01 / 07
02 / 07
03 / 07
04 / 07
05 / 07
06 / 07
07 / 07

KIMYO KAFEDRASI

Kafedra mudiri: kimyo fanlari nomzodi,

dotsent Kamolov Luqmon Sirojiddinovich

Telefon: (+99891) 951-68-48

Elektron manzili: kamolov.luqmon@mail.ru

 

 

Kafedra tarixi

Kimyo kafedrasi 1964-yilda tashkil etilgan. O‘tgan davr mobaynida dastlab kafedraga prof Q.Shodmonov, dots. N.Boboqulov, dots. E.Yoqubov, dots.I.Naxatov, dots. M.J. Qurbonov kafedra mudiri lavozimida faoliyat ko‘rsatgan. Hozirgi kunda “Kimyo” kafedrasini dotsent Kamolov Luqmon Sirojiddinovich faoliyat ko‘rsatmoqda.

Kafedrada 8 nafar fan nomzodi, shundan 3 nafar  dotsent, 5 nafar katta o‘qituvchi va 16 nafar  assistent-o‘qituvchilar  faoliyat ko‘rsatadi. Ilmiy salohiyat – 34 % ni tashkil etadi

Kafedrada 5140500 - Kimyo yo‘nalishi va 5A140503-Neft va gaz kimyosi va texnologiyasi magistratura mutaxassisligi bo‘yicha kadrlar tayyorlanmoqda hamda 02.00.03-Organik kimyo, 02.00.14 - Organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi mutaxassisliklari bo‘yicha tayanch doktoranturalar mavjud.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011-yil 20-maydagi “Oliy ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-1533-sonli qarori asosida Qarshi davlat universitetda o‘quv laboratoriyalar zamonaviy asbob uskunalar bilan jihozlandi.

Kafedra o‘qituvchisi Choriyev Azimjon Uralovich 2017 yil “Almashingan metoksifenollarni xloratsetillash va xloratsetil mahsulotlar asosida sintezlar” mavzusida 02.00.03 - Organik kimyo mutaxassisligi bo‘yicha falsafa fanlari doktori (PhD) ilmiy darajasini oldi.

Kimyo kafedrasida xalqaro aloqalarni kuchaytirish maqsadida Xitoy Xalq Respublikasining Tiyanzin Universitetida kafedra o‘qituvchisi E.Berdimurodov 1 yil davomida stajirovkada bo‘ldi. 2017 yilning noyabir oyida kimyo kafedrasi Janubiy Koreya respublikasinining Xanbat Milliy Universitetining “Nanomaterial” lar laboratoriyasi boshlig‘i professor Von San Choi bilan 5 yillik hamkorlik sharnomasini imzoladi. Hamkorlik 5 yilga mo‘ljallangan bo‘lib, bu vaqt oralig‘ida kadrlar tayyorlash, professor-o‘qituvchilar bilan o‘zaro tajriba almashinish, nanomateriallarni o‘rganish, ilmiy seminar va konferensiyalar tashkil etish rejalashtirilgan. Shu bilan birga keyingi o‘quv yilida (01.03.2018-01.03.2019) vaqt oralig‘ida kimyo kafedra o‘qituvchisi E.Berdimurodovni Xanbat Milliy Universitetining “Nanomaterial” lar laboratoriyasida stajirovka o‘tash uchun yuborish ko‘zda tutilgan.

Kafedrada o‘qitilayotgan fanlar

Bakalavriat:

 • Analitik kimyo
 • Organik kimyo
 • Fizikaviy kimyo
 • YUMB kimyosi
 • Bioorganik kimyo
 • Kolloid kimyo
 • Kimyo va biologiyani o‘qitish metodikasi
 • Kimyoda kompyuter modellashtirish
 • Fizik tadqiqot usullari
 • Kimyo texnologiya
 • Organik birikmalar sintezi
 • Kimyoviy texnologiya
 • Kompleks birikmalar kimyo
 • Organik birikmalar tuzilish nazariyasi
 • Fizik-kimyoviy jarayonlar termodinamikasi
 • Neft va tabiiy gaz kimyosi
 • Geteroxalqali birikmalar kimyosi
 • Tabiiy birikmalar kimyosi
 • Kimyoviy kinetika va kataliz
 • Kimyo tarixi
 • Kimyo
 • Umumiy va noorganik kimyo
 • O‘zbekistonda polimerlar ishlab chiqarishning ilmiy asoslari va istiqbollari
 • Polimerlar kimyosi
 • Nazariy kimyo

5A 140503-neft va  gaz kimyosi  va texnologiyasi mutaxassisligi bo‘yicha

 • Neft kimyoviy sintez
 • Gaz va gaz kondensatlari kimyosi
 • Neft asosidagi yoqilg‘i, moy va muhim moddalar texnologiyasi.
 • Neft- gazni termik va katalitik qayta ishlash jarayonlar kimyosi
 • Neft mahsulotlarini tozalash va tahlil qilish.
 • Neft va tabiiy gaz mahsulotlarini tozalashning zamonaviy usullri.
 • Neft va tabiiy gazni qayta ishlash sanoati qurilmalari. 

Kafedra professor- o‘qituvchilari:

 • Kamolov Luqmon       k.f.n. dots
 • Qurbonova Zulfiya      k.f.n. dots
 • Naxatov Innat             k.f.n. dots
 • Qurbonov  Mingliqul   k.f.n.,katta o‘qituvchi
 • Yoqubov Erkin            k.f.n., katta o‘qituvchi
 • Hakimova Zuhra         k.f.n.,katta o‘qituvchi
 • Qodirov Abduaxad      k.f.n.,katta o‘qituvchi
 • Choriyev Azim k.f.n.,katta o‘qituvchi
 • Allanov Abdig‘affor     o‘qituvchi
 • Shodiyev G‘olib          o‘qituvchi
 • Xolmurodova Laziza  o‘qituvchi
 • Pirnazarova Nasiba   o‘qituvchi
 • Umirov Nurbek          o‘qituvchi
 • Normatov Bektosh     o‘qituvchi
 • Safarova Matluba      o‘qituvchi
 • Mamatova Shaxnoza o‘qituvchi
 • Qarshiyev Ma’ruf        o‘qituvchi
 • Karimov Oybek  o‘qituvchi
 • Qurbonov Ulug‘bek    o‘qituvchi
 • Berdimurodov Elyor   o‘qituvchi
 • Bo‘rixonov Baxtiyor   o‘qituvchi
 • Jo‘raqulova Nigora    o‘qituvchi
 • Nuriddinova Dilfuza o‘qituvchi

Kafedrada olib borilayotgan ilmiy-uslubiy ishlar:

 • Камолов Л.С. “Низкомолекулярные метаболиты грибов. Уточнение структуры стахиботрин В”. ЎзМУ хабарлари. Вестник НУУз. Тошкент–2017 й. 421 б.
 • L.S.Kamalov, K.K.Turgunov, S.F.Aripova. Gibberelline A3 from the microscopic fungi Trichodesma harzianum 12th international Symposium on the Chemistry of Natural Compounds Tashkent – 2017. 286.
 • Нуркулов Ф.Н., Джалилов А.Т., Самигов Н.А. «Изучение термоокислительной деструкции полиэтиленовой композиции на основе олигомерных антипиренов» Universum Химия и биология. Москва №5. 2017 г.
 • Кодиров А.А. “Ацетонциангидринни турли аминлар билан реакцияларини ўрганиш”. ЎзМУ хабарлари. Вестник НУУз. Тошкент–2017 й. 376 б.
 • Чориев А.У., А.К. Абдушукуров, З.Б. Хамраева, С.О. Тохирова. Синтез 4-метоксифенил-хлорацетата и 4-хлорфенилхлорацетата и его реакции.с диэтилдитиокарбамат натрия и дифенилтио-карбазонами Universum: химия и биология № 5 (35) 2017, С. 55-59.
 • Чориев А.У., А.К. Абдушукуров, Н.Н. Умиров.Перегруппировка мета-метоксифенилхлор-ацетата в синтезе 4-гидрокси-2-метоксифенацил-хлорида и 2-гидрокси-4-метоксифенацил-хлорида. Universum: химия и биология № 12. (30) 2016,С. 55-58.
 • Бердимуродов Э.Т., Кодиров А.А., Акбаров К. “Electrochemical investigation of new corrosion inhibitor of 3A, 6A – bistolulthiogluocoluril (BTGU) for mild steel in 1 m hcl”. ЎзМУ хабарлари. Вестник НУУз. Тошкент–2017 й. 356 б.
 • Бўрихонов Б.Х., Қаршиев М.Т., Холиқов Т.С., Абдуғофуров И.А. “Монохлорсирка кислотасининг эфирининг трибутиламин билан реакциясини ўрганиш”. ЎзМУ хабарлари. Вестник НУУз. Тошкент–2017 й. 463 б.
 • Маматова Ш.Б., Сафарова М.А.,Ихтиярова Г.А., Хазратова Д.А., Ёриев О.М. “Изучения реологических свойств комплексных загусток на основе карбоксиметилкрахмала, узхитана и акриловых полимеров”. ЎзМУ хабарлари. Вестник НУУз. Тошкент–2017 й. №3/1 274 б.
 • Н.Б.Пирназарова, У.М. Якубов, Д.И. Эгамов, Б.Ж. Элмурадов. “Гетероциклизация тиоимидиевых солей в присутствии бинуклеофилных реагентов”. ЎзМУ хабарлари. Тошкент–2017 й.

Kimyo kafedrasida laboratoriya mashg‘uloti

Kafedra manzili: Qarshi shahar Ko‘chabog‘ ko‘chasi 17-uy