MEHNAT TA'LIMI KAFEDRASI

    Kafedra mudiri: texnika fanlari nomzodi, dotsent

    Yakubov Sabir Xalmuradovich

    Telefon: (+99891) 211 18 40

    Elektron manzili:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Kafedra tarixi 

O’zbekiston Respublikasi oliy va maxsus ta’lim vazirligi tomonidan 2011 yil 15 avgustda tasdiqlangan “Qarshi davlat universiteti fakul’tetlari va kafedralari tashkiliy tuzilmasi”ga muvofiq universitet Ilmiy Kengashi 2011 yil 5 oktyardagi “Fakul’tetlar va kafedralarning optimallashgan tashkiliy tuzilmalarini joriy etish haqidagi 2-sonli qarori asosida universitet rektorining  2011 yil 9 noyabrdagi 536х – sonli buyrug’i bilan “Mehnat ta’limi”  kafedrasi tashkil qilindi. Texnika fanlari nomzodi, dotsent Sabir Xalmuradovich Yakubov “Mehnat ta’limi va chizmachilik” kafedrasi mudiri etib tayinlandi.

“Mehnat ta’limi” kafedrasida 5112100 - “Mehnat ta’limi” yo’nalishi bo‘yicha kadrlar tayyorlaydi va universitetdagi barcha ta’lim yo’nalishlarida  “Hayot faoliyati xavfsizligi” fanini o’qitish uchun xizmat qiladi.

 

Kafedrada o'qitiladigan fanlar:

 

Bakalavriat 

1.Mehnat ta’limi o’qitish metodikasi, kasb tanlashga yo‘llash

2. Mehnat muhofazasi

3.  Tribologiya va tribotexnika asoslari

4.  Texnik ijodkorlik va dizayn

5.  Menejment asoslari

6.  Chizma geometriya, chizmachilik va muhandislik grafikasi

6.  Kasb ta’limi praktikumi

7. Xalq hunarmandchiligi

8.  Qishloq xo‘jaligi asoslari

9. Qishloq xo‘jaligi mashinalari

10. Maxsus materialshunoslik,tikuvchilik jihozlari

11.Oziq-ovqat tovarshunozligi, ovqat tayorlash jarayoni

12. Hayot faoliyati xavfsizligi

 

Kafedra professor-o'qituvchilari tarkibi: 

 • Yakubov Sabir Xalmuradovich- tenika fanlari nomzodi, dotsent
 • Isayev Sayfulla Mamatovich  - tenika fanlari nomzodi, dotsent v.b.
 • Cho’yanov Do’cmurod Shodmonovich - tenika fanlari nomzodi, dotsent
 • Maxamov Xo’jaxmat T avoshovich - tenika fanlari nomzodi, dotsent
 • Ochilov Akram Odilovich - tenika fanlari nomzodi, dotsent
 • Batiyev Ravil Gikramovich - katta o‘qituvchi
 • Ochilov Alisher Oripovich - katta o‘qituvchi
 • Nazirov Zulqaynar Sharopovich - katta o‘qituvchi
 • Hoshimov Abdiqodir Hamdamovich- o‘qituvchi
 • Yusupov Mamarasul Tog’aevich - o‘qituvchi
 • Muxammadiyeva Zarifa Lutfullaevna - o‘qituvchi
 • Ganiyeva Sharifa Adilovna- o‘qituvchi
 • Astanova Moxira Muxtarovna- o‘qituvchi
 • Babayeva Lola Ibragimovna- o‘qituvchi
 • Abdullayeva Komila Tursunovna- o‘qituvchi
 • Xoliqova Surayo Narzullaevna- o‘qituvchi
 • Nurmamatova Rahima Raxmanovna- o‘qituvchi
 • Berdiyev Abdulla Xalilovich- o‘qituvchi

Ilmiy-uslubiy ishlar:

 

 1. Mehnat ta’limi o’qituvchilari tayorlashninng metodologik, didaktik, metodik asoslari

Kafedra professor-o’qituvchilarining ilmiy, ilmiy-uslubiy maqolalari OAK tasarrufidagi ilmiy jurnallarda, ilmiy to’plamlarda, Xalqaro, respublika va oily oquv yurtlari konferensiyalari to’plamlarida chop etilgan. Kafedra Respublikadagi TDTU,TDPU,TATU, TAYI, SamDU, BuxDU va BuxYuTMTI kabi oliy o‘quv yurtlari hamkorlik aloqalarini o‘rnatgan.

 

Ilmiy-tadqiqot ishlari: 

1. Muhandislik konstruksiyalarini matematik modellashtirish va optimallashtirish, texnologik jarayonlarni va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish;

2. Poliz ekinlarini yetishtirish uchun tuproqni ekishga tayorlaydigan texnologiyalar va kombinatsiyalashgan agregatlarni yaratish.

Yakubov S. H. Models and algorithms for decision making in computer-aided design engineering for constructions and buildings//leventh International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing, (Paric, France September 2-3, 2014), ICAFS – 2014, b – Quadrat Verlag, 2014, p. 111-118. 

Rossiya Federatsiyasining Tver davlat universiteti rektori f.-m.f. d., professor A.N. Kudinov kafedraning ilmiy seminarida ma’ruza bilan ishtirok etmoqda

 
Xalqaro konferensiya ishtirokchilari

Якубов С.Х. Автоматизация процесса проектирования инженерных конструкций. Проектирования оптимальных конструкций. Монография// Deutschland, Palmarium Academic Publishing, Saarbrucken 2014.-77 b.

Yakubov S. X.  Materialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasi.- T. : Fan, 2010.- 226 b.

Nazirov Sh.A., Yakubov S.H.  Structural  complex configuration plate mathematical modeling and optimization.- //Seventh World Conference on Intelligent Systems for Industrial Automation, WCIS-2012.b-Quadrat –Verlag,-Tashkent-November 25-27, 2012. – pp. 232-238.

Sabir Yakubov, Shodmonkul Nazirov. Automation engineering design of structures and facilities.- //International Journal of Modern Engineering Research (IJMER) Vol.2,Issue.5,Sept.-Okt.2012 pp-2992-2997 

Якубов С.Х. Обобщение закономерностей весовой оптимизации автоматизированного проектирования инженерных конструкций и сооружений.-//Молодой учёный ,  2012,№3(38), с.88-91.

 Якубов С.Х. Оптимальное проектирование кольцевых пластин переменной толщине //Вестник Каракалпакского отд. АН РУз, Нукус, 2012,№3.- С. 8-11. 

Якубов С.Х. Модели и методы оптимальное проектирование инженерных конструкций типа арка //Архитектура.Қурилиш. Дизайн,2012, №4.-38-40. 

Якубов С.Х. Иерархические решения процесса оптимизации в системе автоматизации проектирования//Инновации в технологиях и образовании: Сборник  статей участников VI  Международной научно-практической конф. (17-18 мая 2013 г.): в 4 частях. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в Белово, Россия; Изд-во университета «Св.Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, Болгария, 2013.- Ч.2.- с. 240- 245. 

Назиров З.Ш. Разработка технологии синтеза нитрозамещенного азо-феннола. //Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов.- Курск, 2013.- с.205-208. 

Чуянов Д.Ш., Маматов Ф.М., Мирза Б.С., Эргашев Г. Почвозащитная технология подготовки почвы для посева бахчевых культур. //Материалы международной  конференции «Научный потенциал мира». –Польша, Варшава,2013. 

Назиров З.Ш. Разработка технологии синтеза нитрозамещенного азофенола.- //Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов.- Курск, 2013.- с.205-208. 

Якубов С.Х. Автоматизация решения оптимизационных задач инженерных конструкций и сооружений.//Вестник КаршиГУ,2013, № 3, с.34-43. 

Чуянов Д.Ш., Маматов Ф.М., Мирзаев Б.С. Позвазащитные энергоресурсосберегающие технологии и многофункциональный агрегат для обработки и подготовки почвы к посеву.//Молодой ученый. –Чита, 2013,№ 10 (57). 

JoomShaper