01 / 07
02 / 07
03 / 07
04 / 07
05 / 07
06 / 07
07 / 07

dissertasiya

 

Dissrtatsiyani tayyorlash va rasmiylashtirish

 • Dissertatsiya ishiga umumiy talablar
 • Ilmiy doklad sifatidagi dissertatsiya
 • Dissertatsiya strukturasi
 • Dissertatsiya matnini bo‘limlarga ajratish
 • Dissertatsiya matnini shakllantirish
 • Jadvallar, formula va rasmlarni shakllantirish
 • Dissertatsiya qo‘l yozmasini tayyorlashga talablar
 • Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxatini tayyorlash
 • Dissertatsiyani himoya qilish uchun ko‘rgazmali materiallarni tayyorlash
 • Dissertatsiyani rasmiylashtirish qoidalari
 • Ko‘rgazmali misollar (Dissertatsiya titul varag‘i, dissertatsiya mundarijasi, dissertatsiyaning kirish qismini tayorlash varianti, dissertatsiyaning xulosa qismini tayorlash varianti, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxatini tayyorlash misollari, jadvallarni shakllantirish misollari, rasmlar va grafik ob’ektlarni shakllantirish misollari, avtoreferat muqovasi)

Dissertatsiyani himoya qilish

 • Kengashga ariza
 • Dissertatsiya ishining dastlabki ekspertizasi
 • Dissertatsiyani ixtisoslashgan kengashga qabul qilish
 • Yetakchi tashkilot taqrizi
 • Yetakchi tashkilot taqrizini tayyorlash varianti
 • Rasmiy opponent taqrizi
 • Rasmiy opponent taqrizini tayyorlash varianti
 • Ilmiy rahbar taqrizi
 • Avtoreferatga taqrizlar
 • Dissertatsiya himoyasi tartibiga tayyorgarlik
 • Dissertatsiya ishi natijalari ma’ruzasi haqida
 • Dissertatsiya himoyasi tartibi
 • Ixtisoslashgan kengash ekspert xay'ati xulosasi  (Misol)
 • Ixtisoslashgan kengash xulosasi loyihasi

Tashkiliy ishlar

 • Dissertatsiya mavzusini e’lon qilish
 • Dissertatsiya himoyasini e’lon qilish (e'lon matniga misol)
 • Dissertasiya ishi natijalarini tadbiq qilish dalolatnomasi tuzish