01 / 07
02 / 07
03 / 07
04 / 07
05 / 07
06 / 07
07 / 07

Loyihalar

 Davlat ilmiy-texnika dasturlari doirasida bajarilayotgan tadqiqot ishlarining natijalari

2017 yilda universitet professor-o‘qituvchilari tomonidan 1 ta fundamental, 6 ta amaliy loyihalar va 1 ta innovatsion loyihalari amalga oshirildi. Ularning umumiy qiymati joriy yilda – 415 mln 864 ming so‘mni tashkil etgan

Joriy yilda universitetda bajarilayotgan 8 ta grant loyihalarida 61 nafar xodim qatnashdi. Ularning 10 tasi iqtidorli talaba va magistrlar. Olingan ilmiy natijalar asosida 2 ta monografiya, 1 ta o‘quv qo‘llanmasi, mahalliy va xorijiy jurnallarda jami 31 ta maqola hamda xorijiy va mahalliy anjumanlarda jami 46 ta tezislar chop ettirilgan.

Universitetda bajarilayotgan grant loyihalari haqida ma’lumot

Loyiha raqami, nomi va rahbari

Summasi, ming so‘m

Amaliy loyihalar

 

1.

A-4-47 “Quvvati 30 kvt.soat gelioissiqxonali quyosh qishloq uyini yaratish”. Ilmiy rahbar: dotsent Vardiyashvili A.B

58827

2.

A-4-46 “Avtonomlashtirilgan quyosh chorvachilik va parrandachilik kompleks qurilmasini ishlab chiqish va tadqiqotlar o‘tkazish”.

Ilmiy rahbar: professor Xayriddinov B.E.

58826

3.

A-13-38 “Ikki fazali muhit to‘lqin dinamikasi to‘g‘ri va teskari masalalarni nazariy va sonli tadqiq qilish”.Ilmiy rahbar: dotsent Xolmurodov A.

62 356

4.

A-13-39 “Uglevodorodlar (metan, etan, butan v.b) tarkibidagi gaz va suyuqliklar (H2S, CO2, H20 v.b) miqdorini aniqlash metodini yaratish”.

Ilmiy rahbar: dotsent Qo‘yliyev B.

58 826

5.

A-1-173 “Yoshlarni umumilliy qadriyatlarimizga xos tarbiyasini shakllantirish texnologiyasi va metodikasini ishlab chiqish”.

Ilmiy rahbar: dotsent Shodiyev R.

39 889

6.

KA-7-005+KA7-008 “Asosiy kanaldan iste’molchilarga uzutiladigan suvni ratsional taqsimlashni boshqarish”. Ilmiy rahbar: dotsent Babajonov Y.

35 295

Innovatsion loyihalar

 

1.

IOT-2016-7-21 “α-Aminonitrillar asosida yuqori samarali biologik faol birikmalar sintezi”. Ilmiy rahbar: dotsent Qodirov A

59 095

Fundamental loyiha

 

1

OT-F-4-03 “Uzluksiz hamda diskret vaqtli aniq dinamik sistemalar, qismiy integral operatorlar spektrlari” Ilmiy rahbar prof. Eshqabilov YU

42 750

Universitet bo‘yicha jami

415 864