshiDU),

“Bir uchinchi tartibli nolakol masala”


01.12.2016

dots. A.Hamrayev (QarshiDU),

“Qat’iy novolterra kvadratik stoxastik operator haqida”

 

24.11.2016

dots. N. Dilmuradov (QarshiDU),

“Siljishli singulyar operatorli tenglamalar haqida”

 

17.11.2016

prof. Y.X. Eshkabilov (QarshiDU),

“Частично интегральные операторы типа Фредгольма”

JoomShaper