0 (375) 225 - 34 - 13               

 

QARSHI DU
01 / 07

QARSHI DU

QARSHI DU

QDU

QARSHI DU
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
02 / 07
03 / 07
04 / 07
05 / 07
06 / 07
07 / 07
ARM

Ilmiy maqola

Ovozlar reytingi:  / 4
SayozZo'r 

1.YEVROPANI YEMIRGAN G‘OYA

2.TA’LIMNI OPTIMALLASHTIRISH MUAMMOLARI

3.«Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch» asarini mushohada qilish zaruriyati

4.SAYYOHLIK XIZMATINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI

5.Mustaqilligimizning 25 yilligiga

6.ISLOM KARIMOVNING MA’NAVIY JASORATI

7.XALQIMIZ QALBIDA MANGU YASHAYDI

8.Islom Karimov ish uslubi (Qashqadaryo viloyatidagi rahbarlik faoliyatini xotirlash misolida)

9.Рейтинговая система оценки и контроля знаний учащихся в Республики Узбекистан

10.Основные модели словообразования неологизмов

11.1 oktabr — O‘qituvchi va murabbiylar kuni

12.Пути совершенствования изучения английского языка в деле подготовки Конкурентоспособных специалистов технического профиля

13.Сочетаемость языка и культуры в метафоре

14.ТРУДНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ С НЕОЛОГИЗМАМИ

15.ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СУППЛЕТИВНОСТИ

16.SYNONYMS OF “TO LOOK” IN ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN

17.СЛОВООБРАЗОВАНИЕ С КОНЦЕПТУАЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ

18.THE VERB: ASPECT AND ITS MAIN USING IN SENTENCE

19.14-yanvar - Vatan himoyachilari kuni

20.Carleman’s Formula for a Matrix Polydisk

21.Формула Вейля для специалных полиедров

________________________________________________________________

© Qarshi davlat universiteti  www.qarshidu.uz 

________________________________________________________________